Godziny Dziekańskie


Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu 2 czerwca br., od godziny 12:00 – w ramach obchodów „Juwenalia 2017”