Biuro Instytutu


imię i nazwisko kontakt funkcja
Sekretariat
mgr Iwona Korzeniewska
Samodzielny referent administracyjny
tel. +48 42631 2417
tel. +48 42631 2299
fax +48 426365726
bud. A20 pok. 402
w1i13@adm.p.lodz.pl
* prowadzenie sekretariatu
* prowadzenie spraw osobowych
* prowadzenie wykazu urlopów i zwolnień lekarskich
* planowanie szkoleń i badań okresowych pracowników
* prowadzenie i sprawozdawczość ewidencji patentów
* zarządzenie obiegiem dokumentów
* rezerwacja audytoriów
* prowadzenie spraw w zakresie ewidencji majątku


imię i nazwisko kontakt funkcja
Księgowość
Janina Myślińska
Specjalista kierujący zespołem
tel. +48 42631 2291
fax +48 426365726
bud. A20 pok. 413A
janina.myslinska@p.lodz.pl
* planowanie, nadzór i rozdział prac administracyjnych związanych z działalnością organizacyjną, dydaktyczną
i naukową
* księgowość w ramach działalności budżetowej i umownej
* analizy i raporty rzeczowo-finasowe
* kontrola formalna dokumentów finansowych
* prowadzenie ewidencji i realizacja umów oraz zleceń
* rozliczanie delegacji
dr inż. Marcin Skowron
Specjalista
tel. +48 42631 2291
fax +48 426365726
bud. A20 pok. 413A
marcin.skowron@p.lodz.pl
* księgowość w ramach działalności budżetowej i umownej
* analizy i raporty rzeczowo-finasowe
* kontrola formalna dokumentów finansowych
* prowadzenie ewidencji i realizacja umów oraz zleceń
* rozliczanie delegacji
* pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. zamówień publicznych

imię i nazwisko kontakt funkcja
Pełnomocnicy Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki
dr inż. Grzegorz Bechciński +48 42631 3028
bud. A18 pok. 429
grzegorz.bechcinski@p.lodz.pl
* planowanie obciążeń dydaktycznych
w Zakładzie Obrabiarek, Zakładzie Robotyki i Automatyzacji
dr inż. Ryszard Dębkowski +48 42631 2287
bud. A20 pok. 210
ryszard.debkowski@p.lodz.pl
* planowanie obciążeń dydaktycznych
w Zakładzie Technologii Maszyn
dr hab. inż. Wojciech Stachurski, prof. PŁ +48 42631 2413
bud. A20 pok. 413
wojciech.stachurski@p.lodz.pl
* planowanie obciążeń dydaktycznych
w Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
imię i nazwisko kontakt funkcja
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Wincenty Staniewicz +48 42631 2258
bud. A22 antresola
wincenty.staniewicz@p.lodz.pl
* obsługa techniczna w Zakładzie Obrabiarek


imię i nazwisko kontakt funkcja
Administrator IT
dr inż. Piotr Wróblewski +48 42631 2304
bud. A20 pok. 313
piotr.wroblewski@p.lodz.pl
* administrator licencji
* administrator systemów informatycznych (ASI)
* administrator pracowni komputerowych
* administrator strony internetowej
* opieka nad infrastrukturą sieciową (budynek A20)
* rezerwacja audytoriów i pracowni komputerowych

Dane do faktury:

Politechnika Łódzka, Instytut Obrabiarek i TBM
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
NIP: 727-002-18-95