Zakład Obrabiarek

imię i nazwisko e-mail nr telefonu
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
N - D
witold.pawlowski@p.lodz.pl +48 42631 2415
Skład osobowy
dr inż. Grzegorz Bechciński
D
grzegorz.bechcinski@p.lodz.pl +48 42631 3028
dr inż. Michał Krępski
D
michal.krepski@p.lodz.pl +48 42631 2292
dr inż. Małgorzata Sikora
N - D
malgorzata.sikora@p.lodz.pl +48 42631 2300
dr inż. Błażej Witkowski
D
blazej.witkowski@p.lodz.pl +48 42631 3028
mgr inż. Norbert Kępczak
N - D
norbert.kepczak@p.lodz.pl

imię i nazwisko e-mail nr telefonu
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Franciszek Oryński
D
franciszek.orynski@p.lodz.pl +48 42631 2293
dr hab. inż. Paweł Leżański
N - D
pawel.lezanski@p.lodz.pl +48 42631 3027
mgr inż. Stanisław Sucharzewski
D
stanislaw.sucharzewski@p.lodz.pl +48 42631 2300

imię i nazwisko promotor
Doktoranci
mgr inż. Sebastian Bojanowski - dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Norbert Kępczak norbert.kepczak@p.lodz.pl dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Jakub Sikorski jakub--sikorski@wp.pl dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ