Zakład Obrabiarek

Lokalizacja zakładu: budynek A18, IV piętro oraz budynek A22, antresola

imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ +48 42631 2415
witold.pawlowski@p.lodz.pl
A18 / 428
Skład osobowy
dr hab. inż. Andrzej Kosucki +48 42631 2257
andrzej.kosucki@p.lodz.pl
A22 / 138
dr inż. Grzegorz Bechciński +48 42631 3028
grzegorz.bechcinski@p.lodz.pl
A18 / 429
dr inż. Sławomir Halusiak +48 42631 2257
slawomir.halusiak@p.lodz.pl
A22 / 140
dr inż. Norbert Kępczak +48 42631 3936
norbert.kepczak@p.lodz.pl
A18 / 434
dr inż. Michał Krępski +48 42631 2292
michal.krepski@p.lodz.pl
A18 / 430
dr inż. Małgorzata Sikora +48 42631 2300
malgorzata.sikora@p.lodz.pl
A18 / 431
dr inż. Łukasz Stawiński +48 42631 2259
lukasz.stawinski@p.lodz.pl
A22 / 143
dr inż. Błażej Witkowski +48 42631 3028
blazej.witkowski@p.lodz.pl
A18 / 429
mgr inż. Piotr Malenta +48 42631 2259
piotr.malenta@p.lodz.pl
A22 / 143


imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
dr hab. inż. Jacek Cink, prof. nadzw. PŁ
portfolio
+48 42631 2256
jacek.cink@p.lodz.pl
A22 / 139
dr hab. inż. Paweł Leżański +48 42631 3027
pawel.lezanski@p.lodz.pl
A18 / 433
mgr inż. Stanisław Sucharzewski +48 42631 2300
stanislaw.sucharzewski@p.lodz.pl
A18 / 431


imię i nazwisko dossier kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Sebastian Bojanowski
portfolio
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Mateusz Klimczak
portfolio
dr hab. inż. Andrzej Kosucki
mgr inż. Adrian Morawiec
portfolio
dr hab. inż. Andrzej Kosucki
mgr inż. Jacek Poświata
portfolio
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Jakub Sikorski dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Andrzej Ślebioda
portfolio
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ