Zakład Obrabiarek

Lokalizacja zakładu: budynek A18, IV piętro

imię i nazwisko kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
+48 42631 2415
witold.pawlowski@p.lodz.pl
A18 / 428
Skład osobowy
dr inż. Grzegorz Bechciński
+48 42631 3028
grzegorz.bechcinski@p.lodz.pl
A18 / 429
dr inż. Michał Krępski
+48 42631 2292
michal.krepski@p.lodz.pl
A18 / 430
dr inż. Małgorzata Sikora
+48 42631 2300
malgorzata.sikora@p.lodz.pl
A18 / 431
dr inż. Błażej Witkowski
+48 42631 3028
blazej.witkowski@p.lodz.pl
A18 / 429
mgr inż. Norbert Kępczak
-
norbert.kepczak@p.lodz.pl
A18 / 424

imię i nazwisko kontakt bud. / pok.
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Franciszek Oryński +48 42631 2293
franciszek.orynski@p.lodz.pl
A18 / 432
dr hab. inż. Paweł Leżański
+48 42631 3027
pawel.lezanski@p.lodz.pl
A18 / 433
mgr inż. Stanisław Sucharzewski
+48 42631 2300
stanislaw.sucharzewski@p.lodz.pl
A18 / 431

imię i nazwisko kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Sebastian Bojanowski - dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Norbert Kępczak dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Jakub Sikorski dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ