Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Llokalizacja zakładu: budynek A20, IV piętro

imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
p. o. kierownika zakładu
dr inż. Wojciech Stachurski +48 42631 2413
wojciech.stachurski@p.lodz.pl
A20 / 413
Skład osobowy
dr inż. Paweł Lajmert +48 42631 2302
pawel.lajmert@p.lodz.pl
A20 / 406
dr inż. Stanisław Midera +48 42631 2411
stanislaw.midera@p.lodz.pl
A20 / 405
dr inż. Dariusz Ostrowski +48 42631 2290
dariusz.ostrowski@p.lodz.pl
A20 / 408
dr inż. Radosław Rosik +48 42631 2305
radoslaw.rosik@p.lodz.pl
A20 / 410
dr inż. Jakub Świerczyński +48 42631 2302
jakub.swierczynski@p.lodz.pl
A20 / 406
dr inż. Piotr Zgórniak +48 42631 2410
piotr.zgorniak@p.lodz.pl
A20 / 407


imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak
portfolio
+48 42631 2411
tadeusz.marciniak@p.lodz.pl
A20 / 405
dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ +48 42631 2412
ryszard.wojcik@p.lodz.pl
A20 / 409


imię i nazwisko dossier kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Anna Grdulska
portfolio
prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
mgr inż. Mateusz Przybysz
portfolio
dr hab inż. Jacek Sawicki
mgr inż. Robert Walczak
portfolio
dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Przemysław Wejman
portfolio
dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Jakub Wlazło
portfolio
dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ