Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Llokalizacja zakładu: budynek A20, IV piętro

imię i nazwisko kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński +48 42631 2297
bogdan.kruszynski@p.lodz.pl
A20 / 402
Skład osobowy
dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
+48 42631 2412
ryszard.wojcik@p.lodz.pl
A20 / 409
dr inż. Paweł Lajmert
+48 42631 2302
pawel.lajmert@p.lodz.pl
A20 / 406
dr inż. Stanisław Midera
+48 42631 2411
stanislaw.midera@p.lodz.pl
A20 / 405
dr inż. Dariusz Ostrowski
+48 42631 2290
dariusz.ostrowski@p.lodz.pl
A20 / 408
dr inż. Radosław Rosik
+48 42631 2305
radoslaw.rosik@p.lodz.pl
A20 / 410
dr inż. Wojciech Stachurski
+48 42631 2413
wojciech.stachurski@p.lodz.pl
A20 / 413
dr inż. Jakub Świerczyński
+48 42631 2410
jakub.swierczynski@p.lodz.pl
A20 / 407
dr inż. Piotr Zgórniak
+48 42631 2413
piotr.zgorniak@p.lodz.pl
A20 / 413

imię i nazwisko kontakt bud. / pok.
Emerytowni Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak +48 42631 2411
tadeusz.marciniak@p.lodz.pl
A20 / 405

imię i nazwisko kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Anna Grdulska prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
mgr inż. Adam Łyżwa prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
mgr inż. Mateusz Przybysz - prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
mgr inż. Robert Walczak dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Przemysław Wejman dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
mgr inż. Jakub Wlazło - dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ