Zakład Robotyki i Automatyzacji

Lokalizacja zakładu: budynek A20, III piętro

imię i nazwisko kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
+48 42631 2303
leszek.podsedkowski@p.lodz.pl
A20 / 312
Skład osobowy
dr inż. Łukasz Frącczak
+48 42631 2435
lukasz.fracczak@p.lodz.pl
A20 / 303
dr inż. Agnieszka Kobierska
+48 42631 2436
agnieszka.kobierska@p.lodz.pl
A20 / 304
dr inż. Dariusz Wrąbel
+48 42631 2304
dariusz.wrabel@p.lodz.pl
A20 / 313
dr inż. Piotr Wróblewski
+48 42631 2304
piotr.wroblewski@p.lodz.pl
A20 / 313
dr inż. Piotr Zawiasa
+48 42631 2304
piotr.zawiasa@p.lodz.pl
A20 / 313
dr inż. Paweł Żak
+48 42631 2435
pawel.zak@p.lodz.pl
A20 / 403
mgr inż. Katarzyna Koter
+48 42631 2434
katarzyna.koter@p.lodz.pl
A20 / 302

imię i nazwisko kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Katarzyna Koter prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Adam Niewola> prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Marcin Zawierucha - prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski