Zakład Robotyki i Automatyzacji

Lokalizacja zakładu: budynek A20, III piętro

imię i nazwisko dossier kontakt bud. / pok.
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski +48 42631 2303
leszek.podsedkowski@p.lodz.pl
A20 / 312
Skład osobowy
dr inż. Łukasz Frącczak +48 42631 2435
lukasz.fracczak@p.lodz.pl
A20 / 303
dr inż. Agnieszka Kobierska +48 42631 2436
agnieszka.kobierska@p.lodz.pl
A20 / 304
dr inż. Dariusz Wrąbel +48 42631 2304
dariusz.wrabel@p.lodz.pl
A20 / 313
dr inż. Piotr Wróblewski +48 42631 2304
piotr.wroblewski@p.lodz.pl
A20 / 313
dr inż. Piotr Zawiasa +48 42631 2304
piotr.zawiasa@p.lodz.pl
A20 / 313
dr inż. Paweł Żak +48 42631 2435
pawel.zak@p.lodz.pl
A20 / 303
mgr inż. Katarzyna Koter +48 42631 2434
katarzyna.koter@p.lodz.pl
A20 / 302


imię i nazwisko dossier kontakt promotor
Doktoranci
mgr inż. Michał Czub
portfolio
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Katarzyna Koter prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Adam Niewola prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Piotr Rakowski prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Marcin Zawierucha
portfolio
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski