Zakład Robotyki i Automatyzacji

imię i nazwisko e-mail nr telefonu
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
N - D
leszek.podsedkowski@p.lodz.pl +48 42631 2303
Skład osobowy
dr inż. Łukasz Frącczak
N - D
lukasz.fracczak@p.lodz.pl +48 42631 2435
dr inż. Agnieszka Kobierska
N - D
agnieszka.kobierska@p.lodz.pl +48 42631 2436
dr inż. Dariusz Wrąbel
D
dariusz.wrabel@p.lodz.pl +48 42631 2304
dr inż. Piotr Wróblewski
N - D
piotr.wroblewski@p.lodz.pl +48 42631 2304
dr inż. Piotr Zawiasa
D
piotr.zawiasa@p.lodz.pl +48 42631 2304
dr inż. Paweł Żak
N - D
pawel.zak@p.lodz.pl +48 42631 2435
mgr inż. Katarzyna Koter
D
katarzyna.koter@p.lodz.pl +48 42631 2434

imię i nazwisko e-mail promotor
Doktoranci
mgr inż. Katarzyna Koter katarzyna.koter@p.lodz.pl prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Adam Niewola adam.niewola@gmail.com prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
mgr inż. Marcin Zawierucha - prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski