Zakład Technologii Maszyn

imię i nazwisko e-mail nr telefonu
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
N
miroslaw.urbaniak@p.lodz.pl +48 42631 2306
Skład osobowy
dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
N
marcin.golabczak@p.lodz.pl +48 42631 3298
dr Dorota Bartochowska
N - D
dorota.bartochowska@p.lodz.pl +48 42631 2337
dr Anna Domańska
N - D
anna.domanska@p.lodz.pl +48 42631 2337
dr inż. Ryszard Dębkowski
N
ryszard.debkowski@p.lodz.pl +48 42631 2287
dr inż. Tomasz Rutkiewicz
N
tomasz.rutkiewicz@p.lodz.pl +48 42631 2289
dr inż. Robert Święcik
N
robert.swiecik@p.lodz.pl +48 42631 2288
dr Jerzy Woźniak
N - D
jerzy.wozniak@p.lodz.pl +48 42631 2337
dr inż. Piotr Wajszczyk
N
piotr.wajszczyk@p.lodz.pl +48 42631 2307

dr inż. Andrzej Zora

andrzej.zora@p.lodz.pl +48 42631 2289
mgr inż. Konrad Szumigaj
N - D
konrad.szumigaj@p.lodz.pl +48 42631 2337

imię i nazwisko e-mail promotor
Doktoranci
mgr inż. Marcin Galant jonatan31@o2.pl dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
mgr inż. Dariusz Kaczmarek cezahr@wp.pl dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
mgr inż. Przemysław Maksim przemekmaksim@gmail.com dr hab. inż. Marcin Gołąbczak