Godziny przyjęć nauczycieli w sesji letniej 2016/2017

Legenda:

A18, A28 – budynki Wydziału Mechanicznego
sobota / niedziela