Tematy doktoratów

Tematy prac zrealizowane w Instytucie

  • Praca doktorska mgr inż. Katarzyny KoterKonstrukcja i badanie poprzecznych minimięśni pneumatycznych przeznaczonych do napędu zginania przegubów robota” – w trakcie realizacji.
  • Praca doktorska mgra inż. Adama NiewoliWykorzystanie przestrzennego skanera laserowego do symultanicznej lokalizacji, budowania mapy i planowania trajektorii robota mobilnego w przestrzeni niezurbanizowanej” – w trakcie realizacji.
  • Praca doktorska mgra inż. Marcina ZawieruchySiłowe sprzężenie zwrotne telemanipulatora chirurgicznego” – w trakcie realizacji.
  • Praca doktorska mgra inż. Pawła ŻakaZadajnik ruchu o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych” – obroniona 16 października 2015r.
  • Praca doktorska mgra inż. Łukasza FrącczakaSerwomechanizm z ciernym przeniesieniem napędu w dwóch stopniach swobody” – obroniona – 13 wrzesień 2011.
  • Praca doktorska mgr inż. Agnieszki KobierskiejMetoda pomiaru sił działających na narzędzie manipulatora kardiochirurgicznego” – obroniona 16 listopada 2010 r.
  • Praca doktorska mgra inż. Piotra ZawiasyModelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności złożonych mechanizmów manipulacyjnych” – obroniona w 2009 r.
  • Praca doktorska mgra inż. Piotra WróblewskiegoUkłady przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych” – obroniona z wyróżnieniem w 2007 r.
  • Praca doktorska mgra inż. Marka Idzikowskiego pt. „Laserowy system nawigacyjny robotów mobilnych” – obroniona z wyróżnieniem w 2005 r,