Tematy doktoratów

Tematy prac zrealizowane w Instytucie

  • Praca doktorska mgr inż. Katarzyny Koter „Konstrukcja i badanie poprzecznych minimięśni pneumatycznych przeznaczonych do napędu zginania przegubów robota” – w trakcie realizacji.
  • Praca doktorska mgra inż. Adama Niewoli „Wykorzystanie przestrzennego skanera laserowego do symultanicznej lokalizacji, budowania mapy i planowania trajektorii robota mobilnego w przestrzeni niezurbanizowanej” – w trakcie realizacji.
  • Praca doktorska mgra inż. Marcina Zawieruchy „Siłowe sprzężenie zwrotne telemanipulatora chirurgicznego” – w trakcie realizacji.
  • Praca doktorska mgra inż. Pawła Żaka „Zadajnik ruchu o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych” – obroniona 16 października 2015r.
  • Praca doktorska mgra inż. Łukasza Frącczaka „Serwomechanizm z ciernym przeniesieniem napędu w dwóch stopniach swobody” – obroniona – 13 wrzesień 2011.
  • Praca doktorska mgr inż. Agnieszki Kobierskiej „Metoda pomiaru sił działających na narzędzie manipulatora kardiochirurgicznego” – obroniona 16 listopada 2010 r.
  • Praca doktorska mgra inż. Piotra Zawiasy „Modelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności złożonych mechanizmów manipulacyjnych” – obroniona w 2009 r.
  • Praca doktorska mgra inż. Piotra Wróblewskiego „Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych” – obroniona z wyróżnieniem w 2007 r.
  • Praca doktorska mgra inż. Marka Idzikowskiego pt. „Laserowy system nawigacyjny robotów mobilnych” – obroniona z wyróżnieniem w 2005 r,