Pracownie laboratoryjne

Pracownie laboratoryjne w Instytucie

  • Pracownia Elastycznych Systemów Wytwórczych
  • Pracownia Hydrauliki i Pneumatyki
  • Pracownia Inżynierii Odwrotnej oraz Szybkiego Prototypowania
  • Pracownia Komputerowego Wspomagania Przygotowania Produkcji
  • Pracownia Metrologii Wielkości Geometrycznych
  • Pracownia Narzędzi i Procesu Skrawania
  • Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych
  • Pracownia Nauki Programowania Serwonapędów i Sterowników Logicznych
  • Pracownia Technik Wytwarzania