Projekty edukacyjne

Projekty realizowane w Instytucie i współrealizowane z innymi Jednostkami

  • Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze transportu …więcej

  • Studiujesz? Praktykuj! – Program staży Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej …więcej

  • Automatyk–robotyk kluczowy zawód XXI wieku …więcej
  • Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania …więcej