Projekty badawcze

Projekty realizowane w Instytucie i współrealizowane z innymi Jednostkami

 • Projekt Badawczy: Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego, projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu LIDER VII, okres realizacji 01.2017 – 12.2019, kierownik projektu Łukasz Frącczak, nr projektu: LIDER/20/0106/L-7/15/NCBR/2016
 • Projekt badawczy: Nowa energooszczędna metoda regulacji wentylatorów promieniowych, zwłaszcza dla potrzeb energetyki, na lata 2014-2017, finansowany przez NCBiR, konkurs PBS3, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, ID 246040, od 2014.08.01 do 2017.01.31
 • Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Projekt nr POIR.04.01.04-00-0087/15, Tytuł projektu: Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk Akronim UCM
 • Projekt w ramach funduszy strukturalnych w POIG, oś priorytetowa – Badania i rozwój nowych technologii, działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe: Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla, zadanie 2 Projekt i realizacja rzeczowa oraz eksploatacja nadzorowana demonstratora technologii absorpcji rtęci na obiekcie rzeczywistym w skali 1:200 – 2013-2015
 • Grant badawczy 4126/H03/2011/40 pod kier. dr hab. inż. O. Kunert prof. PŁ: Metodyczne podstawy rozwoju usług około przemysłowych w Polsce dla celów scalania rynku Unii Europejskiej, 2013
 • Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podczas sterowania telemanipulatorem o sześciu stopniach swobody na lata 2011-2015 finansowanego przez NCN w kwocie 341 000 zł, Umowa nr UMO-2011/01/B/ST7/04011, do wniosku nr 2011/01/B/ST7/04011
 • Projekt promotorski Pawła ŻakaBadanie zjawisk fizycznych dotyczących ciernego przeniesienia napędu i fuzji danych w zadajniku położenia o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych, NCN 2011/01/N/ST7/06791, 08.12.2011-07.12.2013 …więcej
 • Projekt promotorski Marcina Zawieruchy: Mechatroniczny układ wspomagający chirurga w odczuwaniu siły podczas przeprowadzania operacji z wykorzystaniem zrobotyzowanych narzędzi laparoskopowych, numer 2012/05/N/ST8/02262, 2014-2016
 • Serwomechanizm z ciernym przeniesieniem napędu w dwóch stopniach swobody projekt promotorski Nr, N N502 339236, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania 2009-2011
 • Projekt badawczy MNiSW Nr N503 198837 realizowany w Politechnice Poznańskiej: Opracowanie adaptacyjnych metod oceny stanu procesu wytwarzania 2009–2012
 • Opracowanie systemu sterowania telemanipulatorem o bardzo wysokim poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę poniżej 10-7) do zastosowania w robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, projekt badawczy Nr. 4T07D01330, kierownik projektu: Paweł Lajmert, Czas trwania 28.06.2006-27.12.2009
 • Projekt kluczowy programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Zadanie ZB 1.1: Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych 2008-2012
 • Modelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności zespołu, projekt promotorski Nr, N502 055 31/1837, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania 2006-2008
 • Metoda pomiaru sił działających na narzędzie telemanipulatora kardiochirurgicznego projekt promotorski, Nr 4T07D01329, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania 2005-2007
 • Zdalnie sterowane manipulatory medyczne do zastosowań w zabiegach i diagnostyce – Opracowanie manipulatora chirurgicznego dedykowanego do zabiegów laparoskopowych, zadanie w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/02/2005 pn. „Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki”,  ITE – Radom, Politechnika Łódzka, czas trwania projektu 01.10.2005-30.09.2007r.
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania oraz badania niezawodnościowe rodziny wymiennych narzędzi chirurgicznych do wykorzystania w polskim robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, projekt 4 T07D 031 26, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 15.03.2004-15.03.2006r.
 • Projekt badawczy KBN nr PB 4 T07D 014 27: Hybrydowy system sztucznej inteligencji do optymalizacji warunków szlifowania kłowego wałków, kierownik projektu: Paweł Leżański, 2004-2007
 • Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych, projekt promotorski 5T07D 026 25, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.10.2003-30.09.2005r.
 • Uniwersalny system nawigacyjny robotów mobilnych oparty na przestrzennym skanerze laserowym, projekt promotorski, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2003r.
 • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004
 • Roboty kardiochirurgiczne – projekt i wykonanie wielozadaniowego robota oraz ocena skuteczności jego zastosowania do zdalnie sterowanego wykonywania operacji kardiochirurgicznych, projekt badawczy, kierownik projektu: Z. Religa, czas trwania projektu 01.07.2000-31.06.2003r.
 • System czasu rzeczywistego do nawigacji swobodnych bezobsługowych środków transportu w elastycznych systemach produkcyjnych, projekt badawczy nr 7 T07D 017 13, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 01.07.1998-31.06.2000
 • Projekt badawczy KBN nr PB 242 T07 98 14: Automatyczny nadzór procesu szlifowania wzdłużnego wałków, kierownik projektu: Paweł Leżański, 1998-2000
 • System dynamicznej nawigacji robotów mobilnych w przestrzeni ze zmieniającymi się przeszkodami, projekt badawczy nr 8 T11A 027 12, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.04.97-31.03.99r.
 • Projekt badawczy KBN Nr 7 T07D 047 08: Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w sterowaniu i diagnostyce procesu szlifowania”, 1995–1998
 • Metoda diagnozowania luzów w robotach przemysłowych, projekt badawczy nr 7 S101 043 07, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 07.07.94-31.12.96r.
 • Projekt badawczy Komisji Europejskiej MESSINA (Mobile Execution and Surveillance Systems Intended for Nuclear Application) nr F12T-CT92-0029/ERBCIPDCT930444: Complex Motion Generation for Multibody Mobile Robots, 1994-1995
 • Complex motion generation for multibody mobile robots, projekt badawczy Unii Europejskiej TELEMAN TM50-MESSINA, kierownik projektu: Jan Rafałowicz, czas trwania projektu 01.04.94-31.12.95
 • Stanowisko CAD-CAM dla projektowania noży tokarskich składanych i projektowania obróbki na pięcioosiowych centrach obróbkowych MC-032, projekt celowy nr 475/C.35-8/93 dla Pabianickiej Fabryki Narzędzi
 • Projekt badawczy KBN nr PB 0446/S1/92/03: Diagnostyka wielosygnałowa i minimalizacja błędu kształtu w procesie szlifowania kłowego wałków, 1992-1994
 • Konstrukcja, prototypy i badania elektrowrzecion n=160-180 tyś. obr/min łożyskowanych aerostatycznie, projekt badawczy nr 704509101, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 1990-1993r.
 • Projekt badawczy CPBP 02.04: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków (w tym ACO), 1986–1991
 • Doskonalenie konstrukcji obrabiarek do metali …więcej
 • Obrabiarki do stolarki okiennej …więcej
 • Dynamika zespołów posuwowych obrabiarek …więcej
 • Napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne …więcej
 • Łożyska hydrostatyczne …więcej
 • Prowadnice hydrostatyczne …więcej
 • Szlifowanie wibracyjne powierzchni płaskich, wałków i otworów …więcej
 • Łożyskowania aerostatyczne układów wrzecionowych …więcej