Kontakt

Politechnika Łódzka
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15

tel. +48 42 631 24 17
tel. +48 42 631 22 99
fax +48 42 636 57 26

e-mail: i-8@adm.p.lodz.pl

Regon: P-000001583
NIP: PL-727-002-18-95