Materiały dydaktyczne

laboratorium do pobrania
METROLOGIA WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH - MWG
OBRABIARKI - AP
OBRABIARKI (dynamika) - D
OBRABIARKI - H
OBRABIARKI - OB
PNEUMATYKA - P
ROBOTYKA - R
SZYBKIE PROTOTYPOWANIE I INŻYNIERIA ODWROTNA - SPIO
TECHNIKI WYTWARZANIA (cz. dot. Obróbki Ubytkowej) - TW (OU)
ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE

Instrukcje i karty pomiarowe umieszczone na stronie Instytutu, w całości ani we fragmentach, nie mogą być wykorzystywane, powielane ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających na uczelniach innych niż Politechnika Łódzka, bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich