Materiały dydaktyczne

laboratorium do pobrania
METROLOGIA WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH - MWG ćwiczenia
OBRABIARKI - AP ćwiczenia
OBRABIARKI (dynamika) - D ćwiczenia
OBRABIARKI - H ćwiczenia
OBRABIARKI - OB ćwiczenia
PNEUMATYKA - P ćwiczenia
ROBOTYKA - R ćwiczenia
SZYBKIE PROTOTYPOWANIE I INŻYNIERIA ODWROTNA - SPIO ćwiczenia
TECHNIKI WYTWARZANIA (cz. dot. Obróbki Ubytkowej) - TW (OU) ćwiczenia
ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE instrukcja

Instrukcje i karty pomiarowe umieszczone na stronie Instytutu, w całości ani we fragmentach, nie mogą być wykorzystywane, powielane ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających na uczelniach innych niż Politechnika Łódzka, bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich