Co nas wyróżnia?

Spójność naszego programu nauczania jest osiągana przez zdefiniowanie efektów i modułów pokrywających cały obszar niezbędnych umiejętności z zakresu:

wsparte praktykami I stopień, I stopień, II stopień oraz przedmiotami rozwijającymi umiejętności ogólne a zakończone pracą dyplomową I stopień, II stopień ukierunkowaną na praktyczne zastosowanie

Program Automatyki i Robotyki dostosowywany jest w sposób elastyczny do oczekiwań Przemysłu

Co kilka lat program studiów ulega modyfikacjom dostosowującym go do aktualnych i prognozowanych potrzeb – uczymy tego co potrzebne.

Absolwent naszego kierunku jest wszechstronnie przygotowany do samodzielnego i twórczego projektowania.

Integrujemy wiedzę z zakresu teorii sterowania, mechaniki, dynamiki i napędów wykorzystując do rozwiązywania zadań różnego typu techniki – analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.

Wszystkie moduły specjalistyczne zostały wprowadzone jako obieralne i pozwalają studentom samodzielnie kształtować własną ścieżkę doskonalenia zawodowego.

Na laboratoriach dyplomowych II stopień Studenci są stawiani przed zagadnieniem, które muszą sami zanalizować i zidentyfikować problem do rozwiązania.

Wszystkie poznawane teoretycznie dziedziny (projektowanie, sterowanie, programowanie itp.) są powiązane z projektami, w których wiedza ta jest stosowana.

W ramach projektów Studenci wykorzystują nasze zasoby:

  • 5 obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • 5 robotów przemysłowych na stanowiskach produkcyjnych,
  • nowoczesny sprzęt pomiarowy,
  • układy sterowania,
  • najnowocześniejsze oprogramowanie CAD/CAM.

Nasi Studenci biorą udział w projektach podnoszących kompetencje:

Studenci korzystają z unikalnych zasobów ludzkich: m.in. konstruktorów jedynego polskiego robota kardiochirurgicznego RobIn Heart i konstruktorów obrabiarek, posiadających doświadczenie przemysłowe.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku Automatyki i Robotyki został w 2013 roku wyróżniony, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za nowoczesność kształcenia i odpowiedź na potrzeby rynku.

Wysoki poziom kształcenia na kierunku AiR został potwierdzony w trakcie akredytacji PKA (Polska Komisja Akredytacyjna) w marcu 2012: w projekcie raportu na 8 ocen 5 ocen było wyróżniających – pozostałe „w pełni”.

Nasz program studiów łączy wiedzę, umiejętności i kompetencjewięcej

Do zobaczenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia