Hala Technologiczna

Kontakt: tel. +48 426312301

Lokalizacja: część parterowa budynku A20, Stefanowskiego 1/15

Wjazd: brama od strony kampusu

Pracownicy:

imię i nazwisko kontakt
Starszy Mistrz
Dariusz Sławiński tel. +48 42631 2301
dariusz.slawinski@p.lodz.pl
Skład osobowy
Grzegorz Kasprzak tel. +48 42631 2301
grzegorz.kasprzak@p.lodz.pl
mgr inż. Rafał Kaszewski tel. +48 42631 2301
rafal.kaszewski@p.lodz.pl
Dariusz Kowalczyk tel. +48 42631 2301
dariusz.kowalczyk@p.lodz.pl
Waldemar Pietrzak tel. +48 42631 2301
waldemar.pietrzak@p.lodz.pl