Badanie zjawisk fizycznych dotyczących ciernego przeniesienia napędu i fuzji danych w zadajniku położenia o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych

Źródło finansowania: NCN

Typ: PRELUDIUM

Nr: 2011/01/N/ST7/06791

Realizowany w latach: 12.2011 – 12.2013

Kierownik: dr inż. Paweł Żak

Opis

Celem projektu było badanie zjawisk fizycznych związanych z ciernym przenoszeniem napędu w trzech stopniach swobody oraz realizacji fuzji danych czujników do określania położenia kątowego. W ramach realizacji projektu opracowana i stworzona została nowatorska konstrukcja zadajnika przemieszczeń kątowych o nieograniczonym zakresie ruchów. Urządzenie zostało wyposażone w układ sterowania i pomiarowy, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji projektu. Po zakończeniu trwania projektu prace nad zadajnikiem były kontynuowane, co w perspektywie kilku kolejnych lat zaowocowało ukończeniem przez kierownika rozprawy doktorskiej

Zdjęcie stanowiska

Publikacje związane z projektem

  • P.Żak, Using 9-Axis Sensor for Precise Cardiosurgical Robot Master Angular Position Determination, 2013, Solid State Phenomena, DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.199.356
  • P.Żak, Ballbots Rolling Elements Shape Determination, 2016, IEEE Digital Librabry, DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575299
  • P.Żak, Jacobian Matrix Determination in a Novel Master Manipulator Device, 2016, IEEE Digital Librabry