Laboratorium – Robotyka – R

ćwiczenie
R-1 Robot o równoległej strukturze kinematycznej i czterech stopniach swobody
R-3 Programowanie robota o 7 stopniach swobody
R-4 Konstrukcja i działanie oraz obsługa robota przemysłowego IRp-6
R-6 Podajnik podnoszący do blach współpracujący z robotem RIMP-401
R-7 Zrobotyzowane stanowisko do nacinania rowków we wkrętach walcowych
R-11 Programowanie robota opartego o kinematykę platformy Sterwarta-Gougha
R-14 Zrobotyzowane gniazdo montażowe – wstęp do języka programowania, wymiana chwytaków
R-15 Zrobotyzowane gniazdo montażowe – implementacja systemu wizyjnego z elementami programowania offline
R-17 Zadajnik położeń o sześciu stopniach swobody
Instrukcje, karty pomiarowe oraz materiały do wykładów, ćwiczeń i projektów umieszczone na stronie Instytutu, w całości ani we fragmentach, nie mogą być wykorzystywane, powielane ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających na uczelniach innych niż Politechnika Łódzka, bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich