Studiujesz? Praktykuj! – Program staży Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Projekt „Studiujesz? Praktykuj!
Program staży Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej”,
UDA-POWR.03.01.00-00-S086/15,
realizowany jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel projektu

Podniesie kompetencji odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej poprzez realizację staży w zakresie automatyzacji oraz stosowania innowacyjnych procesów produkcyjnych i technologicznych. Stażysta zdobywa doświadczenie zawodowe ułatwiające start zawodowy na rynku pracy także poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.

Realizacja: 02.05.2016r. – 30.03.2018r.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Kobierska

http://www.studiujesz.praktykuj.p.lodz.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.