Portfolio

dr inż. Agnieszka Kobierska
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

  • Agnieszka Kobierska „Force Sensor for Laparoscopic Tool of RobIn Heart Robot” Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 309-314
  • Agnieszka Kobierska „Analiza budowy manipulatorów niedonapędzonych stosowanych w operacjach chirurgicznych” Postępy robotyki medycznej, ISBN 978-83-63151-04-1,str. 207-2013, Rzeszów 2013
  • L. Podsędkowski , A. Kobierska, P. Wróblewski, P. Zawiasa “Nowe mechaniczne rozwiązanie system narzędziowego robota Robin Heart” Mechanik ISSN0025-6552 nr 12/2012
  • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, “Data fusion using Fuzzy Logic techniques supported by Modified Weighting factors (FLMW)”, International Journal of Fuzzy system DOI: 10.1007/s40815-015-0095-3
  • T. Szmechtyk, N. Sienkiewicz, J. Woźniak, K. Koter, A. Kobierska, K. Strzelec ”Novel biocompatible transversal pneumatic artificial muscles made of PDMS/PET satin composite.” Polish Journal of Chemical Technology

Patenty i zgłoszenia patentowe

  • Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska „Narzędzie laparoskopowe z układem pomiaru sił” Patent numer P.392853
  • Michał Panasiuk, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Adam Niewola Mateusz Szaniewski „Urządzenie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego. Zgłoszenie patentowe numer P.411389
  • Leszek Podsędkowski, Katarzyna Koter, Agnieszka Kobierska, Łukasz Frącczak „Sztuczny muskuł” patent numer P.408715
  • Panasiuk Michał, Leszek Podsędkowski, Kobierska Agnieszka, Niewola Adam, Szaniewski Mateusz “Device for measuring femur displacement and method of making orthopedic measurements during a surgical procedure to correct a damaged hip” Patent Application PCT/PL2016/000019

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym