Portfolio

dr inż. Agnieszka Kobierska
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

 • L. Fracczak, A. Kobierska, K. Koter, P. Żak, E. Czkwianianc, M. Kolejwa, A. Nowak, A. Socha – Banasiak, J. Ślęzak: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 19th International Conference On, pp. 705-7010
 • Piotr Rakowski, Agnieszka Kobierska, Leszek Podsędkowski, Paweł Poryzała: Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 21, No. 2 (2017) 425-436
 • Poryzała, P., Kobierska, A., Podsędkowski, L., Rakowski, P.: Prototype of a device for intraoperative measurements of limb length changes during total hip arthroplasty Przeglad Elektrotechniczny, Volume 93, Issue 8, 2017, Pages 127-130
 • Leszek Podsedkowski, Piotr Wroblewski, Lukasz Fracczak, Agnieszka Kobierska, Emil Marciniak Grzegorz Wrobel, Adrian Marciniak, Krzysztof Jozwik, Adam Papierski, Krzysztof Sobczak, Damian Obidowski, Wladyslaw Kryllowicz: A differential planetary gear for regulation drive design and selected tests [accepted version] Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Article first published online: December 9, 2017
 • Agnieszka Kobierska, Leszek Podsędkowski, Paweł Poryzała, Piotr Rakowski: The measurement of displacement with the usage of MEMS sensors: accelerometer, gyroscope and magnetometer, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 2017
 • T. Szmechtyk, N. Sienkiewicz, J. Woźniak, K. Koter, A. Kobierska, K. Strzelec: Novel biocompatible transversal pneumatic artificial muscles made of PDMS/PET satin composite, Polish Journal of Chemical Technology, 2016
 • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska: Data fusion using Fuzzy Logic techniques supported by Modified Weighting factors (FLMW), International Journal of Fuzzy Systems, 18(1), 72-80, FEB 2016 20 pkt MNiSW 1,2 IF
 • T. Szmechtyk, N. Sienkiewicz, K. Koter, A. Kobierska, K. Strzelec: Novel biocompatible transversal pneumatic artificial muscles made of PDMS/PET satin composite, Polish Journal of Chemical Technology Vol. 18, No. 2, 2016, (2015-15 pkt MNiSW, IF 0.51)
 • Agnieszka Kobierska: Force Sensor for Laparoscopic Tool of RobIn Heart Robot, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 309-314
 • Agnieszka Kobierska: Analiza budowy manipulatorów niedonapędzonych stosowanych w operacjach chirurgicznych Postępy robotyki medycznej, ISBN 978-83-63151-04-1,str. 207-2013, Rzeszów 2013
 • L. Podsędkowski , A. Kobierska, P. Wróblewski, P. Zawiasa: Nowe mechaniczne rozwiązanie system narzędziowego robota Robin Heart, Mechanik ISSN0025-6552 nr 12/2012

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska: Narzędzie laparoskopowe z układem pomiaru sił, patent numer P.392853
 • Michał Panasiuk, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Adam Niewola Mateusz Szaniewski: Urządzenie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego, zgłoszenie patentowe numer P.411389
 • Leszek Podsędkowski, Katarzyna Koter, Agnieszka Kobierska, Łukasz Frącczak: Sztuczny muskuł, patent numer P.408715
 • Panasiuk Michał, Leszek Podsędkowski, Kobierska Agnieszka, Niewola Adam, Szaniewski Mateusz: Device for measuring femur displacement and method of making orthopedic measurements during a surgical procedure to correct a damaged hip, patent application PCT/PL2016/000019
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, A. Kobierska, Ł. Frącczak: Wentylator promieniowy lub osiowy, P.417074 – zgłoszenie patentowe

Udział w projektach badawczych

 • Projekt wdrożeniowy Inkubator Innowacyjności +: Ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe, kierownik projektu – Leszek Podsędkowski, 04.2017-10.2017 – udział własny: wykonawca
 • Projekt badawczy Nowa energooszczędna metoda regulacji wentylatorów promieniowych, zwłaszcza dla potrzeb energetyki, na lata 2014-2017, finansowany przez NCBiR, konkurs PBS3. Kierownik projektu – Leszek Podsędkowski, ID 246040, 2014.08.01-2017.01.31 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla POIG 01.03.01-10-109/12, kierownik projektu dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, prof. PŁ, czas trwania projektu 01.08.2014-31.03.2015 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podczas sterowania telemanipulatorem o sześciu stopniach swobody UMO-2011/01/B/ST7/04011 wniosek 155990, kierownik L.Podsędkowski, czas trwania 2011-2014 – udział własny: wykonawca
 • Metoda pomiaru sił działających na narzędzie telemanipulatora kardiochirurgicznego projekt promotorski, kierownik projektu dr hab. inż. L. Podsędkowski, prof. PŁ, czas trwania projektu 30.11.2005- 30.11.2008 – udział własny: główny wykonawca
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania oraz badania niezawodnościowe rodziny wymiennych narzędzi chirurgicznych do wykorzystania w polskim robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, kierownik projektu dr hab. inż. L. Podsędkowski, czas trwania projektu 15.03.2004-15.03.2006 – udział własny: wykonawca
 • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu prof. dr inż. L. Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004 – udział własny: wykonawca
 • Roboty kardiochirurgiczne – projekt i wykonanie wielozadaniowego robota oraz ocena skuteczności jego zastosowania do zdalnie sterowanego wykonywania operacji kardiochirurgicznych, projekt badawczy, kierownik projektu prof. dr hab. Z. Religa, czas trwania projektu: 01.07.2000-31.06.2003 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Udział w projektach edukacyjnych

Działalność związana z dydaktyką

 • Sekretarz Komisji dydaktycznej kierunku Automatyka i Robotyka – od 2009
 • Opiekun pracowni Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych – od 2015