Portfolio

dr Anna Domańska
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Monografie
  • Anna Domańska, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001, Wydawnictwo Sejmowe

Rozdziały w monografiach i artykuły

  • Anna Domańska „Pozycja organów nadzoru spółek kapitałowych w świetle orzecznictwa SN” w: praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa „Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym” wyd. UŁ, Łódź 2006
  • Anna Domańska „Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje w związkach zawodowych.” w: praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa „Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach UE” wyd. UŁ, Łódź 2007
  • Anna Domańska „Uprawnienia rady nadzorczej w zakresie kształtowania składu zarządu w spółkach kapitałowych.” w: praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa „Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa” wyd. UŁ, Łódź 2008
  • Anna Domańska Rozdział 2. „General principles of control of entrepreneurs business activities”, w:  red. O Kunert „The importance of company competence in the strategy of innovative development in the European Union”, Łódź 2009, wyd. Fundacja Promocji Kompetencji
  • Anna Domańska „Zmiana charakteru roli rady nadzorczej w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości” w: praca zbiorowa pod red. P. Urbanek „Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego” wyd. UŁ, Łódź 2010
  • Anna Domańska „Selected legal aspects of management contracts”, w: „Creative Industry Manager – Technical knowledge + Non-technical skills”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012
  • Anna Domańska „Utwór naukowy pracownika jako przedmiot uprawnień pracodawcy będącego instytucją naukową” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie z. 80 z 2015

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim