Portfolio

dr Anna Domańska
Zakład Technologii Maszyn

 • dr nauk prawnych, adiunkt PŁ, notariusz
 • od 2000: pracownik naukowo – dydaktyczny PŁ
 • 2000-2001: Studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego Technische Universität Dresden (LLM Dresden)
 • 2004-2007: aplikacja sądowa
 • 2009-2011: aplikacja notarialna
 • 2011-2014: asesura notarialna
 • od 2016: członek Komisji Naukowej Izby Notarialnej w Łodzi i wykładowca szkoleń dla aplikantów notarialnych
 • zakres zainteresowań: prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej

Dorobek naukowy

Monografie

 • Anna Domańska: Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001, Wydawnictwo Sejmowe

Publikacje, rozdziały w monografiach

 • Współautorka: Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty (red. A. J. Szereda), C.H. Beck, Warszawa 2017
 • Anna Domańska: Rationalization projects as a way of implementing innovation in the enteprise, (w: ) praca zbiorowa pod red. J. Woźniaka “Innovation Management – Theory and Practice”, 2015
 • Anna Domańska: Special rules to support the development of innovative activity, (w: ) praca zbiorowa pod red. J. Woźniaka “Innovation Management – Theory and Practice”, 2015
 • Anna Domańska: Uprawnienia wybranych instytucji publicznych w zakresie dozwolonego użytku chronionych utworów, artykuł w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego. Szkolenia” Nr 12/2015
 • Anna Domańska: Uprawnienia pracodawcy do utworu stworzonego przez pracownika, artykuł w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego. Szkolenia” Nr 12/2015
 • Anna Domańska: Utwór naukowy pracownika jako przedmiot uprawnień pracodawcy będącego instytucją naukową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie z. 80 z 2015
 • Anna Domańska: Selected legal aspects of management contracts, w: „Creative Industry Manager – Technical knowledge + Non-technical skills”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012
 • Anna Domańska: Zmiana charakteru roli rady nadzorczej w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości w: praca zbiorowa pod red. P. Urbanek „Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego” wyd. UŁ, Łódź 2010
 • Anna Domańska Rozdział 2. General principles of control of entrepreneurs business activities, w:  red. O Kunert „The importance of company competence in the strategy of innovative development in the European Union”, Łódź 2009, wyd. Fundacja Promocji Kompetencji
 • Anna Domańska: Uprawnienia rady nadzorczej w zakresie kształtowania składu zarządu w spółkach kapitałowych, w: praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa „Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa” wyd. UŁ, Łódź 2008
 • Anna Domańska Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje w związkach zawodowych, w: praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa „Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach UE” wyd. UŁ, Łódź 2007
 • Anna Domańska: Pozycja organów nadzoru spółek kapitałowych w świetle orzecznictwa SN, w: praca zbiorowa pod red. S. Rudolfa „Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym” wyd. UŁ, Łódź 2006

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim