Portfolio

dr inż. Błażej Witkowski
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Publikacje

  • Kępczak N., Rosik R., Pawłowski W., Sikora M., Witkowski B., Bechciński G., Stachurski W.: The dynamics of wear of cutting inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 20 (3): 478–483, 2018
  • Marszal M., Witkowski B., Jankowski K., Perlikowski P., Kapitaniak T.: Energy harvesting from pendulum oscillations, International Journal of Non-Linear Mechanics, 2017, Volume 94, pp. 251-256, ISSN 0020-7462
  • Jaros P., Borkowski L., Witkowski B., Czolczynski K., Kapitaniak T.: Multi-headed chimera states in coupled pendula, The European Physical Journal Special Topics, 2015, Volume 224, No. 8, pp. 1605-1617, ISSN 1951-6401
  • Witkowski B.: Modeling of the dynamics of two coupled spherical pendula, The European Physical Journal Special Topics, 2014, Volume 223, No. 4, pp. 631–648, ISSN 1951-6401
  • Witkowski B., Perlikowski P., Prasad A., Kapitaniak T.: The dynamics of co- and counter rotating coupled spherical pendula, The European Physical Journal Special Topics, 2014, Volume 223, No. 4, pp. 707-720, ISSN 1951-6401

Udział w projektach badawczych

  • Synchronization of Mechanical Systems Coupled through Elastic Structure, udział jako doktorant w projekcie badawczym TEAM finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, 2011-2014 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim