Portfolio

dr inż. Dariusz Ostrowski
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

  • Piotr Zgórniak, Wojciech Stachurski, Dariusz Ostrowski; „Application of Thermographic Measurements for the Determination of the Impact of Selected CuttingParameters on the Temperature in the Workpiece During Milling Process”; Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 62(2016)11, 657-664 © 2016 Journal of Mechanical Engineering. DOI:10.5545/sv-jme.2015.3259 „

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim