Portfolio

dr inż. Dariusz Ostrowski
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Piotr Zgórniak, Wojciech Stachurski, Dariusz Ostrowski: Application of Thermographic Measurements for the Determination of the Impact of Selected CuttingParameters on the Temperature in the Workpiece During Milling Process, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 62(2016)11, 657-664 © 2016 Journal of Mechanical Engineering. DOI:10.5545/sv-jme.2015.3259
 • Ostrowski D., Stachurski W., Lajmert P.: Wpływ warunków obróbki na chropowatość powierzchni po szlifowaniu wgłębnym stopu niklu 201, Mechanik, Nr 8-9/2016, str. 1178-1179
 • Stachurski W., Ostrowski D.: Wpływ głębokości skrawania podczas toczenia stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej, Mechanik, Nr 8-9/2016, str. 1032-1033
 • Stachurski W., Ostrowski D., Lajmert P.: Badania wpływu warunków obróbki na chropowatość powierzchni obrobionej podczas szlifowania wgłębnego stopu tytanu Ti-6Al-4V na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, Nr 8-9/2016, str. 1096-1097
 • Stachurski W., Midera S., Ostrowski D.: Wpływ parametrów skrawania podczas toczenia lotniczego stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej, Mechanik, Nr 8-9/2015, str. 725/365-373
 • Ostrowski D., Gumienny G., Sikora M., Kruszyński B., Pacyniak T.: Obrabialność żeliwa sferoidalnego ADI w procesie szlifowania zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 262-265, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Ostrowski D.: Wpływ parametrów obciągania rolką formującą na chropowatość powierzchni obrotowych, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 715/296-299, ISSN: 0025-6552
 • Marciniak, T., Ostrowski, D: Worm gear’s operating barriers, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2015. Vol. 89. P. 79-87. ISSN: 0209-3324
 • Sikora M., Lajmert P., Ostrowski D., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej, Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej XXXVII Kołobrzeg 2014. Mechanik , nr 8/9 2014, s. 245-248/727, ISSN: 0025-6552
 • Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Wpływ warunków obróbki stopu Nickel 201 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, nr 12/2015, s. 42-46, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D.: System sterowania adaptacyjnego geometrycznego w procesie szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 227-230, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Ostrowski D., Kruszyński B., Lajmert P.: Wpływ warunków obróbki stopu Inconel 718 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 715/300-304, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Lajmert P., Ostrowski D., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej, Mechanik , nr 8/9 2014, s. 245-248/727, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów tytanu na szlifierce kłowej, Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej XXXVII Kołobrzeg 2014. Mechanik , nr 8/9 2014, s. 289-292/726, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D.: Stanowisko do badania procesu szlifowania wałków, Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej XXXVII Kołobrzeg 2014. Mechanik , nr 8/9 2014, s. 187-194/596, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Sikora M., Ostrowski D., Kruszyński B.: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków, Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej XXXVII Kołobrzeg 2014. Mechanik , nr 8/9 2014, s. 195-205/596, ISSN: 0025-6552
 • dr inż. ZGÓRNIAK Piotr, dr inż. STACHURSKI Wojciech, dr inż. OSTROWSKI Dariusz, prof. dr hab. inż. KRUSZYŃSKI Bogdan: Wpływ wybranych parametrów skrawania na temperaturę w strefie obróbki podczas frezowania, Mechanik Nr 8-9/2013 r, s.589-596: wersja na płycie CD, strona w czasopiśmie: s.716
 • Stachurski W., Zgórniak P., Sawicki J., Ostrowski D., Januszewicz B.: Naprężenia własne występujące w obszarze temperatury generowanej w przedmiocie obrabianym podczas frezowania, Inżynieria Materiałowa, Nr 6 (196), 2013, str. 895-898
 • dr inż. ZGÓRNIAK Piotr, dr inż. STACHURSKI Wojciech, dr inż. OSTROWSKI Dariusz, prof. dr hab. inż. KRUSZYŃSKI Bogdan: Wpływ wybranych parametrów skrawania na temperaturę w strefie obróbki podczas frezowania, Obróbka skrawaniem Interakcja Proces – Obrabiarka pod redakcją Pawła Twardowskiego, VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem- Mierzęcin , 11-13 września 2013 r, s.589-596
 • Marciniak T., Ostrowski D.: Analiza procesu mikroskrawania powierzchni zębów ślimacznicy w procesie wiórkowania wiórkownikiem dynamicznym, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji rok 2012, Vol. 32, nr 2, str.19-27
 • Ostrowski D.: Pomiar dokładności kinematycznej przekładni ślimakowych, Monografia INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY 2/2012, str.511- 520
 • Marciniak T., Ostrowski. D.: Worm Gear’s Kinematic Accuracy Measurement Methods, Mechanics and Mechanical Engineering TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ Vol. 16/2012, nr 1, str.15-24
 • Marciniak T., Ostrowski D.: Badania dokładności kinematycznej ślimacznic w procesie wiórkowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji rok 2010, Vol. 30, nr 2, str.43-49
 • Marciniak T., Ostrowski D.: Zwiększenie dokładności kinematycznej ślimacznic metodą wiórkowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji rok 2008, Vol. 28, nr 2, str.19-28

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Dariusz Ostrowski: Przyrząd do wiórkowania kół ślimakowych, nr P.216795
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Dariusz Ostrowski: Wiórkownik dynamiczny do wiórkowania kół ślimakowych oraz sposób wiórkowania kół ślimakowych przy użyciu tego wiórkownika, P.220585
 • dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, dr inż. Dariusz Ostrowski: Przyrząd do kształtowania ściernicy do szlifowania powierzchni śrubowych, zwłaszcza ślimaków o zarysie kołowo-wklęsłym, nr P.221268
 • dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, dr inż. Dariusz Ostrowski: Przyrząd do kształtowania noża tokarskiego przeznaczonego do wykonania uzwojenia ślimaków o zarysie kołowo-wklęsłym w przekroju osiowym, nr P.219995
 • dr inż. Paweł Lajmert, prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, dr inż. Małgorzata Sikora, dr inż. Dariusz Ostrowski, dr inż. Dariusz Wrąbel: Urządzenie do pomiaru topografii czynnej powierzchni ściernicy bezpośrednio na szlifierce, P.225726
 • dr inż. Paweł Lajmert, prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, dr inż. Małgorzata Sikora, dr inż. Dariusz Ostrowski, dr inż. Dariusz Wrąbel: System nadzorowania procesu szlifowania na szlifierce kłowej do wałków, zwłaszcza przedmiotów wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych, P.226148
 • Sikora Małgorzata, Kruszyński Bogdan, Wrąbel Dariusz, Lajmert Paweł, Ostrowski Dariusz: Urządzenie do nadawania kształtu powierzchni czołowej ściernicy bezpośrednio na szlifierce, P.414798

Udział w projektach badawczych

 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik dr hab. inż. Romana E. Śliwa – prof.. Politechniki Rzeszowskiej. Zadanie ZB 1.1: „Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych”, 2010-2015 – udział własny: wykonawca
 • Kompensacja zakłóceń w inteligentnym systemie CNC szlifowania trudnoobrabialnych materiałów, projekt badawczy KBN, N N503 217938 – kierownik prof. dr hab. inż. Bogdan Wojciech Kruszyński, 2010-2013 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim