Portfolio

dr inż. Dariusz Wrąbel
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Wrąbel Dariusz: Programowanie i obsługa Frezarek CNC EMCO Concept Mill 250. Poradnik dla uczącego się, Wydawnictwo Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Łodź 2010
 • Lajmert Paweł, Wrąbel Dariusz: A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert-Huang transform, Referat prezentowany na Konferencji XXXIII Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin 2009, opublikowany w monografii – Współczesne problemy obróbki ściernej, Koszalin 2009, str 391-400
 • Paweł Lajmert, Bogdan Kruszyński, Dariusz Wrąbel: An Intelligent Sensor Based Supervision System For Cylindrical Grinding Processes, Journal of Machine Engineering, Wroclaw 2009

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • Patent na wynalazek: Sposób nadzorowania procesu szlifowania na szlifierce kłowej do wałków, zwłaszcza przedmiotów wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych, nr. P.408575
 • Patent na wynalazek: Urządzenie do pomiaru topografi czynnej powierzchni ściernicy bezpośrednio na szlifierce, nr. P.412064

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Działalność związana z dydaktyką

 • Opracowanie oraz zaprojektowanie:
  • stanowiska laboratoryjnego Elastycznego Systemu Wytwarzania
  • stanowiska laboratoryjnego do badania sieci przemysłowych
  • stanowiska laboratoryjnego do badania serwonapędów
 • Opracowanie stanowisko do symulacji obróbki na obrabiarkach CNC