Portfolio

dr Dorota Bartochowska
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Monografie

 • Bartochowska D.: Lean Management-improving management in medical center, referat plenarny, Konferencja Krajowa Polscy Doktorzy i Doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej, Warszawa 28.11.2015
 • Bartochowska D., Ferenc R.: Utrzymanie ruchu w niewielkich firmach, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2014

Rozdziały w monografiach i artykuły

 • Bartochowska D.: Znaczenie działań organizacyjnych i zarządczych w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń małych w Systemy zarządzania determinantem sukcesu organizacji i średnich przedsiębiorstw”-, WYDAWNICTWO NAUKOWE INTELLECT Jezioro 69a, 42-133 Węglowice 2016, publikacja międzyuczelniana
 • Bartochowska D., Ferenc R.: Instrumenty wsparcia utrzymania ruchu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Organizacja i zarządzanie, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej : Organizacja i zarządzanie , Zabrze 2015
 • Bartochowska D.: The evaluation of the effectiveness of strategic plans for UR, w „Innovation Management – Theory and Practice”, (red.) Jerzy Woźniak, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2015
 • Bartochowska D.: Innovative development and application of new concepts in the field of control and measure the effectiveness of maintenance of small and medium-sized enterprises, w „Innovation Management – Theory and Practice”, (red.) Jerzy Woźniak, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2015
 • Bartochowska D.,Kunert O, Malczewski G., Ferenc R., Frączkowska E: Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju usług około przemysłowych w Polsce ,red. Kunert O., wyd. monograficzne FPK 2013
 • Bartochowska D.: Building of Competencies of Maintenance Employees in Managerial Positions w “Competencies as a constituent of the success of a modern company”, Fundacja Promocji Kompetencji, Łódź 2011
 • Bartochowska D.: Kształtowanie się kompetencji pracowników na stanowiskach menedżerskich, Istota kompetencji w firmie w strategii innowacyjnego rozwoju w Europie, Zeszyty Fundacji Promocji Kompetencji II 2010, Fundacja Promocji Kompetencji, Łódź 2010 (Definicja kompetencji, profile kompetencyjne stanowisk kierowniczych, podział kompetencji ze względu na charakterystykę działów przedsiębiorstwa)
 • Bartochowska D.: Organizacja utrzymania ruchu w procesie poprawy produktywności, Przegląd papierniczy, lipiec 2010, I, Wydawca SIGMA-NOT Sp. z o.o. (Analiza stanu organizacji i jej interpretacja. Obliczenia produktywności badanych przedsiębiorstw. Narzędzia informatyczne jako wsparcie prowadzonych analiz.)
 • Bartochowska D.: The role of competences in the implementation of the 5 S work station organization improvement system, The importance of company competence in the strategy of innovative development in the European Union, Foundation For Competence Promotion, Łódź 2009 (Rola kompetencji we wdrażaniu systemów poprawy organizacji 5 S – główne założenia systemu, znaczenie kompetencji)

Udział w projektach badawczych

 • Grant badawczy 4126/H03/2011/40 pod kier. dr hab. inż. O. Kunert prof. PŁ: Metodyczne podstawy rozwoju usług około przemysłowych w Polsce dla celów scalania rynku Unii Europejskiej, 2013 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim