Portfolio

dr inż. Grzegorz Bechciński
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Kępczak N., Rosik R., Pawłowski W., Sikora M., Witkowski B., Bechciński G., Stachurski W.: The dynamics of wear of cutting inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 20 (3): 478–483, 2018
 • Batako, Andre D. L.; Ewad, Heisum; Bechcinski, Grzegorz; Pawlowski, Witold: Vibro-Impact Machining – An Application in Surface Grinding, Conference: 14th International Conference on Manufacturing Research (ICMR), Edited by: Goh, YM; Case, K; Location: Loughborough Univ, Loughborough, ENGLAND Date: SEP 06-08, 2016
  Sponsor(s): Loughborough EPSRC Ctr Innovat Mfg Intelligent Automat; Ctr Doct Training Embedded Intelligence; JCB ADVANCES IN MANUFACTURING TECHNOLOGY XXX Advances in Transdisciplinary Engineering
 • Bechciński G., F. Oryński: Wpływ drgań oscylacyjnych przedmiotu obrabianego na głębokość szlifowania płaszczyzn, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Nr 8-9/2015, Redakcja Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2015, s. 40÷44
 • Bechciński G., Pawłowski W.: Wpływ procesu szlifowania wibracyjnego na stan powierzchni płaskich, Mechanik, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Nr 8-9/2015, Redakcja Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2015, s. 36÷39
 • F. Oryński, R. Synajewski, G. Bechciński: Fizyczny model szlifowania wibracyjnego płaszczyzn w kierunku poprzecznym, Mechanik, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Nr 01/2013, Redakcja Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2013, s. 30÷34
 • Bechciński G., Pawłowski W.: Sterowanie PLC zrobotyzowanym stanowiskiem modułowym, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, Z. 84 – Nr 2/2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 15÷22
 • Oryński F., Bechciński G.: Badania doświadczalne dynamiki szlifierki do płaszczyzn przy dobiegu i szlifowaniu wibracyjnym, Inżynieria Maszyn, Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2011, R. 15, z. 4, 2010, s. 113÷123
 • Oryński F., Bechciński G., Pawłowski W.: Eksperymentalne badania dynamiki układów napędowych i ich synchronizacji w karuzelowej tokarce TCW 3100, Inżynieria Maszyn, Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2011, R. 15, z. 4, 2010, s. 42÷55
 • Oryński F., Pawłowski W., Bechciński G., Bojanowski S.: Określenie dynamicznych właściwości zespołów karuzelowej tokarki do wykorbień wałów za pomocą badań modalnych, Inżynieria Maszyn, Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2011, R. 15, z. 4, 2010, s. 30÷41
 • Oryński F., Bechciński G.: Badania doświadczalne dynamiki szlifierki do płaszczyzn przy dobiegu i szlifowaniu wibracyjnym, XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łodź, 8-10 września 2010 r, s. 539-548
  Rozdział zespołowy (s. 539-548) w monografii zbiorowej pod redakcją A. Gołąbczaka i B. Kruszyńskiego pt.: „Podstawy i Technika Obróbki Ściernej”. Wydawca: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź 2010, ISBN 83-920269-4-2, s. 1÷560. Referat zespołowy na XXXIII Naukowej Szkole Obróbki Ściernej pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Łodzi 8-10 września 2010 r.
 • Oryński F., Synajewski R., Bechciński G.: Model fizyczny do badań symulacyjnych szlifowania wibracyjnego w kierunku poprzecznym, XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łodź, 8 – 10 września 2010 r, s. 241-250
  Rozdział zespołowy (s. 241-250) w monografii zbiorowej pod redakcją A. Gołąbczaka i B. Kruszyńskiego pt.: „Podstawy i Technika Obróbki Ściernej”. Wydawca: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź 2010, ISBN 83-920269-4-2, s. 1÷560. Referat zespołowy na XXXIII Naukowej Szkole Obróbki Ściernej pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Łodzi 8-10 września 2010 r.
 • Oryński F., Pawłowski W., Bechciński G.: Badania dynamicznych właściwości zespołów karuzelowej tokarki do wykorbień wałów metodą analizy modalnej, IV Szkoła Obróbki Skrawaniem, Łodź, 6 – 8 września 2010 r, s. 285-292
  Rozdział zespołowy (s. 285-292) w monografii zbiorowej pod redakcją B. Kruszyńskiego pt.: „Obróbka skrawaniem współczesne problemy”. Wydawca: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź 2010, ISBN 83-920269-3-4 s. 1–490. Referat zespołowy na IV Szkole Obróbki Skrawaniem pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Łodzi 6-8 września 2010 r.
 • Oryński F., Bechciński G., Pawłowski W.: Badania synchronizacji ruchu układów napędowych zespołów karuzelowej tokarki do wykorbień wałów składanych silników okrętowych, IV Szkoła Obróbki Skrawaniem, Łodź, 6-8 września 2010 r, s. 277-284
  Rozdział zespołowy (s. 277-284) w monografii zbiorowej pod redakcją B. Kruszyńskiego pt.: „Obróbka skrawaniem współczesne problemy”. Wydawca: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Łódź 2010, ISBN 83-920269-3-4 s. 1–490. Referat zespołowy na IV Szkole Obróbki Skrawaniem pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Łodzi 6-8 września 2010 r.
 • Oryński F., Bechciński G.: Badania doświadczalne falistości powierzchni obrabianych tradycyjnie i wibracyjnie na szlifierce do płaszczyzn, XXXII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin – Darłówko Wschodnie, 2-4 września 2009, s. 445 ÷ 454
  Rozdział zespołowy (s. 445÷454) w monografii zbiorowej pod redakcją J. Plichty pt.: „Współczesne problemy obróbki ściernej”. Wydawca: Politechnika Koszalińska, Katedra Inżynierii Produkcji, Koszalin 2009, ISSN 0239-7129, s. 1÷620. Referat zespołowy na XXXII Naukowej Szkole Obróbki Ściernej pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Koszalinie 2-4 września 2009 r.
 • Oryński F., Bechciński G.: Badania symulacyjne szlifierki do płaszczyzn oraz procesu wzdłużnej obróbki tradycyjnej i wibracyjnej, XXXII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin – Darłówko Wschodnie, 2-4 września 2009, s. 309 ÷ 318
  Rozdział zespołowy (s. 309 ÷ 318) w monografii zbiorowej pod redakcją J. Plichty pt.: „Współczesne problemy obróbki ściernej”. Wydawca: Politechnika Koszalińska, Katedra Inżynierii Produkcji, Koszalin 2009, ISSN 0239-7129, s. 1÷620. Referat zespołowy na XXXII Naukowej Szkole Obróbki Ściernej pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Koszalinie 2-4 września 2009 r.
 • Oryński F., Pawłowski W., Bechciński G. i inni: Budowa i badania karuzelowej tokarki sterowanej numerycznie, typu TCW 3100, do wykorbień wałów składanych silników okrętowych, Sprawozdanie z opracowania projektu badawczego celowego Nr ROW–II–398-2008 z ASCO, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. F. Oryński, sierpień 2009. mój udział w 3 częściach tego sprawozdania
 • Oryński F., Bechciński G.: Numerical investigation of the influence of creep feed grinding process on stick-slip vibration of the surface grinder table, Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 12, No. 3 (2008) 223-231
 • Bechciński G.: Aktywne oddziaływanie poprzez drgania na zmniejszenie falistości szlifowanych powierzchni płaskich, Praca Doktorska, Politechnika Łódzka, 2006
 • Oryński F., Bechciński G.: Doświadczalne badania procesu szlifowania wibracyjnego płaszczyzn, XXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Spała, 8-10 września 2003, s. 323 ÷ 330
  Rozdział zespołowy (s. 323 ÷ 330) w monografii zbiorowej pod redakcją A. Koziarskiego i A. Gołąbczaka pt.:Obróbka ścierna – tendencje rozwoju”. Wydawca: Politechnika Łódzka, Katedra Technologii Maszyn, Łódź 2003, ISBN 83-919629-0-3, s. 1÷468. Referat zespołowy na XXVI Naukowej Szkole Obróbki Ściernej pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Łodzi 9-12 września 2003 r.
 • Bechciński G.: Tłumienie samowzbudnych drgań relaksacyjnych stołu szlifierki do płaszczyzn procesem szlifowania, Sprawozdanie z opracowania projektu badawczego KBN nr 8T07D 03721, październik 2002
 • Lamarque C.-H., Awrejcewicz J., Bechciński G.: Numerical study of some models of a surface grinder feed drive system including friction force and forced vibrations, 6th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications Łódź, December 10-12, 2001 s. 277÷286
 • Oryński F., Bechciński G.: Badania symulacyjne drgań ściernicy szlifierki do płaszczyzn z wrzecionem ułożyskowanym tocznie, XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej Łopuszna, 6-8 września 2001, s. 333÷340
 • Oryński F., Bechciński G.: Badania symulacyjne drgań ściernicy szlifierki do płaszczyzn z wrzecionem ułożyskowanym hydrostatycznie, V Konferencja Naukowa-Techniczna: Łożyskowanie Gazowe i Hydrostatyczne, Łódź 2000, s. 97÷107
 • Oryński F., Kwapisz D., Bechciński G. i inni: Tłumienie ciernych drgań tłumikiem podatnym i dwuzakresowy napęd hydrauliczny z tłumieniem podatnym zespołów posuwu obrabiarek, Sprawozdanie z opracowania projektu badawczego KBN nr 7T07D 01609, wrzesień 1998
 • Oryński F., Bechciński G.: Tłumiący wpływ procesu szlifowania głębokiego płaszczyzn na drgania relaksacyjne stołu szlifierki, XIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łódź 1996, s. 321÷326

Wystąpienia

 • Oryński F., Bechciński G.: Doświadczalne badania procesu szlifowania wibracyjnego płaszczyzn. Wystąpienie na seminarium Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego oraz Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi, SIMP-NOT Łódź, listopad 2002

Udział w projektach badawczych

  Budowa i badania karuzelowej tokarki sterowanej numerycznie, typu TCW 3100, do wykorbień wałów składanych silników okrętowych, projekt badawczy celowy Nr ROW–II–398-2008 z ASCO, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. F. Oryński. Termin: 01.07.2008–31.03.2009 – udział własny: wykonawca

 • Wibracyjne szlifowanie płaszczyzn i wałków, projekt badawczy nr N N503 1185 33, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. F. Oryński. Od 25.10.2007 do 24.10.2010 – udział własny: wykonawca
 • Aktywne oddziaływanie poprzez drgania na zmniejszenie falistości szlifowanych powierzchni płaskich, projekt badawczy dofinansowany przez Rektora PŁ, listopad 2005-wrzesień 2006 – udział własny: wykonawca
 • Hybrydowy system sztucznej inteligencji do optymalizacji warunków szlifowania kłowego wałków, projekt badawczy nr 4T07D 014 27, kierownik projektu: dr inż. P. Leżański. Od 25/08/2004 do 24/05/2007, projekt zakończony – udział własny: wykonawca
 • Tłumienie samowzbudnych drgań relaksacyjnych stołu szlifierki do płaszczyzn procesem szlifowania, projekt badawczy nr 8T07D 037 21, projekt badawczy zrealizowany pod opieką naukową prof. dr hab. inż. F. Oryńskiego, projekt zakończony – udział własny: kierownik projektu
 • Tłumienie ciernych drgań tłumikiem podatnym i dwuzakresowy napęd hydrauliczny z tłumieniem podatnym zespołów posuwu obrabiarek, projekt badawczy nr 7T07D 016 09, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. F. Oryński, projekt zakończony – udział własny: wykonawca

Udział w pracach badawczo-rozwojowych

 • Opracowanie nowatorskiej koncepcji technologicznej zgrzewania i oczyszczania naroży skrzydła okiennego z PCV, umożliwiającej poprawę jakości i funkcjonalności okna, dla firmy OKNA Rąbień – program krajowy „Innowacyjna Gospodarka” z funduszy Unii Europejskiej. Praca nr I-8/14/2008/B, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. F. Oryński. Termin od połowy czerwca do połowy lipca 2008 roku, udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim