Portfolio

dr inż. Jakub Świerczyński
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

brak danych

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym