Portfolio

mgr inż. Katarzyna Koter
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym