Portfolio

mgr inż. Katarzyna Koter
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

  • L. Fracczak, A. Kobierska, K. Koter, P. Żak, E. Czkwianianc, M. Kolejwa, A. Nowak, A. Socha – Banasiak, J. Ślęzak: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 19th International Conference On, pp. 705-7010
  • Frącczak Ł., Kobierska A., Koter K., Żak P., Czkwianiac E., Kolejwa M., Nowak A., Socha – Banasiak A., Ślęzak J.: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field, IEEE Xplore, International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 705-710, 2017
  • Koter, K., Podsedkowski L., Frącczak, Ł.: Static and dynamic properties investigation of new generation of Transversal Artificial Muscle, Proceedings of 22nd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics on ( pp. 711-716), IEEE, 2017, Electronic ISBN: 978-1-5386-2402-9/17
  • Koter, K., Podsedkowski L., Frącczak, Ł.: A Simulation Model of Transversal Artificial Muscle Deformation and Dynamics, Mechatronics – Mechatronika (ME), 2016 17th International Conference on, IEEE, 2016, Electronic ISBN: 978-8-0010-5883-1
  • T. Szmechtyk, N. Sienkiewicz, K. Koter, A. Kobierska, K. Strzelec: Novel biocompatible transversal pneumatic artificial muscles made of PDMS/PET satin composite, Polish Journal of Chemical Technology. Volume 18, Issue 2, pp. 89–96, June 2016
  • Ł.Frącczak, L.Podsędkowski, A.Kobierska, P.Żak, K.Koter, P.Wróblewski, A.Sawicki: Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – przegląd literatury i obecnie stosowanych metod diagnostycznych, Medical Robotics Reports, 2015,
  • Koter, K., Podsedkowski, L., Szmechtyk, T.: Transversal Pneumatic Artificial Muscles, Robot Motion and Control (RoMoCo), 2015 10th International Workshop on (pp. 235-239). IEEE 2015
  • L. Podsędkowski, K. Koter, M. Woźniak: Badanie charakterystyki mini muskułów pneumatycznych do napędu robota, Postępy Robotyki. Tom 2 s. 601-610. Warszawa 2014

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

  • L. Podsędkowski, K.Koter, A. Kobierska, Ł. Frącczak: Sztuczny Muskuł, patent no. P.408715

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym