Portfolio

mgr inż. Konrad Szumigaj
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Konrad Szumigaj Competencies as a constituent of the success of a modern company – rozdział w monografii – 2010
 • Konrad Szumigaj Odborová didaktika – interdisciplinárny dialóg – rozdział w monografii – 2011
 • Konrad Szumigaj Teaching Matematics III – Innovation, new trends, research – rozdział w monografii – 2012
 • Konrad Szumigaj System informatyczny zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura – PWN – dwa rozdziały w monografii – 2012
 • Konrad Szumigaj Creative industry manager (technical knowledge Non-technical skills, editet by Olimpia Kunert – samodzielny rozdział – 2012
 • Konrad Szumigaj System informatyczny zdalnego egazminowania- strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) – 3 artykuły w monografii – 2013
 • Konrad Szumigaj Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy – dwa artykuły w monografii – 2013
 • Konrad Szumigaj System informatyczny zdalnego egazminowania – strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) – redakcja – 2013
 • Edytor monografii anglojęzycznej Sistance Learning and Exmamining System – 2014
 • Konrad Szumigaj Monografia Politechniki Łódzkiej pt.:“Innovation Management – Theory and Practice”, (red.) w j. angielskim – autor artykułu – 2014
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie , Gliwice – autor artykułu – 2015

Autor i koordynator projektów

 • Regionalny projekt „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw – wartość projektu ok. 11 mln – autor i koordynator projektu
 • Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw wartość projektu ok 9 milionów zł. – projekty realizowane w partnerstwie, sektor – szkolnictwo wyższe
 • Projekt „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń…”, sektor – szkolnictwo wyższe-wartość projektu ponad 35 milionów zł. – autor i koordynator projektu
 • Projekt „e-matura”, sektor – szkolnictwo ponadgimnazjalne, wartość projektu ponad 4 miliony zł. – autor i zastępca koordynatora projektu
 • Projekt „e-podręczniki do kształcenia ogólnego”, sektor – szkolnictwo ponadgimnazjalne, wartość projektu z ramienia PŁ ok 7 mln zł. – autor i koordynator projektu
 • Projekt „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT” – NCBiR, wartość projektu ponad 4 mln. – autor i koordynator projektu

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim