Portfolio

dr inż. Łukasz Frącczak
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dydaktyka

Publikacje

 • L. Fracczak, A. Kobierska, K. Koter, P. Żak, E. Czkwianianc, M. Kolejwa, A. Nowak, A. Socha – Banasiak, J. Ślęzak: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 19th International Conference On, pp. 705-7010
 • Leszek Podsedkowski, Piotr Wroblewski, Lukasz Fracczak, Agnieszka Kobierska, Emil Marciniak Grzegorz Wrobel, Adrian Marciniak, Krzysztof Jozwik, Adam Papierski, Krzysztof Sobczak, Damian Obidowski, Wladyslaw Kryllowicz: A differential planetary gear for regulation drive design and selected tests [accepted version] Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Article first published online: December 9, 2017
 • K. Koter, L. Fracczak, A. Wojtczak, B. Bryl-Nagorska, A. Mizejewski, A. Sawicki: Static and dynamic properties investigation of new generation of Transversal Artificial Muscle, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 19th International Conference On, pp. 711-716
 • L. Fracczak, A. Kobierska, K. Koter, P. Żak, E. Czkwianianc, M. Kolejwa, A. Nowak, A. Socha – Banasiak, J. Ślęzak: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 19th International Conference On, pp. 705-7010
 • K. Koter, L. Podsedkowski, L. Fracczak: A Simulation Model of Transversal Artificial Muscle Deformation and Dynamics, Mechatronics – Mechatronika (ME), 2016 17th International Conference on, Prague, Czech Republic in Press
 • L. Fracczak: The Average Path Estimation Accuracy Analysis, Proceedings of the 17th Mechatronika 2016, December 7-9, 2016, Prague, Czech republic, pp. 240-245
 • A. Tzemanaki, L. Fracczak, D. Gillatt, C. Melhuish, R. Persad, A. G. Pipe, S. Dogramadzi: Design of a multi-DOF cable-driven mechanism of a miniature serial manipulator for robot-assisted minimally invasive surgery, Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob), 2016 6th IEEE International Conference
 • L. Fracczak, L. Podsedkowski, M. Moll: The average 6 DOF path estimation with the use of initial approximation curve, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2014 19th International Conference On, Pages 212 – 215
 • M. Matusiak, L. Fracczak: Influence of kind of weft yarn on properties of the seersucker woven fabrics, AUTEX Research Journal, Volume 16, Issue 4, December 2016, Pages 214-221
 • M. Matusiak, L. Fracczak: Comfort-related properties of seersucker fabrics in dry and wet state, International Journal of Clothing Science and Technology, vol:29, iss:2
 • L. Fracczak, L. Podsedkowski, A. Kobierska: Data fusion using Fuzzy Logic techniques supported by Modified Weighting factors (FLMW), International Journal of Fuzzy Systems, 18(1), 72-80, FEB 2016
 • L. Podsedkowski, J. Moll, M. Moll, L. Fracczak: Are the surgeon’s movements repeatable? An analysis of the feasibility and expediency of implementing support procedures guiding the surgical tools and increasing motion accuracy during the performance of stereotypical movements by the surgeon, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Volume 11, Issue 1, 2014, Pages 90-101
 • L. Fracczak: Mathematical Model of the Servo Drive with Friction Wheals. Simulations and Real Object Examination Results, Solid State Phenomena Mechatronic Systems and Materials IV 2013, Volume 198, Pages 15-20, 2013
 • L. Podsędkowski, A. Kobierska, M. Sikora, L. Fracczak, A. Niewola, M. Zawierucha, P. Żak: Teaching in Automatic Control and Robotics Discipline in Terms of Changes in Higher Education System: Experiences and Suggestions, The 8th International Conference MSM’12, July 2012, Bialystok, Poland

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • L. Podsędkowski, K. Koter, A. Kobierska, Ł. Frącczak: Sztuczny Muskuł, numer P.408715 – uzyskany
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, A. Kobierska, Ł. Frącczak: Wentylator promieniowy lub osiowy, P.417074 – zgłoszenie patentowe

Udział w projektach badawczych

 • Projekt Badawczy: Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego, projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu LIDER VII, okres realizacji 01.2017-12.2019, nr projektu: LIDER/20/0106/L-7/15/NCBR/2016 – udział własny: kierownik projektu
 • Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja trójwymiarowych struktur tkanych, nr projektu 2016/23/B/ST8/02041, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 czas realizacji projektu 2017-2019 – udział własny: wykonawca
 • Minimally Invasive Surgical Instrumentation for soft tissue robotic surgery (μAngelo Surgical System), PhD project: Miss Antonia Tzemanaki, supervisors: Dr Sanja Dogramadzi, Prof. Tony Pipe, Prof. Chris Melhuish, Prof.Raj Persad, Prof. David Gillatt. Supported by the Bristol Robotics Laboratory and the University of the West of England Bristol-Funded by the Bristol Urological Institute via North Bristol NHS Trust, Higher Education Funding Council for England (HEFCE) and University Hospitals Bristol – udział własny: wykonawca
 • Projekt badawczy: Nowa energooszczędna metoda regulacji wentylatorów promieniowych, zwłaszcza dla potrzeb energetyki, na lata 2014-2017, finansowany przez NCBiR, budżet projektu: 3.408.875 PLN, konkurs PBS3, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski, ID 246040, 01.08.2014-31.01.2017 – udział własny: wykonawca
 • Projekt w ramach funduszy strukturalnych w POIG, oś priorytetowa – Badania i rozwój nowych technologii, działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe: Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla, zadanie 2 Projekt i realizacja rzeczowa oraz eksploatacja nadzorowana demonstratora technologii absorpcji rtęci na obiekcie rzeczywistym w skali 1:200 – 2013-2015 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podczas sterowania telemanipulatorem o sześciu stopniach swobody na lata 2011-2015 finansowanego przez NCN w kwocie 341.000 PLN, Umowa nr UMO-2011/01/B/ST7/04011, do wniosku nr 2011/01/B/ST7/04011, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski – udział własny: wykonawca
 • Serwomechanizm z ciernym przeniesieniem napędu w dwóch stopniach swobody projekt promotorski Nr, N N502 339236, kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Podsędkowski prof. nadzw. PŁ, czas trwania 2009-2011 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie systemu sterowania telemanipulatorem o bardzo wysokim poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę poniżej 10-7) do zastosowania w robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, projekt badawczy Nr. 4T07D01330, kierownik projektu: Paweł Lajmert, Czas trwania 28.06.2006-27.12.2009 – udział własny: wykonawca
 • Zdalnie sterowane manipulatory medyczne do zastosowań w zabiegach i diagnostyce – Opracowanie manipulatora chirurgicznego dedykowanego do zabiegów laparoskopowych, zadanie w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/02/2005 pn. „Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki”,  ITE – Radom, Politechnika Łódzka, czas trwania projektu 01.10.2005-30.09.2007 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Działalność związana z dydaktyką

 • Przygotowanie konspektu do zajęć:
  • Zaawansowane Programowanie Obiektowe C++ – moduł MFC Microsoft Visual Studio 2015
  • Zrobotyzowane stanowisko montażu i nakładania powłok – R14