Portfolio

dr inż. Małgorzata Sikora
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Kępczak N., Rosik R., Pawłowski W., Sikora M., Witkowski B., Bechciński G., Stachurski W.: The dynamics of wear of cutting inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 20 (3): 478–483, 2018
 • Sikora M.: Radial stiffness of combined journal and thrust hydrostatic bearing, Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 20, No. 3 (2016) pp. 323–332
 • Sikora M.: Obrabialność stali 3H17M w procesie szlifowania zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, Mechanik, nr 8/9 2016, s. 1122-1123, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Kruszyński B.: Wpływ warunków obróbki stali 17-4PH na efekty procesu szlifowania wgłębnego wałków, Mechanik, nr 8/9 2016, s. 1144-1125, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Kruszyński B., Lajmert P.: Badanie wpływu warunków szlifowania stopu Hastelloy C-276 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, nr 10 2016, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Kruszyński B.: Możliwości kondycjonowania oraz kształtowania ceramicznych narzędzi ściernych, Mechanik, nr 12/2015, s. 61-64, ISSN: 0025-6552
 • Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Wpływ warunków obróbki stopu Nickel 201 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, nr 12/2015, s. 42-46, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M.: Sztywność statyczna precyzyjnego hydrostatycznego układu wrzecionowego szlifierki, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 715/304-307, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Ostrowski D.: Wpływ parametrów obciągania rolką formującą na chropowatość powierzchni obrotowych, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 715/296-299, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D.: System sterowania adaptacyjnego geometrycznego w procesie szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 227-230, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Ostrowski D., Kruszyński B., Lajmert P.: Wpływ warunków obróbki stopu Inconel 718 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 715/300-304, ISSN: 0025-6552
 • Ostrowski D., Gumienny G., Sikora M., Kruszyński B., Pacyniak T.: Obrabialność żeliwa sferoidalnego ADI w procesie szlifowania zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, Mechanik, nr 8/9 2015, s. 262-265, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M.: Metody wyznaczania charakterystyk przepływowych dławików hydraulicznych, Mechanik, nr 8/9 2014, s. 349-354/958, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Lajmert P., Ostrowski D., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej, Mechanik , nr 8/9 2014, s. 245-248/727, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów tytanu na szlifierce kłowej, Mechanik , nr 8/9 2014, s. 289-292/726, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D.: Stanowisko do badania procesu szlifowania wałków, Mechanik , nr 8/9 2014, s. 187-194/596, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Sikora M., Ostrowski D., Kruszyński B.: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków, Mechanik , nr 8/9 2014, s. 195-205/596, ISSN: 0025-6552
 • Sikora M., Sucharzewski S., Pawłowski W.: Współczesne obrabiarki: czy tylko CNC?, MM Magazyn Przemysłowy 2013 Vol.10 nr 131 ISSN: 0945-5485, s.38-41
 • Lajmert P., Sikora M., Kruszyński B., Wrąbel D.: Zastosowanie eksperymentalnej i numerycznej analizy modalnej do określenia właściwości dynamicznych szlifierki kłowej do wałków, Mechanik, nr 8/9 2013, s. 283-29, ISSN: 0025-6552
 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D., Sikora M.: Stanowisko do wieloaspektowego badania procesu szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9 2013, s. 273-282, ISSN: 0025-6552
 • Podsędkowski L., Kobierska A., Sikora M.: Teaching in automatic control and robotics discipline in terms of changes in higher education system: experiences and suggestion, Solid State Phenomena vol 199 2013, Mechatronic Systems and Materials V, s. 648-653, ISSN: 1662-9779
 • Sikora M.: Właściwości poprzeczno-wzdłużnego łożyska hydrostatycznego, Tribologia teoria i praktyka, nr 2/2012, s. 69-82, ISNN 0207-7774
 • Sikora M.: Sztywność zespołu wrzecionowego łożyskowanego hydrostatycznie, Inżyniera Maszyn, R. 15, z. 4, 2010, s. 66-77, ISSN 1426-708X
 • Przybył R., Sikora M.: Wzajemna zależność sztywności promieniowej i osiowej w hydrostatycznych łożyskach poprzeczno-wzdłużnych, Inżyniera Maszyn, R. 15, z. 4, 2010, s. 56-65, ISSN 1426-708X
 • Sikora M.: Analiza i badania właściwości hydrostatycznych łożysk poprzeczno-wzdłużnych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek, Politechnika Łódzka 2010 (praca doktorska)
 • Sikora M.: Badania zespołu wrzecionowego szlifierki z hydrostatycznym łożyskiem poprzeczno-wzdłużnym, Hydraulika i Pneumatyka 2009 nr 6 s.10-14 ISSN 1505-3954
 • Sikora M., Przybył R.: Badania dławików stosowanych w łożyskach hydrostatycznych, Hydraulika i Pneumatyka 2007 nr 6 s.5-8
 • Sikora M.: Tolerancje ogólne odlewów, Archiwum Odlewnictwa 2005, Rocznik 5, Nr 17, PAN – Katowice PL ISSN 1642-5308, s. 263–272

Udział w projektach badawczych

 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownik dr hab. inż. Romana E. Śliwa – prof. nadzw. Politechniki Rzeszowskiej – udział własny: wykonawca
 • Kompensacja zakłóceń w inteligentnym systemie CNC szlifowania trudnoobrabialnych materiałów, projekt własny. Numer wniosku: N N503 217938 – Kierownik prof. dr hab. inż. Bogdan Wojciech Kruszyński, 2010-2013 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim