Portfolio

dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Publikacje

 • M. GOŁĄBCZAK, A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ: Calibration of IR Camera for Heat Generation Monitoring During AEDG Grinding, MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, Vol. 48, No 5, 2017, pp. 335-341
 • M. GOŁĄBCZAK, A. GOŁĄBCZAK, P. MAKSIM, R. ŚWIĘCIK: Ocena struktury geometrycznej powierzchni wybranych trudnoobrabialnych materiałów lotniczych po szlifowaniu elektroerozyjnym (AEDG) i polerowaniu, MECHANIK, nr 10, 2017
 • M. GOŁĄBCZAK, A. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, D. KACZMAREK,: Ocena zdolności skrawnej ściernic supertwardych po elektroerozyjnym obciąganiu elektrodą wirującą, MECHANIK, nr 10, 2017
 • M. GOŁĄBCZAK, B. KRUSZYŃSKI, A. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, C. NOUVEAU, P. JACQUET, C. BLANC: Investigations of Surface Layer Temperature of Hard Machinable Materials Used in Aircraft Industry During Abrasive Electrodischarge Grinding (AEDG) Process, Proceedings of 11th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting – ACEX 2017 Abstract Book, Edited by A. Öchsner, Vienna, Austria, 2017, pp. 178
 • M. GOŁĄBCZAK, B. KRUSZYŃSKI, R. ŚWIĘCIK, A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, P. JACQUET, C. BLANC: Investigations of Surface Layer Temperature of Hard Machinable Materials Used in Aircraft Industry During Abrasive Electrodischarge Grinding (AEDG) Process, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS, 2017, (w druku)
 • M. GOŁĄBCZAK, A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, R. ŚWIĘCIK: Modelling and Research of Temperature Distribution in Surface Layer of Titanium Alloy Workpiece During AEDG and Conventional Grinding, Continuum Mechanics and Thermodynamics, Vol. 28, no. 3, 2016, pp. 1-9., ISSN: 0935-1175
 • M. GOŁĄBCZAK: Raman Spectra Analysis of Carbon Layers on Magnesium Alloys, Annales de Chimie-Sciences des Materiaux, Vol. 40, no. 1-2, 2016, pp. 1-8., ISSN: 0151-9107
 • A. GOŁĄBCZAK, A, KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Comparative analysis of the surface roughness parameters due to the machining uniformity, Defect and Diffusion Forum, Vol. 367, 2016, pp. 25-33
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK: Electrodischarge and Electrochemical Dressing of Superhard Grinding Wheels, Machines, Technologies, Materials, Issue 5, 2016, pp. 6-9
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK: Economical Aspect of Assessment of Electrochemical Dressing of Super Hard Grinding Wheels, Machines, Technologies, Materials, Issue 4, 2016, pp. 3-5
 • M. GOŁĄBCZAK, A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ: Estimating and Extracting of the Surface Profile Waviness by Use of the Spatial Notch Filters in the Roughness Profile Analysis, Defect and Diffusion Forum, Vol. 371, 2016, pp. 37-43
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, D. KACZMAREK: Ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych po obciąganiu wybranymi sposobami elektroerozyjnymi, MECHANIK, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1356-1357
 • A. GOŁĄBCZAK, K. WOŹNIAK, M. GOŁĄBCZAK, M. SKOWRON, A. KONSTANTYNOWICZ: Wpływ skrawności kształtek ceramicznych na topografię powierzchni przedmiotów stalowych obrabianych w wygładzarce rotacyjno-kaskadowej, MECHANIK, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1390-1391
 • A. GOŁĄBCZAK, K. WOŹNIAK, M. GOŁĄBCZAK, M. SKOWRON, A. KONSTANTYNOWICZ: Wpływ skrawności kształtek poliestrowych na topografię powierzchni przedmiotów ze znalu obrobionych w wygładzarce rotacyjno-kaskadowej, MECHANIK, nr 10, Vol. 89, 2016, str. 1392-1393
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Microgeometry modeling of Magnesium Alloy Polished Surfaces by Means of Cone-Based Manifolds, Defect and Diffusion Forum, Vol. 364, 2015, pp. 44-60
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, R. ŚWIĘCIK, M. GALANT: Modeling and Experimental Investigations of the Surface Layer Temperature of Titanium Alloys During AEDG Processing, Defect and Diffusion Forum, Vol. 365, 2015, pp. 63-70
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, R. ŚWIĘCIK: Ocena struktury geometrycznej powierzchni stopu magnezu po elektroerozyjnym wycinaniu elektrodą drutową (WEDM) i elektroerozyjnym szlifowaniu (AEDG), MECHANIK, nr 4, Vol. 88, 2015, str. 85-91
 • A. GOŁĄBCZAK, J. KACZMAREK, M. GOŁĄBCZAK: Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej, MECHANIK, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 100-104
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, R. ŚWIĘCIK: Ocena morfologii i struktury geometrycznej powierzchni stopu magnezu po obróbce ściernej, MECHANIK, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 105-111
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, B. STAŃCZYK, D. KACZMAREK: Dwuparametrowa ocena zdolności skrawnych ściernic super-twardych ze spoiwem metalowym, MECHANIK, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 112-116
 • A. GOŁĄBCZAK, M. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, M. GALANT, D. KACZMAREK: Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych parametrów CPS, MECHANIK, nr 8-9, Vol. 88, 2015, str. 117-121
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Modelling of the Surface Morphology by Means of 2D Numerical Filters, Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design, edited by A. Oechsner and H. Altenbach, Advanced Structured Materials 70, Springer, Switzerland, 2015, pp. 135-144, ISBN:978-3-319-19442-4
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Modelling of the Roughness Profile by Means of the Autoregresive Type Stochastic Processes, Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design, edited by A. Oechsner and H. Altenbach, Advanced Structured Materials 70, Springer, Switzerland, 2015, pp. 145-154, ISBN:978-3-319-19442-4
 • M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, A. GOŁĄBCZAK: Use of the Cellular Automata for Modeling of the Carbon Nanolayer Growth on a Light Alloy Substrate, Journal of Nano Research, ISSN:1662-5250, Vol. 26, 2014, pp. 159-167
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Use of the Cellular Automata for Modeling of the Erosion and Grit Entrainment During Discharge in EDM, Defect and Diffusion Forum, Vol. 354, 2014, pp. 101-108
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Modelowanie mikrogeometrii powierzchni polerowanej stopu magnezu, MECHANIK nr 8-9, 2014, str. 79-90
 • A. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, M. GOŁĄBCZAK, B. STAŃCZYK: Badania porównawcze temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) materiałów trudnoobrabialnych, MECHANIK nr 8-9, 2014, str. 255-258
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Use of Cellular Automata for Modeling of the Material Erosion and Grit Entrainment During Discharge in EDM, Defect and Diffusion Forum, Vol. 354, 2014
 • M. GOŁĄBCZAK, P. JACQUET, C. NOUVEAU, R. FLITI: Tribological Investigations of TiC+a-C:H Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD Technology, Defect and Diffusion Forum, ISSN:1662-9507, Vol. 334-335, 2013, pp. 97-104
 • M. GOŁĄBCZAK, P. JACQUET, C. NOUVEAU, R. FLITI: Low Friction MoS2TiW Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD Method, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, ISSN: 0933-5137, Vol. 44, No. 5, 2013, pp. 395-402
 • A. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ, M. GOŁĄBCZAK: Mathematical Modeling of the Physical Phenomena in the Interelectrode Gap of the EDM Process by Means of Cellular Automata and Field Distribution Equations, Advanced Structured Materials: Experimental and Numerical Investigation of Advanced Materials and Structures, Springer, Switzerland, ISBN: 978-3-319-00505-8, Vol. 41, 2013, pp. 169-184
 • M. GOŁĄBCZAK, A. GOŁĄBCZAK. A. KONSTANTYNOWICZ, P. JACQUET: Cellular Automata for Modeling Growth of the Carbon-Like Layers with Using Ideas of Surface Thermodynamics, Wulfenia Journal, Klagenfurt, Austria, ISSN: 1561-882X, Vol. 20, No. 3, 2013, pp. 2-15
 • M. GOŁĄBCZAK, R. ŚWIĘCIK, W. SZYMAŃSKI: Przygotowanie powierzchni próbek ze stali X38CrMoV5-1 pod powłoki ochronne metodą szlifowania elektroerozyjnego AEDG i polerowania, Mechanik, nr 8-9, 2013, str. 144-151
 • M. GOŁĄBCZAK, P. JACQUET: Thickness Evaluation of the Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys Using Optical Profiler, Journal of Machine Engineering, ISSN: 1426-708X, Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 29-36
 • M. GOŁĄBCZAK, W. PAWLAK, W. SZYMANSKI, P. JACQUET, R. FLITI: Properties of PVD Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel for Plastic Moulding Applications, ISSN: 1426-708X, Journal of Machine Engineering, Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 37-45
 • P. JACQUET, M. GOŁĄBCZAK, P. LOURDIN: Experimental Characterization of Non-Seizing Solutions for Plastic Moulding Tools, Applied Surface Science, USA, ISSN: 0169-4332, Vol. 261, 2012, pp. 824-829
 • M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ: Quantitative Evaluation of the Raman Spectra of Carbon Layers, Defect and Diffusion Forum, ISSN: 1662-9507, Vols. 312-315, 2011, pp. 265-270
 • M. GOŁĄBCZAK: Polishing of Hard Machining Semiconductor Materials Made of Silicon Carbide, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 81-93
 • M. GOŁĄBCZAK: Estimation of Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys, Special Issues on Magnesium Alloys, Edited by Waldemar Alfredo Monteiro, InTech, Croatia, ISBN: 978-953-307-391-0, 2011, pp. 41-66
 • M. GOŁĄBCZAK, M. SKOWRON, W. SZYMAŃSKI, C. NOUVEAU, P. JACQUET: Mikro- i nanostruktura powierzchni próbek z węglika krzemu po polerowaniu, Obróbka ścierna-współczesne problemy pod redakcją A. Barylskiego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ISBN: 978-83-88579-72-1, 2011, str. 403-412
 • P. JACQUET, M. GOŁĄBCZAK, M. CHAMOUX, J. MARTIN: In-depth XRD Analysis by Mean of a Controlled Polishing Procedure, Obróbka ścierna-współczesne problemy pod redakcją A. Barylskiego, Politechnika Gdańska, ISBN: 978-83-88579-72-1, 2011, pp. 343-34
 • M. GOŁĄBCZAK: Characteristics of TiN and NCD Layers Deposited on Magnesium Alloys, Journal of Nano Research, ISSN:1662-5250, Vol. 16, 2011, pp. 29-35
 • M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ: Notices on Method of Thickness Evaluation of the TiN Layers on Magnesium Alloys, Defect and Diffusion Forum, ISSN:1662-9507, Vols. 297-301, 2010, pp. 641-649
 • M. GOŁĄBCZAK: Properties of Hard Carbon Coatings Manufactured on Magnesium Alloys by PACVD Method, Advanced Knowledge Application in Practice, Edited by Igor Fuerstner, Sciyo, Croatia, ISBN: 978-953-307-141-1, 2010, pp. 61-84
 • M. GOŁĄBCZAK, A. KUBIAK, W. SZYMAŃSKI: Polerowanie struktur półprze­wodnikowych na bazie węglika krzemu, Podstawy i Technika Obróbki Ściernej pod redakcją A. Gołąbczaka i B. Kruszyńskiego, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, ISBN: 83-920269-4-2, 2010, str. 337-348
 • M. GOŁĄBCZAK, B. WENDLER, W. PAWLAK: Warstwy ochronne TiN na stopach magnezu wytwarzane metodą PAPVD, Inżynieria Maszyn (Journal of Machine Engineering), ISSN: 1426-708X, Vol. 12, No. 4, 2009, str. 31-41
 • M. GOŁĄBCZAK: Polerowanie stopów magnezu, Współczesne Problemy Obróbki Ściernej pod redakcją J. Plichty, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, ISSN: 0239-7129, 2009, str. 517-526
 • M. GOŁĄBCZAK, A. KONSTANTYNOWICZ: Raman Spectra Evaluation of Carbon Layers with Voigt Profile, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering-JAMME, ISSN: 1734-8412, Vol. 37, No. 2., 2009, pp. 270-276
 • M. GOŁĄBCZAK: Investigation of Corrosion Resistance of Carbon Coatings Deposited on Magnesium Alloys by PACVD Method, Mechanics and Mechanical Engineering, ISSN: 1428-1511, Vol. 12, No. 2, 2008, pp. 157-164
 • M. GOŁĄBCZAK, S. MITURA: Zkousky Korozni Odolnosti Uhlikovych Vrstev Vytvorenych Na Slitinach Horciku Metodou PACVD, Jemna Mechanika A Optika (JMO) – Fine Mechanics and Optics, ISSN: 0447-6441, Vol. 3, 2007, pp. 63-64
 • M. GOŁĄBCZAK: Manufacturing and Assessment of Tribologic Properties of Carbon Coatings on Magnesium Alloys, Advances in Manufacturing Science and Technology, ISSN: 1895-9881, Vol. 31, No. 2, 2007, pp. 81-90
 • M. GOŁĄBCZAK, S. MITURA: Użytkowe właściwości warstw węglowych wytworzonych na elementach ze stopu magnezu metodą PACVD, Zagadnienia Konstrukcyjne i Technologiczne Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania pod redakcją M. Styp-Rekowskiego, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, ISBN: 83-89334-58-5, 2006, str. 277-284
 • M. GOŁĄBCZAK, P. COUVRAT: Investigations of Carbon Layers Manufactured on Magnesium Alloys Using PACVD Method, Engineering of Biomaterials, ISSN: 1429-7248, No. 43-44, 2005, pp. 25-29
 • M. GOŁĄBCZAK, P. NIEDZIELSKI: Wytwarzanie warstw nanokrystalicznego diamentu, Wybrane Zagadnienia Obróbek Skoncentrowanym Strumieniem Energii pod redakcją M. Styp-Rekowskiego, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ISBN: 83-917322-1-5, 2003, str. 260-265

researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku obcym