Portfolio

mgr inż. Norbert Kępczak
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Kępczak N., Pawłowski W., Klich M., Kaczmarek Ł. „Mechanical Properties of the Mineral Cast Material at the Macro and Micro Level”, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 2016, Vol. 20, No.3 (2016) 249-254, pp. 249-254
 • Kępczak N., Rosik R. „Analiza wpływu głębokości szlifowania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego”, Mechanik, 2016, Nr 8-9/2016, pp. 1050-1051
 • Kępczak N., Pawłowski W. „Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna hybrydowego łoża obrabiarki”, Mechanik, 2016, Nr 8-9/2016, pp. 1074-1075
 • Kępczak N., Rosik R. „Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego na warstwę wierzchnią podczas szlifowania odlewu mineralnego”, Mechanik, 2016, Nr 8-9/2016, pp. 1128-1129
 • Kępczak N., Pawłowski W. „Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna korpusu obrabiarki”, Mechanik, 2015, Nr 8-9/2015, pp. 194-198
 • Kępczak N., Pawłowski W. „Teoretyczne badania właściwości dynamicznych łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym”, Mechanik, 2015, Nr 8/9, pp. 199-203
 • Kępczak N., Pawłowski W., Kaczmarek Ł. „Cast Iron and Mineral Cast Applied for Machine Tool Bed – Dynamic Behavior Analysis”, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, Volume 60, Issue 2A, pp. 1023-1029
 • Kępczak N., Pawłowski W., Błażejewski W. „The Study of the Mechanical Properties of the Mineral Cast Material”, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2014, Volume 34, No.2, pp. 25-32
 • Kępczak N., Wójcik R. “Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem“, Logistyka, 2014, 6/2014, pp. 11331-11336
 • Kepczak N., Wójcik R. „Computer Simulations of the Holes’ Strain Behavior in Bodies During Machining”, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2014, Volume 34, No.1, pp. 41-49
 • Kępczak N., Wójcik R. “Wpływ ustalenia i mocowania korpusów przekładni technologicznie podobnych na kształt otworów pod łożyska”, Mechanik, 2014, Nr 8-9/2014, pp. 361-368
 • Kępczak N., Pawłowski W. „Application of Mineral Casting for Machine Beds Tools”, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, No.3 (2013) 5-15, pp. 3-7

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim