Portfolio

dr inż. Norbert Kępczak
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Rozdziały w monografiach

 • Kępczak N.: Wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) w teoretycznej analizie modalnej i porównanie wyników z eksperymentalną analizą modalną podczas badania korpusów obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym, Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, Politechnika Lubelska, Lublin, 2016, pp. 100-116

Publikacje

 • Kępczak N., Rosik R., Pawłowski W., Sikora M., Witkowski B., Bechciński G., Stachurski W.: The dynamics of wear of cutting inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 20 (3): 478–483, 2018
 • Pawłowski W., Kępczak N.: Modal Identification of Dynamic Properties of the Cylindrical Grinder, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 2017, Vol. 21, No.1 (2017) 147-156
 • Kępczak N., Pawłowski W., Klich M., Kaczmarek Ł.: Mechanical Properties of the Mineral Cast Material at the Macro and Micro Level, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 2016, Vol. 20, No.3 (2016) 249-254, pp. 249-254
 • Kępczak N., Rosik R.: Analiza wpływu głębokości szlifowania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego, Mechanik, 2016, Nr 8-9/2016, pp. 1050-1051
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna hybrydowego łoża obrabiarki, Mechanik, 2016, Nr 8-9/2016, pp. 1074-1075
 • Kępczak N., Rosik R.: Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego na warstwę wierzchnią podczas szlifowania odlewu mineralnego, Mechanik, 2016, Nr 8-9/2016, pp. 1128-1129
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna korpusu obrabiarki, Mechanik, 2015, Nr 8-9/2015, pp. 194-198
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Teoretyczne badania właściwości dynamicznych łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym, Mechanik, 2015, Nr 8/9, pp. 199-203
 • Kępczak N., Pawłowski W., Kaczmarek Ł.: Cast Iron and Mineral Cast Applied for Machine Tool Bed – Dynamic Behavior Analysis, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, Volume 60, Issue 2A, pp. 1023-1029
 • Kępczak N., Pawłowski W., Błażejewski W.: The Study of the Mechanical Properties of the Mineral Cast Material, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2014, Volume 34, No.2, pp. 25-32
 • Kępczak N., Wójcik R.: Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem, Logistyka, 2014, 6/2014, pp. 11331-11336
 • Kepczak N., Wójcik R.: Computer Simulations of the Holes’ Strain Behavior in Bodies During Machining, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2014, Volume 34, No.1, pp. 41-49
 • Kępczak N., Wójcik R.: Wpływ ustalenia i mocowania korpusów przekładni technologicznie podobnych na kształt otworów pod łożyska, Mechanik, 2014, Nr 8-9/2014, pp. 361-368
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Application of Mineral Casting for Machine Beds Tools, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 2013, Vol. 17, No.3 (2013) 5-15, pp. 3-7

Publikacje popularnonaukowe

 • Kępczak N.: 10000km drogi w poszukiwaniu obrabiarek – relacja z Międzynarodowych Targów Obrabiarek na Tajwanie, Mechanik, 2017, Nr 5-6/2017, pp. 366-371

Referaty zamieszczone w materiałach konferencji naukowych

 • Kępczak N.: Wpływ parametrów siatki elementów skończonych na wyniki teoretycznej analizy modalnej korpusu obrabiarki, Mała Wielka Nauka – Innowacje i Idee Przyszłości, 2015
 • Kępczak N.: The Behavior of Strain of the Holes in Bodies During Machining – Computer Simulations, V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 2015
 • Kępczak N.: Wpływ sposobu zamocowania podczas obróbki na odkształcalność korpusu przekładni redukcyjnej, II Konferencja Młodych Naukowców – Wiedza i Innowacje – wiWAT 2014, 2014
 • Kępczak N.: Application of Computer Simulation to Determine the Deformations of Body Holes in Multistage Cylindrical Gear During Machining Process, Mała Wielka Nauka – czyli Mikro, nano I co dalej…?, 2014
 • Kępczak N.: Comparison of Experimental Research Results with the Literature Data Regarding the Mechancial Properties of mineral Casts, IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, 2014
 • Kępczak N.: Odlewy mineralne i żeliwne w budowie obrabiarek, Konferencja Młodych Naukowców – Wiedza i Innowacje – wiWAT 2013, 2013
 • Kepczak N.: Właściwości mechaniczne i dynamiczne odlewów żeliwnych i mineralnych stosowanych w budowie obrabiarek, I Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej, 2013

Konferencje naukowe

 • Konferencja „XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej” – Łańcut, 07-09.09.2016r. – udział czynny
 • Konferencja „VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej” – Rogów, 11-13.04.2016r. – poster
 • Konferencja „VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 – Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” – Lublin, 12-13.03.2016r. – udział czynny
 • Konferencja „Mała Wielka Nauka, Innowacje i idee przyszłości” – Łódź, 10-11.12.2015r. – udział czynny
 • Konferencja „III Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje wiWAT 2015”– Warszawa, 01-03.12.2015r. – udział czynny
 • Konferencja „Local Mechanical Properties” – Liberec, 04-06.11.2015r. – udział czynny
 • Konferencja „XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej” – Uniejów, 09-11.09.2015r. – udział czynny
 • Konferencja „II Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej” – Uniejów, 06-09.07.2015r. – poster
 • Konferencja „II Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej” – Uniejów, 06-09.07.2015r. – udział czynny
 • Konferencja „III Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów – Nauka nie jedno ma imię” – Bydgoszcz, 13-14.06.2015r. – udział czynny
 • Konferencja „V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej” – Rogów, 09-12.04.2015r. – poster
 • Konferencja „Nauka i biznes czyli dwa przenikające się światy”– Katowice, 07.02.2015r. – udział czynny
 • Konferencja “Mała Wielka Nauka, czyli Mikro nano i co dalej?” – Łódź, 04-05.12.2014r. – udział czynny
 • Konferencja „II Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje wiWAT 2014”– Warszawa, 02-04.12.2014r. – udział czynny
 • Konferencja „XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Przekładnie Zębate i XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Koła Zębate” – Wisła, 25-27.11.2014r. – udział czynny
 • Konferencja „IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej” – 14-16.04.2014r. – poster
 • Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje” wiWAT 2013 – Warszawa, 03.12.2013r. – udział czynny
 • Konferencja „I Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej” – Szczyrk, 22-23.11.2013r. – udział czynny
 • Konferencja „III Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej” – Rogów, 22-24.04.2013r. – udział czynny

Udział w projektach badawczych

 • Wpływ parametrów skrawania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego w ramach grantu wewnętrznego z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2016 – udział własny: kierownik projektu
 • Teoretyczna analiza modalna łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym w ramach stypendium z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2015 – udział własny: kierownik projektu
 • Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna odlewanych łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa w ramach stypendium z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2014 – udział własny: kierownik projektu
 • Możliwość poprawy właściwości dynamicznych łoża obrabiarki poprzez zastosowanie materiału mineralnego w ramach grantu wewnętrznego z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2014 – udział własny: kierownik projektu
 • Hybrydowe połączenie odlewów żeliwnych i mineralnych na łoża obrabiarek w ramach stypendium z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym na rok 2013, udział własny – udział własny: kierownik projektu

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim