Portfolio

dr inż. Paweł Lajmert
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim