Portfolio

dr inż. Paweł Lajmert
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje indeksowane w Web of Science

 • Rusinek R., Szymański M., Lajmert P.: Vibration of middle ear with shape memory prosthesis – Experimental and numerical study, AIP Conference Proceedings 1922, 120013, 2018
 • Lajmert P., Rusinek R., Kruszyński B.: Chatter identification in milling of Inconel 625 based on recurrence plot technique and Hilbert vibration decomposition, MATEC Web of Conferences 148, no. 09003, 2018
 • Lajmert P., Sikora M., Ostrowski D.: A dynamic model of cylindrical plunge grinding process for chatter phenomena investigation, MATEC Web of Conferences 148, no. 09004, 2018
 • Lajmert P., Sikora M., Kruszyński B., Ostrowski D.: Application of principal component analysis and decision trees in diagnostics of cylindrical plunge grinding process, Book Series: Advances in Manufacturing – Lecture notes in mechanical engineering, Springer 2017
 • Rusinek R., Lajmert P., Kęcik K., Kruszyński B., Warmiński J.: Chatter identification methods on the basis of time series measured during titanium superalloy milling, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 99, 2015, 196-207 (Impact factor: 3.192 )
 • Kruszyński B., Lajmert P.: An intelligent system for online optimization of the cylindrical traverse grinding operation, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 3/2006, str. 355–363 (Impact factor: 1.386)
 • Kruszyński B., Lajmert P.: An intelligent supervision system for cylindrical traverse grinding, Annals of the CIRP, 54/1/2005, str. 305-308 (Impact factor: 4.118)

Publikacje

 • Stachurski W., Ostrowski D., Lajmert P.: Badania wpływu warunków obróbki na chropowatość powierzchni obrobionej podczas szlifowania wgłębnego stopu tytanu Ti-6Al-4V na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik nr 8-9, 2016
 • Sikora M., Kruszyński B., Lajmert P.: Badanie wpływu warunków szlifowania stopu Hestelloy C-276 na efekty procesu szlifowania, Mechanik nr 8-9, 2016
 • Ostrowski D., Stachurski W., Lajmert P.: Wpływ warunków obróbki na chropowatość powierzchni w szlifowaniu wgłębnym stopu niklu 201, Mechanik nr 8-9, 2016
 • Sikora M., Ostrowski D., Kruszyński B., Lajmert P.: Wpływ warunków obróbki stopu Inconel 718 na efekty procesu szlifowania, Mechanik, nr 8/9 2015, 300-304
 • Lajmert P., Pisarek B., Stachurski W., Zgórniak P., Kruszyński B., Pacyniak T.: Szlifowanie brązu krzemowego BK31 na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, nr 8/9, 2015, 231-236
 • Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D.: System sterowania adaptacyjnego geometrycznego w procesie szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9, 2015, 227-230
 • Lajmert P., Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów tytanu na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, nr 8/9 2014, 245-248
 • Sikora M., Lajmert P., Ostrowski D., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, nr 8/9 2014, 289-292
 • Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D.: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9, 2014, 187-194
 • Lajmert P., Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B.: Stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego wałków, Mechanik, nr 8/9, 2014, 195-202
 • Lajmert P., Kruszyński B.: Zastosowanie metod eksploracji danych do nadzorowania procesu szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9, 2013, 291-298
 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D., Sikora M.: Stanowisko do wieloaspektowego badania procesu szlifowania kłowego wałków, Mechanik, nr 8/9, 2013, 273-282
 • Lajmert P., Sikora M., Kruszyński B., Wrąbel D.: Zastosowanie eksperymentalnej i numerycznej analizy modalnej do określenia właściwości dynamicznych szlifierki kłowej do wałków, Mechanik, nr 8/9, 2013, 283-287
 • Lajmert P., Leżański P.: Monitoring of the cylindrical plunge grinding process, (tłumaczenie na język angielski), Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań 2013
 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D.: Modelowanie zależności w procesie szlifowania kłowego wałków z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych i drzew decyzyjnych, (przedruk w Mechaniku z XXXV NSOŚ), Mechanik nr 8-9, 2012
 • Lajmert P., Kruszyński B.: A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert Huang transform and principal component analysis, (przedruk w czasopiśmie) Advances in Manufacturing Science and Technology, vol. 34, nr 3/2010, str. 19-35
 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D.: Identyfikacja wczesnych symptomów niepożądanych stanów procesu w szlifowaniu kłowym wałków, Inżynieria Maszyn, Zeszyt 4/2010, (przedruk w czasopiśmie) Pod redakcją Bogdana Kruszyńskiego, Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2010, str. 78-94
 • Lajmert P.: An application of hilbert-huang transform and principal component analysis for diagnostics of cylindrical plunge grinding process, Journal of Machine Engineering Vol. 10, No. 1; Wrocław 2010; str. 39-49
 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D.: An Intelligent Sensor Based Supervision System For Cylindrical Grinding Processes, Journal of Machine Engineering, Wroclaw 2009
 • Lajmert P., Podsędkowski L.: Analiza różnych struktur układu sterowania telemanipulatora kardiochirurgicznego z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa pracy, (przedruk w czasopiśmie) Problemy eksploatacji, Radom 2008
 • Leżański P., Lajmert P.: Przydatność sygnału emisji akustycznej w diagnostyce procesu szlifowania wgłębnego, Inżynieria Maszyn Nr 4/98, Wydawnictwo Rady FSNT NOT, Wrocław 1998

Konferencje, wydane jako czasopismo techniczne

 • Leżański P., Lajmert P.: An intelligent cylindrical grinding machine, XI Wrokshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems – “Design and optimization of intelligent machine tools”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Vol. 76/35, Wrocław 2000, str. 117-125
 • Leżański P., Lajmert P.: Inteligentna szlifierka do wałków, Materiały Konferencji “Automatyzacja Produkcji 2000: wiedza-technika-postęp”, Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej Nr 78/36/2000
 • Leżański P., Lajmert P.: Diagnostics of cylindrical grinding process with acoustic emission signals, IX Wrokshop on Superivising and Diagnostics of Machining Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Vol. 69/31, Wrocław 1998, str. 251-258

Rozdziały w książkach

 • Lajmert P., Podsędkowski L.: Analiza różnych struktur układu sterowania telemanipulatora kardiochirurgicznego z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa pracy, Rozdział w książce „Postępy w technologii biomedycznych”, Zabrze 2007, str. 380-390
 • Janiak J., Lajmert P., Podsędkowski L.: Propozycja architektury oprogramowania telemanipulatorów medycznych dla zapewnienia poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnego z normą PN–EN 61508, – Rozdział w książce „Postępy robotyki – systemy i współdziałanie robotów”, praca zbiorowa pod redakcją K. Tchonia, WKŁ, Warszawa 2006, str. 199-206

Materiały konferencyjne i rozdziały w monografiach

 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D.: Modelowanie zależności w procesie szlifowania kłowego wałków z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych i drzew decyzyjnych, Problemy i Tendencje Rozwoju Obróbki Ściernej, Pod red. P. Cichosz, Prace naukowe Instytutu Technologii Maszyn i automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, XXXV NSOŚ, Wrocław 2012, str. 249-256
 • Lajmert P., Kruszyński B., Wrąbel D.: Identyfikacja wczesnych symptomów niepożądanych stanów procesu w szlifowaniu kłowym wałków, XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Gdańsk 2011
 • Lajmert P.: Modeling and control of the cylindrical plunge grinding process, Manufacturing 2010, Proceedings abstracts, 3rd International Conference MANUFACTURING 2010, Contemporary problems of manufacturing and production management, Poznan University of Technology, Poznań 2010, s. 118 (komunikat)
 • Lajmert P., Kruszyński B.: A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert Huang transform and principal component analysis, Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Production Engineering, 2010, str. 117-126
 • Lajmert P., Wrąbel D.: A diagnostic system for cylindrical plunge grinding process based on Hilbert-Huang transform, XXXII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Red. naukowa: Jarosław Plichta, Koszalin 2009
 • Lajmert P.: An intelligent supervision system for optimization and control of cylindrical grinding processes, XXXI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Bochnia, 10-12 września 2008
 • Lajmert P., Podsędkowski L., Teodorczyk J.: Analysis of different structures of cardiochirurgical telemanipulator control system from safety requirements point of view, Konferencja Roboty Medyczne 2006, Zabrze 2006
 • Kruszyński B., Lajmert P.: An intelligent control system for optimising traverse grinding operation, IIIth International conference on Advances in Production Engineering, Warsaw, Poland, June 17-19, 2004, str 211-220
 • Kruszyński B., Lajmert P.: An intelligent system for supervision and control of traverse grinding operation, The VIIth International Conference on Monitoring and Automatic Supervison in Manufacturing, Zakopane, 19-21 August, 2004, str. 21-22 (pełny artykuł dołączony do materiałów w formie elektronicznej)
 • Leżański P., Lajmert P.: Zastosowanie parametrów krzywej udziału materiałowego do oceny zużycia ściernicy, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Nr 36, XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin-Sarbinowo, 19-22 września 2004, str 275-283
 • Leżański P., Lajmert P.: An intelligent system for grinding process control and optimization, Modern Trends in Manufacturing, Wrocław 2003
 • Leżański P., Lajmert P.: An intelligent grinding machine, International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 2001
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Model procesu szlifowania wzdłużnego wałków w aspekcie sterowania adaptacyjnego geometrycznego, Aktualne Problemy Obróbki Ściernej – XXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Łopuszna 2001
 • Rafałowicz J., Leżański P., Lajmert P.: Sterowanie i nadzorowanie procesu szlifowania kłowego wałków, Obróbka ścierna – podstawy i technika, Materiały XXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Rzeszów 2000
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Control and modeling of traverse grinding process using neuro-fuzzy system, International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 1999
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Traverse grinding process control by using the neuro-fuzzy system, Proc. International Conference on Advances in Production Engineering, Warszawa 1998, str. 146-150
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Zastosowanie nieliniowego regulatora rozmytego do sterowania napędem hydraulicznym ruchu stołu szlifierki, XXI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Warszawa 1998
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Comparision between conventional and fuzzy control in the application to a hydraulic drive, Proc. of 5th International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing, Warszawa 1998, str. 129-136
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Sterowanie procesem szlifowania wzdłużnego wałków przy użyciu system neuro-fuzzy, Materiały XX Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Poznań 1997
 • Lajmert P., Podsędkowski L.: Global path planner for mobile robots using neural network and cost-map, International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 1996
 • Lajmert P., Podsędkowski L.: Global path planner for mobile robot with nonholonomic constraints, Third International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 1996, str. 1023-1028
 • Lajmert P., Rafałowicz J.: Intelligent obstacle avoiding controller for autonomous mobile robot, International Student Symposium – Computers in Science and Technics, Liberec-Szklarska Poręba, 1995

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • P.412064: Urządzenie do pomiaru topografii czynnej powierzchni ściernicy bezpośrednio na szlifierce, Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Ostrowski D., Wrąbel D., Decyzja o udzieleniu patentu z dnia 24.11.2016 roku
 • P.408575: System nadzorowania procesu szlifowania na szlifierce kłowej do wałków, zwłaszcza przedmiotów wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych, Lajmert P., Kruszyński B., Sikora M., Wrąbel D., Ostrowski D, Decyzja o udzieleniu patentu z dnia 15.12.2016 roku

Udział w projektach badawczych

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Projekt Kluczowy: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, Zadanie ZB 1.1: „Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych”, 2009-2015 – udział własny: główny wykonawca
 • Kompensacja zakłóceń w inteligentnym systemie CNC szlifowania trudnoobrabialnych materiałów, projekt badawczy KBN, czas realizacji 2010-2013 – udział własny: główny wykonawca
 • Opracowanie systemu sterowania telemanipulatorem o bardzo wysokim poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę poniżej 10-7) do zastosowania w robocie kardiochirurgicznym „RobIn Heart®, projekt badawczy KBN nr 7T07D, czas realizacji: 2006–2009 – udział własny: kierownik projektu
 • Zdalnie sterowane manipulatory medyczne do zastosowań w zabiegach i diagnostyce – Opracowanie telemanipulatora chirurgicznego do zabiegów endoskopowych, zadanie w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/02/2005 pn. „Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki”, ITE – Radom, Politechnika Łódzka, czas trwania projektu 01.10.2005-30.09.2007, kierownik zadania Z. Nawrat – udział własny: wykonawca
 • Hybrydowy system sztucznej inteligencji do optymalizacji warunków szlifowania kłowego wałków, projekt badawczy KBN nr 7T07D 014 27, czas realizacji 25.08.04–24.08.06 – udział własny: główny wykonawca
 • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu prof. dr inż. L. Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004 – udział własny: główny wykonawca
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do sterowania i optymalizacji procesu szlifowania wzdłużnego wałków, projekt badawczy KBN – promotorski nr 7T07D 003 19, czas realizacji 01.07.00–30.12.02 – udział własny: wykonawca
 • Sterowany numerycznie napęd ruchów posuwowych w szlifierkach, projekt celowy KBN – umowa badawcza nr 18I8 187 18 99 B, termin zakończenia – 20.03.2000 – udział własny: wykonawca (Oprogramowanie układu napędowego, badanie właściwości dynamicznych serwonapędu, oprogramowanie do automatycznego doboru nastaw regulatora nadążnego PI)
 • Automatyczny nadzór procesu szlifowania wzdłużnego wałków, projekt badawczy nr PB242 T07 98 14, czas realizacji 1998–2001 – udział własny: główny wykonawca
 • System czasu rzeczywistego do nawigacji swobodnych bezobsługowych środków transportu w elastycznych systemach produkcyjnych, projekt badawczy KBN nr 7 T07D 017 13, czas realizacji 1998-2000 – udział własny: wykonawca
 • System dynamicznej nawigacji robotów mobilnych w przestrzeni ze zmieniającymi się przeszkodami, projekt badawczy KBN nr 8 T11A 027 12, termin realizacji: 1997-1999 – udział własny: wykonawca
 • Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w sterowaniu i diagnostyce procesu szlifowania, projekt badawczy KBN nr 7 T07D 047 08, termin realizacji: 1995-1998 – udział własny: główny wykonawca
 • Modelowe badania łożyskowań wspomaganych magnetycznie, projekt badawczy KBN nr 300 169101, czas realizacji 1993–1994 – udział własny: wykonawca (opracowanie oprogramowania do analizy postaci drgań własnych i wyznaczania częstotliwości rezonansowych szybko-obrotowych wrzecion z uwzględnieniem efektów żyroskopowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych)

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim