Portfolio

dr hab. inż. Paweł Leżański
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Monografie

 • Leżański P.: Automatyczne nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego kłowego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Zeszyty Naukowe Nr 1120, Rozprawy Naukowe, Z. 427, Łódź 2012, ISSN 0137-4834, Stron 163

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 • Leżański P., Piłacińska M. The dominance-based rough set approach to cylindrical plunge grinding process diagnosis, Journal of Intelligent Manufacturing, 2016, 24 strony
 • Leżański P.: An intelligent system for grinding wheel condition monitoring, Journal of Materials Processing Technology, Vol.109 (2001) s. 258-263
 • Leżański P., Rafałowicz J., (submitted by Jędrzejewski J.): An intelligent monitoring system for cylindrical grinding, CIRP Annals 1993 Vol.42 nr 1 s.393-396
 • Leżański P., Shaw M.C.: Tool face temperature in high speed milling, Journal of Engineering for Industry, Trans. of ASME, Vol. 112/2/1990 s. 132-135

Publikacje w czasopismach wydanych w Polsce

 • Leżański P.: Architecture of supervisory systems for subtractive manufacturing processes in industry 4.0 based manufacturing, Journal of Machine Construction and Maintenance (Problemy Eksploatacji), Vol. 1/2017 (104) s. 59-64
 • Lajmert P., Leżański P.: Monitoring of the cylindrical plunge grinding process, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol 33 nr 3, Poznań 2013, s. 3-15
 • Leżański P.: Ocena przydatności wybranych wielkości procesowych do nadzorowania stanu procesu szlifowania wgłębnego, Inżynieria Maszyn, 2010 R. 15 z. 4 s. 95-111
 • Leżański P., Lajmert P.: Zastosowanie parametrów krzywej udziału materiałowego do oceny zużycia ściernicy, Zesz. Nauk. Wydz. Mech. Politechniki Koszalińskiej, 2004 nr 36: XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, s.275-282
 • Leżański P.: Diagnostyka procesu w inteligentnym systemie szlifowania kłowego, Prac. Nauk. Inst. Tech. Masz. i Autom. Politechniki Wrocławskiej, 2003 nr 84 Konf. z.41: Automatyzacja Produkcji 2003. Nauka – Wiedza – Innowacje. T.1,  s.363-370
 • Leżański P., Lajmert P.: Inteligentna szlifierka do wałków, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. Autom. Politechnik Wrocławskiej, 2000 nr 78 Konf. nr 36:  Automatyzacja Produkcji 2000. Wiedza – Technika – Postęp. T.2, s.167-170
 • Leżański P., Lajmert P.: An intelligent cylindrical grinding machine, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. Autom. Politechniki Wrocławskiej, 2000 nr 76 Konf. nr 35: XI Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Design and Optimization of Intelligent Machine Tools, s.117-125
 • Leżański P., Lajmert P.: Przydatność sygnału emisji akustycznej w diagnostyce procesu szlifowania wgłębnego, Inżynieria Maszyn, 1998 R.3 z.4 s.111-121
 • Leżański P., Lajmert P.: Diagnostics of cylindrical grinding process with acoustic emission signals, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej, 1998 nr 69 Konf. nr 31: IX Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Manufacturing simulation for industrial use, s. 251-258
 • Leżański P.: An expert system for cylindrical grinding diagnostics, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej, 1996 nr 63 Konf. nr 27:  VII Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Thermal Behaviour, Intelligent Diagnostics and Supervising of Machining Systems, s.281-288
 • Leżański P., Rafałowicz J.: An intelligent monitoring system for cylindrical grinding, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, 1994 nr 1238 Mech. z.118: International Conference on Computer Integrated Manufacturing. s.7-14
 • Leżański P.: Monitoring of grinding processes with acoustic emission signal, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej, 1993 nr 51 Konferencje z.19: III Scientific School of Supervising and Diagnostics of Machining Systems, s.22-31
 • Leżański P., Rafałowicz J.: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków, Postępy Technologii Maszyn I Urządzeń, 1992 z.2, s.51-63
 • Rafałowicz J., Leżański P., Ornaf A., Teodorczyk J., Wrąbel D.: Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków, Pr. Nauk. Inst. Technol. Masz. i Automat. Politechniki Wrocławskiej. 1991 nr 49 Konferencje nr 18: Podstawy technologii maszyn’91, s. 320-325
 • Leżański P., Ornaf A., Teodorczyk J.,  Wrąbel D., Rafałowicz J.: A concept of diagnostic and supervisory system for cylindrical grinding, Pr. Nauk. Inst. Technol. Bud. Masz. Politechniki Wrocławskiej, 1990 nr 45 Konferencje nr 16: II Scientific School of Supervising and Diagnostics of Machining Systems, s.58-61

Rozdziały w monografiach

 • Leżański P.: Wykorzystanie pomiaru drgań do nadzorowania makrogeometrii CPS, W: Podstawy i technika obróbki ściernej, red. A. Gołąbczak, B. Kruszyński, Łódź 2010, s. 107-116
 • Leżański P.: Monitorowanie stanu ściernicy z zastosowaniem analizy falkowej, W: Wybrane problemy obróbki ściernej, red. C. Niżankowski, Bochnia 2008, s. 225-234
 • Leżański P., Bartosik D.: Baza wiedzy o procesie szlifowania kłowego wałków, W: Wybrane problemy obróbki ściernej, red. C. Niżankowski, Bochnia 2008, s. 215-224
 • Leżański P., Lajmert P.: An intelligent system for grinding process control and optimization, W: CAMT. Modern Trends in Manufacturing. Second International CAMT Conference. Wrocław 2003, s.231-238
 • Leżański P., Lajmert P.: An intelligent cylindrical grinding system, W: Computer Integrated Manufacturing. Proceedings of the International Conference CIM 2001. Vol.1. WNT Warszawa 2001, s.293-302
 • Leżański P.: Diagnostyka stanu ściernicy w szlifowaniu wzdłużnym wałków, W: Aktualne Problemy Obróbki Ściernej. Zbiór prac XXIV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej. T.1. Kraków 2001, s. 381-388
 • Leżański P.: Model zużycia ściernicy dla potrzeb diagnostyki jej stanu przy szlifowaniu wzdłużnym wałków, W: M’01. MANUFACTURING Współczesne Problemy Wytwarzania. Konferencja naukowo-techniczna. T.1. Poznań 2001, s.413-420
 • Rafałowicz J., Leżański P., Lajmert P.: Sterowanie i nadzorowanie procesu szlifowania kołowego wałków, W: Obróbka Ścierna. Podstawy i Technika. Zbiór prac XXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, red. K. Oczoś, Rzeszów 2000, s.89-117
 • Leżański P.: An intelligent diagnostic system for cylindrical grinding process, W: Computer Integrated Manufacturing. Proceedings of the International Conference CIM ’99. Vol.1. WNT Warszawa 1999, s.316-325
 • Leżański P.: A neuro-fuzzy system for diagnostics of cylindrical grinding process, W: AC’98. Proceedings of the V International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing, red. K. Jemielniak,  Warszawa 1998, s.137-144

Udział w projektach badawczych

 • Projekt badawczy MNiSW Nr N503 198837 realizowany w Politechnice Poznańskiej Opracowanie adaptacyjnych metod oceny stanu procesu wytwarzania, 2009-2012 – udział własny: wykonawca
 • Projekt kluczowy programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju, Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Zadanie ZB 1.1: „Inteligentny system szlifowania trudnoobrabialnych stopów lotniczych” 2008-2012 – udział własny: wykonawca
 • Projekt badawczy KBN nr PB 4 T07D 014 27, Hybrydowy system sztucznej inteligencji do optymalizacji warunków szlifowania kłowego wałków, 2004-2007 – udział własny: kierownik projektu
 • Projekt badawczy KBN nr PB 242 T07 98 14, Automatyczny nadzór procesu szlifowania wzdłużnego wałków, 1998-2000 – udział własny: kierownik projektu
 • Projekt badawczy KBN Nr 7 T07D 047 08, Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w sterowaniu i diagnostyce procesu szlifowania, 1995-1998 – udział własny: wykonawca
 • Projekt badawczy Komisji Europejskiej MESSINA (Mobile Execution and Surveillance Systems Intended for Nuclear Application) nr F12T-CT92-0029/ERBCIPDCT930444 Complex Motion Generation for Multibody Mobile Robots, 1994-1995 – udział własny: wykonawca
 • Projekt badawczy KBN nr PB 0446/S1/92/03, Diagnostyka wielosygnałowa i minimalizacja błędu kształtu w procesie szlifowania kłowego wałków 1992-1994 – udział własny: wykonawca
 • Projekt badawczy CPBP 02.04 Diagnostyka procesu szlifowania kłowego wałków (w tym ACO), 1986-1991 (z przerwą 1987-1988) – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym