Portfolio

dr inż. Paweł Żak
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

 • L. Fracczak, A. Kobierska, K. Koter, P. Żak, E. Czkwianianc, M. Kolejwa, A. Nowak, A. Socha – Banasiak, J. Ślęzak: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 19th International Conference On, pp. 705-7010
 • P.Żak: Jacobian matrix determination in a novel master manipulator device, IEEE Xplore, International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME), pp. 440-444, 2017
 • L.Fracczak, A.Kobierska, K.Koter, P.Żak, E.Czkwianiac, M.Kolejwa, A. Nowak, A. Socha-Banasiak, J. Ślęzak: The Diagnostic Gastroenterology Needs in Relation to Exisiting Tools, Research and Design Work on a New Tool in Endoscopy Field, IEEE Xplore, International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 705-710, 2017
 • P. Żak: Ballbots rolling elements shape determination, IEEE, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 1143-1147, 2016
 • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, P. Żak, K. Koter, P. Wróblewski, A,Sawicki: Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – przegląd literatury i obecnie stosowanych metod diagnostycznych, Medical Robotics Reports, 2015
 • L. Podsędkowski, A. Kobierska, M. Sikora, Ł. Frącczak, A. Niewola, M. Zawierucha, P. Żak: Teaching in Automatic Control and Robotics Discipline in Terms of Changes in Higher Education System: Experiences and Suggestions, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 356-361
 • P. Żak: Using 9-axis Sensor for Precise Cardiosurgical Robot Master Angular Position Determination, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 356-361
 • L. Podsędkowski, P. Żak: Test on cardisurgical Robot Robin Heart 3, Robot Motion and Control, 2009, pp 433-442

Prezentacje na konferencjach międzynarodowych

 • L.Podsędkowski, P.Żak: Test on cardisurgical Robot Robin Heart 3, 2009 7th Workshop on Robot Motion and Control, Jun 2009, Czerniejewo, Poland
 • P.Żak: Using 9-axis Sensor for Precise Cardiosurgical Robot Master Angular Position Determination, The 8th International Conference MSM’12, July 2012, Bialystok, Poland
 • L.Podsędkowski, A.Kobierska, M.Sikora, L.Fracczak, A.Niewola, M.Zawierucha, P.Żak: Teaching in Automatic Control and Robotics Discipline in Terms of Changes in Higher Education System: Experiences and Suggestions, The 8th International Conference MSM’12, July 2012, Bialystok, Poland
 • Ł.Frącczak, L.Podsędkowski, A.Kobierska, P.Żak, K.Koter, P.Wróblewski: Endoskop o nieograniczonym zasięgu, Roboty Medyczne 2015, 17.12.15, Zabrze
 • P.Żak: Ballbots Rolling Elements Shape Determination, MMAR 2016, 29.08.16-01.09.16, Międzyzdroje, Poland
 • P.Żak: Jacobian Matrix Determination in a Novel Master Manipulator Device, 17th Mechatronika 2016, 7-9.12.2016

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • L. Podsędkowski, P. Żak: Moduł zadawania położenia kątowego zadajników położenia, P.397176, 29.01.2016

Udział w projektach badawczych

 • Nowa energooszczędna metoda regulacji wentylatorów promieniowych zwłaszcza dla potrzeb energetyki w III Konkursie Programu Badań Stosowanych, projekt badawczy nr ID 246040 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla, projekt badawczo-rozwojowy, POIG.01.03.01-10-109/12 – udział własny: badacz
 • Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podczas sterowania telemanipulatorem o sześciu stopniach swobody, NCN 2011/01/B/ST7/0401 – udział własny: wykonawca
 • Badanie zjawisk fizycznych dotyczących ciernego przeniesienia napędu i fuzji danych w zadajniku położenia o nieograniczonym zakresie ruchów kątowych, NCN 2011/01/N/ST7/06791, 08.12.2011-07.12.2013 – udział własny: kierownik projektu

Działalność organizacyjna

 • Broker technologii z ramienia Instytutu Obrabiarek i TBM
 • Opiekun wydziałowej pracowni druku 3D
 • Członek Komisji Dydaktycznej ds. kierunku Automatyka i Robotyka
 • Członek Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

scholar.google.pl
researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Udział w projektach edukacyjnych

 • Cross-KIC activities – Education – SMART Teacher project with EIT Health, EIT RawMaterials, 16556, 01.01.2017-12.12.2018 – udział własny: koordynator

Działalność związana z dydaktyką

 • Prowadzenie zajęć w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego
 • Opiekun pierwszego roku kierunku Automatyka i Robotyka
 • Opiekun 10 prac magisterskich i 15 prac inżynierskich, w tym 3 w języku angielskim
 • Recenzent 1 pracy inżynierskiej i 1 pracy magisterskiej