Portfolio

dr inż. Paweł Żak
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

  • P. Żak, Ballbots rolling elements shape determination, IEEE, Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 1143-1147, 2016, doi: 10.1109/MMAR.2016.7575299
  • L. Podsędkowski, P. Żak, Test on cardisurgical Robot Robin Heart 3, Robot Motion and Control 2009 pp 433-442
  • P. Żak, Using 9-axis Sensor for Precise Cardiosurgical Robot Master Angular Position Determination, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 356-361
  • L. Podsędkowski, A. Kobierska, M. Sikora, Ł. Frącczak, A. Niewola, M. Zawierucha, P. Żak, Teaching in Automatic Control and Robotics Discipline in Terms of Changes in Higher Education System: Experiences and Suggestions, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 356-361
  • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, P. Żak, K. Koter, P. Wróblewski, A,Sawicki, Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – przegląd literatury i obecnie stosowanych metod diagnostycznych, Medical Robotics Reports, 2015

Patenty i zgłoszenia patentowe

  • L. Podsędkowski, P. Żak, Moduł zadawania położenia kątowego zadajników położenia, P.397176, 29.01.2016

scholar.google.pl
researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym