Portfolio

dr inż. Piotr Wajszczyk
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Publikacje

  • Wajszczyk P. – Communities of practice w inzynierii: Perspektywa e-biznesu. Prakseologia 0079-4872, 158 t.1/2016; str. 195-212
  • Wajszczyk P. – The Role of Discretion in Professional Practice. The Case of Engineering. Annales vol. 19/4 2016

Dydaktyka