Portfolio

dr inż. Piotr Wróblewski
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 • Leszek Podsedkowski, Piotr Wroblewski, Lukasz Fracczak, Agnieszka Kobierska, Emil Marciniak Grzegorz Wrobel, Adrian Marciniak, Krzysztof Jozwik, Adam Papierski, Krzysztof Sobczak, Damian Obidowski, Wladyslaw Kryllowicz: A differential planetary gear for regulation drive design and selected tests [accepted version] Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Article first published online: December 9, 2017
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, M. Zawierucha Telemanipulator Control with Varying Camera Position, Solid State Phenomena, Volume: Mechatronic Systems and Materials IV ISBN-13: 978-3-03785-637-6; 2013, pp. 275-282
 • Nawrat, Z.; Kostka, P.; Dybka, W.; Rohr, K.; Wroblewski, P.: The advances of Robin Heart Uni System – from virtual to real model, from laboratory to first vivo experiments, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS Volume: 32 Issue: 7 Pages: 433-433 Published: JUL 2009
 • Nawrat, Z.; Podsedkowski, L.; Mianowski, K.; Wroblewski, P.; Religa, Z.: Robln Heart 2003 – Present state of the Polish telemanipulator project for cardiac surgery assistance, Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS Volume: 26 Issue: 12 Pages: 1115-1119 Published: DEC 2003
 • Nawrat, Z; Podsedkowski, L.; Mianowski, K; Wroblewski, P.; Religa, Z.: Robln Heart in 2002 – Actual state of polish cardio-robot, Book Editor(s): Kozlowski, K. Conference: 3rd International Workshop on Robot Motion and ControlLocation: BUKOWY DWOREK, POLAND Date: NOV 09-11, 2002. Sponsor(s): Poznan Univ Technol, Inst Control & Syst Engn; IEEE Robot & Automat Soc, Poland Sect Chapter. Source: ROMOCO’02: PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL WORKSHOP ON ROBOT MOTION AND CONTROL Pages: 33-38 Published: 2002

Publikacje

 • Jóźwik, K.  Papierski, A.  Sobczak, K.  Obidowski, D.  Kryłłowicz, W.  Marciniak, E.  Wróbel, G.  Marciniak, A.  Wróblewski, P.  Kobierska, A.  Frącczak, Ł.  Podsędkowski, L.: Radial fan controlled with impeller movable blades – CFD investigations, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, nr 131 pp. 17-40, 2016
 • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, P. Żak, K. Koter, P. Wróblewski, A. Sawicki: Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – analiza wymagań technicznych, Medical Robotics Reports 2016
 • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, P. Żak, K. Koter, P. Wróblewski, A. Sawicki: Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – przegląd literatury i obecnie stosowanych metod diagnostycznych, Medical Robotics Reports, 2015
 • Ł.Frącczak, L.Podsędkowski, A.Kobierska, P.Żak, K.Koter, P.Wróblewski: Endoskop o nieograniczonym zasięgu, Roboty Medyczne 2015, 17.12.15, Zabrze
 • Adam Niewola, Leszek Podsędkowski, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, Marcin Zawierucha: Selected aspects of RobIn Heart robot control, Archive of Mechanical Engineering vol. LX. 2013, nr 4, pp. 605-623
 • Leszek Podsędkowski, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa: System narzędziowy i wybrane aspekty sterowania robota RobIn Heart, 12 Krajowa Konferencja Robotyki 12-16 września 2012, Świeradów-Zdrój
 • Podsędkowski L., Frącczak Ł., Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P.: Miniaturyzacja, ergonomia, dotyk, wspomaganie – aktualny stan prac badawczych Politechniki Łódzkiej w zakresie robotów medycznych, Pierwszy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, Wrocław 3.03.2012
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, M. Zawierucha: Telemanipulator Control with Varying Camera Position, 8th Conference Mechatronic Systems and Materials 2012, MSM 2012 Bialystok , POLAND July 8-13, 2012
 • A. Kobierska, L. Podsędkowski, P. Wróblewski, P. Zawiasa: Nowe mechaniczne rozwiązania systemu narzędziowego robota RobIn Heart, Mechanik – Miesięcznik naukowo-techniczny, 12/2012
 • Podsędkowski L., Frącczak Ł., Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P.: Miniaturyzacja, ergonomia, dotyk, wspomaganie – aktualny stan prac badawczych Politechniki Łódzkiej w zakresie robotów medycznych, IX Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robots Zabrze 2011
 • Zbigniew Nawrat, Leszek Podsędkowski, Marek Ciembroniewicz, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Zbigniew Małota: Robin Heart Uni System – mechatroniczne narzędzia do robota i do ręki, Konferencja Roboty Medyczne 2009, Zabrze 11 grudnia 2009
 • Z. Nawrat; P. Kostka; W. Dybka; K. Rohr; W. Sadowski; L. Podsędkowski; P. Wróblewski: The advances of Robin Heart Uni System – from virtual to real model, from laboratory to first vivo experiments, Abstract of XXXVI Annual ESAO Congress, 2-5 September 2009, France, International Journal of Artificial Organs / Vol. 32 / no. 7, 2009 / pp. 433
 • P. Wróblewski: Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych, Praca doktorska, 25 styczeń 2008
 • Z. Nawrat; K. Mianowski; L. Podsędkowski; P. Kostka; Z. Małota; P. Wróblewski; Z. Religa: RobIn Heart- egzamin dojrzałości, AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo-Techniczna. AUTOMATYZACJA – NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Str. 504-513. Warszawa, 24-26 marca 2004
 • Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Wróblewski; Z. Małota; S. Pietraszek; A. Wróblewska; Z. Religa: 0, 1 & 2- three RobIn Heart prototypes comparision and tests results. 0, 1, 2 – Porównanie oraz wyniki testów trzech prototypów kardiorobota RobIn Heart, 5-th International Conference MECHATRONICS 2004; 23-25 September, 2004; Warsaw, Poland. „Elektronika konstrukcje technologie zastosowania”, Miesięcznik naukowo- techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nr 8-9/2004. Wyd. SIGMA NOT. Str. 100-103
 • Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Wróblewski: Progress of polish cardio robot – ROBIN HEART 0, 1, 2 Test results comparison, Abstracts of the XXXI ESAO COGRESS, Warsaw – Poland, 8-11 September 2004r. The International Journal of Artificial Organs vol. 27/No 7 2004, p.587
 • Z. Nawrat; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Kostka; P. Wróblewski; Z. Małota; Z. Religa: Robin Heart oraz Zeus i Da Vinci – porównanie robotów kardiochirurgicznych, XIII Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Gdańsk, 10-13 wrzesień 2003r. str.464-469
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Kostka, P. Wróblewski, R. Pruski, Z. Małota, Z. Religa: ROBIN HEART – The Polish System For Robotically Assisted Cardiac Surgery, World Congres on Medical Physics and Biomedical Engineering Sydney Australia 2003, wyd na CD
 • Z. Nawrat; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Kostka; P. Wróblewski; Z. Małota: Robin Heart 2003 – Actual project state of polish telemanipulator dedicated for cardiac surgery, Abstracts of the XXX ESAO COGRESS. Aachen – Germany, 3-6 September 2003r. The International Journal of Artificial Organs, vol 26/No 7 2003, p.594
 • Z. Nawrat; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Kostka; P. Wróblewski; Z. Małota: Robin Heart 2003 – Present state of polish telemanipulator project dedicated for cardiac surgery, The International Journal of Artificial Organs. Vol 26/no.12,2003/pp.1115-1119
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Kostka, Z. Małota, P. Wróblewski, A. Wróblewska, M. Baczyński, E. Jezierski, Z. Religa: Robin Heart – aktualny stan realizacji prototypu, AUTOMATION 2003 Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATYZACJA – NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Warszawa, 2-4 kwietnia 2003r. Wyd, PIAP ISBN 83-914151-6-3, str 364-378
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Kostka, Z. Małota, P. Wróblewski, A. Wróblewska, M. Baczyński, E. Jezierski, Z. Religa: Robin Heart 2003, Pomiary-Automatyka-Robotyka 12/2003 str. 5-11
 • Leszek Podsędkowski, Agnieszka Wróblewska, Piotr Wróblewski: Robot Kardiochirurgiczny RobIn Heart Konstrukcja przedprototypu, Sympozjum „Roboty Kardiochirurgiczne 2002” Zabrze, 2002r
 • L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Wróblewski, Z. Nawrat: Kinematic aspects of selected manipulators for cardiac surgery, International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin 2002. str 923-928
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Wróblewski, P. Kostka, M. Baczyński, Z.Małota, G. Granosik, E. Jezierski, A. Wróblewska, Z. Religa: RobIn Heart in 2002 – Actual State of Polish Cardio-Robot, Workshop On Robot Motion And Control RoMoCo ’02, Kiekrz, Poland, pazdziernik 2002
 • Podsędkowski L. Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P.: Propozycja konstrukcji polskiego telemanipulatora kardiochirurgicznego, VII Krajowa Konferencja Robotyki Lądek-Zdrój 2001

Rozdziały w książkach

 • P. Wróblewski, L.Podsędkowski: Systematyka układów przeniesienia napędu zrobotyzowanych narzędzi laparoskopowych, str. 33-42– rozdział w książce „Postępy robotyki – systemy i współdziałanie robotów”, praca zbiorowa pod redakcją K. Tchonia, WKŁ, Warszawa 2006 stron 350
 • P. Wróblewski: Analiza istniejących rozwiązań i pożądanych właściwości kinematycznych i użytkowych układów przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych, VIII Krajowa Konferencja Robotyki, Polanica Zdrój, 23 – 25 czerwiec 2004, Postępy robotyki – Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne, tom 2; praca zbiorowa pod red. K. Tchonia, WKŁ Warszawa 2005; s.149-158

Prace nieprzeznaczone do druku

 • Podsędkowski L., Wróblewski P.: Część wysięgnikowa telemanipulatora kardiochirurgicznego, dokumentacja techniczna 2002 r. Archiwum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Zabrze.
 • Podsędkowski L., Wróblewski P.: Kiść dwunarzędziowa telemanipulatora kardiochirurgicznego, dokumentacja techniczna 2002 r. Archiwum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Zabrze.
 • Podsędkowski L., Wróblewska A., Wróblewski P: Raport z prac nad telemanipulatorem kardiochirurgicznym, 2002 r. Archiwum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Zabrze.
 • Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa: Działalność IOiTBM oraz propozycja konstrukcji i możliwości wykonawcze robota kardiochirurgicznego, Sympozjum „Roboty Kardiochirurgiczne 2000” Zabrze, 12 grudnia 2000r.

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, A. Kobierska, Ł. Frącczak: Wentylator promieniowy lub osiowy, zgłoszenie patentowe P.417074 z dnia 02.05.2016
 • Jóźwik K., Kryłowicz W., Podsędkowski L., Magiera R., Obidowski D., Reorowicz P., Sobczak K., Szynkowska M., Wróblewski P.: Mercury Capture System from flue gases generated in a power process of coal Burning, międzynarodowe zgłoszenie patentowe 15003614.3 – 1371 z dnia 14.12.2015
 • L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski: Narzędzie chirurgiczne, Zgłoszenie patentowe P-364206 z dnia 23.12.2003
 • L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski: Manipulator, zwłaszcza manipulator robota medycznego, patent PL 208430 zgłoszony dnia 30.03.2006; o udzieleniu ogłoszono 29.04.2011
 • L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski: Narzędzie chirurgiczne, patent PL 208693 zgłoszony dnia 29.12.2003

Udział w projektach badawczych

 • Projekt badawczy Nowa energooszczędna metoda regulacji wentylatorów promieniowych, zwłaszcza dla potrzeb energetyki, na lata 2014-2017, finansowany przez NCBiR, konkurs PBS3, ID 246040, 2014.08.01-2017.01.31 – udział własny: wykonawca
 • Projekt w ramach funduszy strukturalnych w POIG, oś priorytetowa – Badania i rozwój nowych technologii, działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe: Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla, zadanie 2 Projekt i realizacja rzeczowa oraz eksploatacja nadzorowana demonstratora technologii absorpcji rtęci na obiekcie rzeczywistym w skali 1:200 – 2013-2015 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podczas sterowania telemanipulatorem o sześciu stopniach swobody na lata 2011-2015 finansowanego przez NCN w kwocie 341 000 zł, Umowa nr UMO-2011/01/B/ST7/04011, kierownik projektu dr hab. inż. L. Podsędkowski, do wniosku nr 2011/01/B/ST7/04011 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie systemu sterowania telemanipulatorem o bardzo wysokim poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę poniżej 10-7) do zastosowania w robocie kardiochirurgicznym Robin Heart®”, projekt badawczy Nr. 4 T07D 013 30, kierownik dr inż. Paweł Lajmert, Czas trwania 28.06.2006-27.12.2009 – udział własny: wykonawca
 • Zdalnie sterowane manipulatory medyczne do zastosowań w zabiegach i diagnostyce – Opracowanie manipulatora chirurgicznego dedykowanego do zabiegów laparoskopowych zadanie w ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/02/2005 pn. „Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki”, ITE – Radom, Politechnika Łódzka, czas trwania projektu 01.10.2005-30.09.2007 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania oraz badania niezawodnościowe rodziny wymiennych narzędzi chirurgicznych do wykorzystania w polskim robocie kardiochirurgicznym Robin Heart® projekt 4 T07D 031 26, kierownik projektu dr hab. inż. L. Podsędkowski, czas trwania projektu 15.03.2004-15.03.2006 – udział własny: wykonawca
 • Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych, projekt promotorski 5 T07D 026 25, kierownik projektu dr hab. inż. L. Podsędkowski, czas trwania projektu 01.10.2003-30.09.2005 – udział własny: wykonawca
 • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu prof. dr inż. L. Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004 – udział własny: wykonawca
 • Roboty kardiochirurgiczne – projekt i wykonanie wielozadaniowego robota oraz ocena skuteczności jego zastosowania do zdalnie sterowanego wykonywania operacji kardiochirurgicznych, projekt badawczy 8 T11E 001 18, kierownik projektu prof. dr hab. Z. Religa, czas trwania projektu 01.07.2000-31.06.2003 – udział własny: wykonawca

researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Udział w projektach edukacyjnych