Portfolio

dr inż. Piotr Wróblewski
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Podsędkowski L. Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P. „Propozycja konstrukcji polskiego telemanipulatora kardiochirurgicznego ”, VII Krajowa Konferencja Robotyki Lądek-Zdrój 2001
 • Z. Nawrat; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Kostka; P. Wróblewski; Z. Małota : Robin Heart 2003- Present state of polish telemanipulator project dedicated for cardiac surgery. The International Journal of Artificial Organs. Vol 26/no.12,2003/pp.1115-1119
 • Z. Nawrat; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Kostka; P. Wróblewski; Z. Małota system:Robin Heart 2003- Actual project state of polish telemanipulator dedicated for cardiac surgery. Abstracts of the XXX ESAO COGRESS. Aachen – Germany, 3-6 September 2003r. The International Journal of Artificial Organs, vol 26/No 7 2003, p.594
 • Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Wróblewski „ Progress of polish cardio robot- ROBIN HEART 0, 1 & 2 Test results comparison”. Abstracts of the XXXI ESAO COGRESS, Warsaw – Poland, 8-11 September 2004r. The International Journal of Artificial Organs vol. 27/No 7 2004, p.587.
 • Z. Nawrat; P. Kostka; W. Dybka; K. Rohr; W. Sadowski; L. Podsędkowski; P. Wróblewski “The advances of Robin Heart Uni System- from virtual to real model, from laboratory to first vivo experiments”, International Journal of Artificial Organs / Vol. 32 / no. 7, 2009 / pp. 433
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Kostka, Z. Małota, P. Wróblewski, A. Wróblewska, M. Baczyński, E. Jezierski, Z. Religa: „Robin Heart 2003” Pomiary-Automatyka-Robotyka 12/2003 str. 5-11
 • Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Wróblewski; Z. Małota; S. Pietraszek; A. Wróblewska; Z. Religa: „0,1 & 2- three RobIn Heart prototypes comparision and tests results. 0,1,2-Porównanie oraz wyniki testów trzech prototypów kardiorobota RobIn Heart”. 5-th International Conference MECHATRONICS 2004; 23-25 September, 2004; Warsaw, Poland. „Elektronika konstrukcje technologie zastosowania”, Miesięcznik naukowo- techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nr 8-9/2004. Wyd. SIGMA NOT. Str. 100-103
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Wróblewski, P. Kostka, M. Baczyński, Z.Małota, G. Granosik, E. Jezierski, A. Wróblewska, Z. Religa “RobIn Heart in 2002 – Actual State of Polish Cardio-Robot” Workshop On Robot Motion And Control RoMoCo ’02, Kiekrz, Poland, pazdziernik 2002
 • L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Wróblewski., Z. Nawrat, „Kinematic aspects of selected manipulators for cardiac surgery”, International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin 2002. str 923-928
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Kostka, P. Wróblewski, R. Pruski, Z. Małota, Z. Religa “ROBIN HEART – The Polish System For Robotically Assisted Cardiac Surgery”. World Congres on Medical Physics and Biomedical Engineering Sydney Australia 2003, wyd na CD
 • Leszek Podsędkowski, Agnieszka Wróblewska, Piotr Wróblewski, „Robot Kardiochirurgiczny RobIn Heart Konstrukcja przedprototypu” Sympozjum „Roboty Kardiochirurgiczne 2002” Zabrze, 2002r
 • Z. Nawrat, L. Podsędkowski, K. Mianowski, P. Kostka, Z. Małota, P. Wróblewski, A. Wróblewska, M. Baczyński, E. Jezierski, Z. Religa: “Robin Heart – aktualny stan realizacji prototypu”. AUTOMATION 2003 Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATYZACJA- NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Warszawa, 2-4 kwietnia 2003r. Wyd, PIAP ISBN 83-914151-6-3, str 364-378
 • Z. Nawrat; L. Podsędkowski; K. Mianowski; P. Kostka; P. Wróblewski; Z. Małota; Z. Religa: „Robin Heart oraz Zeus i Da Vinci – porównanie robotów kardiochirurgicznych” XIII Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Gdańsk, 10-13 wrzesień 2003r.str.464-469
 • L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski „ Robin Heart 1- opis konstrukcji mechanicznej”. AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo- Techniczna. AUTOMATYZACJA- NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Str. 458-466. Warszawa, 24-26 marca 2004r.
 • Z. Nawrat; K. Mianowski; L. Podsędkowski; P. Kostka; Z. Małota; P. Wróblewski; Z. Religa: „RobIn Heart- egzamin dojrzałości”. AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo- Techniczna. AUTOMATYZACJA- NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Str. 504-513. Warszawa, 24-26 marca 2004r.
 • P. Wróblewski „Układy przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych” Praca doktorska 25 styczeń 2008
 • Zbigniew Nawrat, Leszek Podsędkowski, Marek Ciembroniewicz, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Zbigniew Małota. Robin Heart Uni System – mechatroniczne narzędzia do robota i do ręki. Konferencja Roboty Medyczne 2009, Zabrze 11 grudnia 2009
 • Podsędkowski L., Frącczak Ł., Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P. „Miniaturyzacja, ergonomia, dotyk, wspomaganie – aktualny stan prac badawczych Politechniki Łódzkiej w zakresie robotów medycznych” IX Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robots Zabrze 2011
 • A. Kobierska, L. Podsędkowski, P. Wróblewski, P. Zawiasa ”Nowe mechaniczne rozwiązania systemu narzędziowego robota RobIn Heart”, Mechanik – Miesięcznik naukowo-techniczny, 12/2012
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, M. Zawierucha “Telemanipulator Control with Varying Camera Position” 8th Conference Mechatronic Systems and Materials 2012, MSM 2012 Bialystok , POLAND July 8-13, 2012
 • Podsędkowski L., Frącczak Ł., Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P. „Miniaturyzacja, ergonomia, dotyk, wspomaganie – aktualny stan prac badawczych Politechniki Łódzkiej w zakresie robotów medycznych” Pierwszy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej, Wrocław 3.03.2012
 • Leszek Podsędkowski, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, „System narzędziowy i wybrane aspekty sterowania robota RobIn Heart” 12 Krajowa Konferencja Robotyki 12-16 września 2012, Świeradów-Zdrój
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, M. Zawierucha “Telemanipulator Control with Varying Camera Position” Solid State Phenomena, Volume: Mechatronic Systems and Materials IV ISBN-13: 978-3-03785-637-6; 2013, pp. 275-282 (Publikacje w czasopismach z listy JCR)
 • Adam Niewola, Leszek Podsędkowski, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, Marcin Zawierucha „Selected aspects of RobIn Heart robot control”, Archive of Mechanical Engineering vol. LX. 2013, nr 4 , pp. 605-623
 • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, P. Żak, K. Koter, P. Wróblewski, A,Sawicki, Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – przegląd literatury i obecnie stosowanych metod diagnostycznych, Medical Robotics Reports, 2015
 • Ł. Frącczak, L. Podsędkowski, A. Kobierska, P. Żak, K. Koter, P. Wróblewski, A. Sawicki „Endoskop do diagnostyki jelita cienkiego – analiza wymagań technicznych” Medical Robotics Reports 2016
 • Jóźwik, K.  Papierski, A.  Sobczak, K.  Obidowski, D.  Kryłłowicz, W.  Marciniak, E.  Wróbel, G.  Marciniak, A.  Wróblewski, P.  Kobierska, A.  Frącczak, Ł.  Podsędkowski, L.  “Radial fan controlled with impeller movable blades – CFD investigations” Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, nr 131 pp. 17—40, 2016

Rozdziały w książkach

 • P. Wróblewski „Analiza istniejących rozwiązań i pożądanych właściwości kinematycznych i użytkowych układów przeniesienia napędu zautomatyzowanych mikronarzędzi laparoskopowych”; VIII Krajowa Konferencja Robotyki, Polanica Zdrój, 23 – 25 czerwiec 2004
  Postępy robotyki – Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne, tom 2; praca zbiorowa pod red. K. Tchonia, WKŁ Warszawa 2005; s.149-158
 • P. Wróblewski, L.Podsędkowski „Systematyka układów przeniesienia napędu zrobotyzowanych narzędzi laparoskopowych” str. 33-42– rozdział w książce „Postępy robotyki – systemy i współdziałanie robotów”, praca zbiorowa pod redakcją K. Tchonia, WKŁ, Warszawa 2006 stron 350

Prace nieprzeznaczone do druku

 • Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa, „Działalność IOiTBM oraz propozycja konstrukcji i możliwości wykonawcze robota kardiochirurgicznego” Sympozjum „Roboty Kardiochirurgiczne 2000” Zabrze, 12 grudnia 2000r.
 • Podsędkowski L., Wróblewski P. „Część wysięgnikowa telemanipulatora kardiochirurgicznego” dokumentacja techniczna 2002 r. Archiwum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Zabrze.
 • Podsędkowski L., Wróblewski P. „Kiść dwunarzędziowa telemanipulatora kardiochirurgicznego” dokumentacja techniczna 2002 r. Archiwum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Zabrze.
 • Podsędkowski L., Wróblewska A., Wróblewski P. „Raport z prac nad telemanipulatorem kardiochirurgicznym” 2002 r. Archiwum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Zabrze.

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski; “Mechanizm przełączający dla napędu ruchu obrotowego” Zgłoszenie patentowe P-364206 z dnia 23.12.2003
 • “Narzędzie chirurgiczne” Patent PL 208693 zgłoszony dnia 29-12-2003; twórcy: L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski.
 • „Manipulator, zwłaszcza manipulator robota medycznego” Patent PL 208430 zgłoszony dnia 30.03.2006; o udzieleniu ogłoszono 29.04.2011. twórcy: L. Podsędkowski; Z. Nawrat; P. Wróblewski.
 • Jóźwik K., Kryłowicz W., Podsędkowski L., Magiera R., Obidowski D., Reorowicz P., Sobczak K., Szynkowska M., Wróblewski P., „Mercury Capture System from flue gases generated in a power process of coal Burning” międzynarodowe zgłoszenie patentowe 15003614.3 – 1371 z dnia 14.12.2015
 • L. Podsędkowski, P. Wróblewski, A. Kobierska, Ł. Frącczak, „Wentylator promieniowy lub osiowy” zgłoszenie patentowe P.417074 z dnia 02.05.2016r.

researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim