Portfolio

dr inż. Piotr Zawiasa
Zakład Robotyki i Automatyzacji

Dorobek naukowy

Publikacje

  • L. Podsędkowski, P. Zawiasa: Substitute Model of Deep-groove Ball Bearings in Numeric Analysis of Complex Constructions like Manipulators, Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 12, No. 4 p.347-354 Technical University of Lodz 2008
  • P. Zawiasa: Nowe końcówki narzędziowe do robota RobIn Heart, konferencja Roboty Medyczne 2007
  • A. Kobierska, P. Wróblewski, P. Zawiasa, Z. Nawrat, L. Podsędkowski: Propozycja konstrukcji ramienia narzędziowego dla robota kardiochirurgicznego, VII Krajowa konferencja robotyki Lądek-Zdrój, 5-8 września 2001
  • L. Podsędkowski, P. Zawiasa, A. Kobierska, P. Wróblewski: Działalność IOiTBM oraz propozycja konstrukcji możliwości wykonawcze robota kardiochirurgicznego, Sympozjum „Roboty Kardiochirurgiczne 2000” Zabrze, 12 grudnia 2000
  • P. Zawiasa: Platforma Stewarda jako wystarczająca część manipulacyjna (wysięgnikowa) robota kardiochirurgicznego, Sympozjum „Roboty Kardiochirurgiczne 2000” Zabrze 12 grudnia 2000

Udział w projektach badawczych

  • Modelowanie połączeń stałych i ruchowych dla celów numerycznego obliczania sztywności złożonych mechanizmów manipulacyjnych, projekt promotorski, kierownik projektu dr hab. inż. L. Podsędkowski prof. PŁ, czas trwania projektu 30.12.2006-30.12.2008 – udział własny: główny wykonawca
  • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu prof. dr inż. L. Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004 – udział własny: wykonawca
  • Roboty kardiochirurgiczne – projekt i wykonanie wielozadaniowego robota oraz ocena skuteczności jego zastosowania do zdalnie sterowanego wykonywania operacji kardiochirurgicznych, projekt badawczy, kierownik projektu prof. dr hab. Z. Religa, czas trwania projektu: 01.07.2000-31.06.2003 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim