Portfolio

dr inż. Piotr Zgórniak
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Kruszyński B. Midera St., Zgórniak P. „The method of measurement in situ of effective grinding depth during gear grinding process”, Materiały konferencyjne The 3rd international scientific conference development of metal cutting DMC 2000 Kosice SŁOWACJA
 • Mroziński St. , Zgórniak P. ”Projekt i wykonanie przyrządu do badań zmęczeniowych zębów kół zębatych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 188 – KZ2001 Wytwarzanie, pomiary i eksploatacja
 • Gawroński Z., Kruszyński B., Sawicki J, Zgórniak P. „Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i ubytkowej w kształtowaniu trwałości kół zębatych”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Zeszyt 1(129) 2002
 • Kruszyński B., Zgórniak P. „An experimental stand for fatigue tests of spur gears”, Materiały konferencyjne The 4rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2002 Košice SŁOWACJA
 • Gawroński Z., Kruszyński B., Sawicki J, Zgórniak P., „Modern thermochemical treatment and machining processes of gears”, Scientific and Technical Symposium, Bełchatów 2003, (Polish)
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z. ”Badania zmęczeniowe szlifowanych kół zębatych”, Materiały Konferencyjne n.t. Koła zębate, Wytwarzanie, pomiary, eksploatacja, Rzeszów 2004, str 104-111
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z.: „Wpływ rodzaju ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów szlifowanych kół zębatych”, XXVII Naukowa Szkoła Obróbki ściernej, Koszalin 2004, str. 105-110
 • Kruszyński B., Midera St., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z., “Fatigue tests of ground gears”, Scientific Bulletin of Technical University of Rzeszów; Manufacturing, Measurements and Service of Gears, Rzeszów 2004, (Polish)
 • Kruszyński, Zgórniak, “Influence of Aluminum Oxide and CBN Grinding on Fatigue Strength of Gears”, Proceedings of the 5th international scientific conference development of metal cutting DMC 2005 Košice SLOVAKIA (English)
 • Kruszyński, Zgórniak P., ”Wpływ szlifowania na naprężenia własne i trwałość kół zębatych”, Podstawy i Technika Obróbki Ściernej – Politechnika Rzeszowska 2007
 • Kruszyński B., Zgórniak P.,Gawroński Z., Sawicki J., „Enhancement of Gears Fatigue Properties by Modern Thermo-Chemical Treatment and Grinding Process, Mechanics and Mechanical Engineering Vol.12, No. 4 (2008) 389-397 Technical University of Lodz
 • Stachurski W., Midera S., Zgórniak P. „Siła skrawania Fc podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z zastosowaniem wybranych metod chłodzenia i smarowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, przyjęty do druku
 • Zgórniak P., Stachurski W. „Determination of systematic errors of 3D printer in order to ensure manufacturing correctness of the prototype, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE, Warszawa, 2010
 • Piotr Zgórniak, Wojciech Stachurski „Wykorzystanie laserowego skanera 3D oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej od budowy i oceny modelu koła zębatego”, Mechanik 8/9 2014, tom R. 87, płyta CD1, str. 438-450
 • Radosław Rosik, Anna Grdulska, Piotr Zgórniak „Wpływ stopnia zużycia ściernicy na wartości składowych sił szlifowania, chropowatość powierzchni oraz temperaturę w procesie szlifowania płaszczyzn”, str. 715/288÷291, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.386
 • Radosław Rosik, Anna Grdulska, Piotr Zgórniak „Wpływ sposobu obciągania ściernicy Quantum ze spoiwem Vitrum na parametry opisujące mikrogeometrię powierzchni”, str. 715/292÷295, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.387
 • Paweł Lajmert, Bogusław Pisarek, Wojciech Stachurski, Piotr Zgórniak, Bogdan Kruszyński, Tadeusz Pacyniak „Szlifowanie brązu krzemowego BK31 na szlifierce kłowej do wałków”, str. 714/231÷236, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.376
 • Wojciech Stachurski, Piotr Zgórniak „Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do wyznaczenia temperatury skrawania podczas toczenia stali stopowej 42CrMo4”, ”, str. 721/105÷112, DOI: 10.17814/mechanik. 2015. 8-9.417A
 • Application of thermographic measurements for the determination of the impact of selected cutting parameters on the temperature in the workpiece during milling process, Zgórniak, P., Stachurski, W., Ostrowski, D., Strojniski vestnik- Journal of Mechanical Engineering, ISSN: 0039-2480, 20 pkt., Impact factor: 0.821. Publikacja w czasopismach z IF (lista A MNiSW)
 • Thermographic study of chip temperature in high-speed dry milling magnesium alloys, Kuczmaszewski, J., Zagórski, I., Zgórniak, P., Management and Production Engineering review, Volume: 7, Issue: 2, pages: 86-92, Published June 2016, ISSN: 2080-8208, 12 pkt. Publikacje w czasopismach bez IF (lista B MNiSW)

Projekty badawcze

 • Wpływ doboru ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów kół szlifowanych wg metody Nilesa (promotorski) 5 T07D 013 22
 • ”Wpływ doboru ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów kół szlifowanych wg metody Nilesa” (promotorski). 4 T07D 041 26. Rok 2004
 • Synergizm obróbki cieplno-chemicznej i zastosowania szlifowania nowoczesnych ściernic CBN 4 T08C 046 23 Rok 2004
 • Zaprojektowanie stanowisk emitujących promieniowanie jonizujące. Na zlecenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (zlecenie I-8/65/21/2005/B)
 • Badania realizowane w ramach Projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Projekt nr POIR.04.01.04-00-0087/15, Tytuł projektu : „Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk.” Akronim UCM

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku obcym