Portfolio

dr inż. Radosław Rosik
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje w czasopismach

 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW „Badanie wpływu mql z użyciem glikolu propylenowego na chropowatość powierzchni przedmiotu szlifowanego”, Inżynieria Maszyn, Rok 15, zeszyt 4, 2010, str. 124-131
 • ROSIK RADOSŁAW, JAKUB ŚWIERCZYŃSKI „Wpływ metody mql na parametry kształtowania czynnej powierzchni ściernicy i chropowartość warstwy wierzniej przedmiotu obrabianego”, Inżynieria Maszyn, Rok  16, zeszyt 1-2,2011, str: 175-185
 • ROSIK RADOSŁAW „Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metodą mql z emulgolem na warstwę wierzchnią podczas procesu szlifowania”,Mechanik 8-9 2012r. (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Określenie granicy stężenia glikolu propylenowego na stereometrię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania”, Mechanik 8-9 2013r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Wpływ materiału ściernego na stan warstwy wierzchniej podczas szlifowania stopów tytanu”, Mechanik 8-9 2013r
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW „Proces szlifowania niklu”, Mechanik 8-9 2013r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, HIERONIM KORZENIESKI „Wybór medium obróbkowego dla mql, a efekty szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V”, Czasopismo Obróbka Metalu, nr 6/2014
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5”, Mechanik 8-9 2014r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Wpływ prędkości szlifowania na stan warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu tytanu”, Mechanik 8-9 2014r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, RYSZARD WÓJCIK, GRDULSKA ANNA „Wpływ rodzaju ziarna ściernego nowej generacji na chropowatości powierzchni inconelu 718”, Mechanik 8-9/2015, str. 282-287
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Wpływ stopnia zużycia ściernicy na wartości składowych sił szlifowania, chropowatość powierzchni oraz temperaturę w procesie szlifowania płaszczyzn”, Mechanik 8-9/2015, str. 288-291
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Wpływ sposobu obciągania ściernicy quantum ze spoiwem vitrium na parametry opisujące mikrogeometrię powierzchni”, Mechanik 8-9/2015, str. 292- 295
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, WEJMAN PRZEMYSŁAW, WALCZAK ROBERT „Analiza składowych sił skrawania w procesie szlifowania materiałów trudnościeralnych”, Mechanik 8-9/2015, str. 352-354
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, WEJMAN PRZEMYSŁAW, WALCZAK ROBERT „Stereometria warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnościeralnych”, Mechanik 8-9/2015, str. 355-35
 • WÓJCIK RYSZARD, WLAZŁO JAKUB, ROSIK RADOSŁAW „Analiza zjawisk zachodzących w poliuretanie podczas procesów szlifowania ściernicami z elektrokorundu szlachetnego”, Mechanik 8-9/2015, str. 360-363
 • RYSZARD WÓJCIK, ANNA GRDULSKA, RADOSŁAW ROSIK AND PRZEMYSŁAW WEJMAN „The analysis of the cutting forces and surface layer stereometry in the grinding process of abrasion–resisting materials”, Mechanics and Mechanical Engeenering  Vol. 20. No.1, 2016
 • NORBERT KĘPCZAK, RADOSŁAW ROSIK „Analiza wpływu głębokości szlifowania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego”, Mechanik 8/9 2016 str 1050-1052
 • NORBERT KĘPCZAK, RADOSŁAW ROSIK „Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego na warstwę wierzchnią podczas szlifowania odlewu mineralnego”, Mechanik 8/9 2016 str 1128-1130
 • ANNA GRDULSKA, RADOSŁAW ROSIK „Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury”, Mechanik 8/9 2016 str 1176 – 1178

Referaty zamieszczone w materiałach konferencji naukowych

 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW „Glikol propylenowy jako ciecz obróbkowa podawana z minimalnym wydatkiem w strefę szlifowania”, Materiały konferencyjne XXXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej – Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź 2010, str:349-356
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, ŚWIERCZYŃSKI JAKUB „Badania nad areozolami i ich wpłyem na obniżenie kosztów operacji szlifierskiej”, Materiały konferencyjne XXXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej – Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź 2010, str:549-560
 • KORZENIEWSKI HIERONIM, WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, KASZEWSKI RAFAŁ „Wpływ medium chłodząco-smarującego na moment obciążający narzędzie do gwintowania otworów w stopach aluminium”, materiały konferencyjne IV Szkoły Obróbki Skrawaniem – Obróbka Skrawaniem Współczesne Problemy, Łódź 2010, str.261-268
 • ROSIK RADOSŁAW, JAKUB ŚWIERCZYŃSKI „Wpływ udziału metody mql na parametry kształtowania czynnej powierzchni ściernicy oraz ich oddziaływanie na chropowatość warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego”, Materiały konferencyjne XXXIV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej – Współczesne problemy, Gdańsk 2011, str:423-431
 • ROSIK RADOSŁAW „Płyny chłodząco smarujące stosowane w procesie szlifowania”, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, Częstochowa 2011r, str. 173-182
 • ROSIK RADOSŁAW „Zastosowanie nowego medium chłodzącego w metodzie mql i wpływu jego na wartwę wierzchnią podczass procesu szlifowania stopu tytanu”, Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki, 2012r, str. 179-187
 • ROSIK RADOSŁAW „Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metodą mql z emulgolem na warstwę wierzchnią podczas procesu szlifowania”, XXXV NSOŚ Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej – str.135-140, 2012r
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Określenie granicy stężenia glikolu propylenowego na stereometrię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania”, XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski 2013r., str.341-348
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Wpływ materiału ściernego na stan ww podczas szlifowania stopów tytanu”, XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski 2013r., str.152-159
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW „Proces szlifowania niklu”, XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski 2013r., str.456-465
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej Kołobrzeg 2014r., str.138-142
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA „Wpływ prędkości szlifowania na stan warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu tytanu”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Kołobrzeg 2014r., str.284-288

Komunikaty i streszczenia w materiałach konferencyjnych

 • ROSIK RADOSŁAW „Investigations influence of propylene glycol as grinding fluid feeding minimaly quality lubrication on selection properties surface layer in process grinding”, I WSNDPŁ Rogów 2011
 • ROSIK RADOSŁAW „Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metedą mqlz emulgolem podczas procesu szlifowania tytanu”, II WSNDPŁ Rogów 2012, str. 75-77
 • ROSIK RADOSŁAW „Influence effects propylene glycol as medium of lubrication during of titanium alloy TIGR2 in grinding process”, III WSNDPŁ Rogów 2013r., str.93

Udział w projektach badawczych

 • Grant promotorski (Nr. N N503 158240) pt: ”Badanie wpływu glikolu propylenowego jakocieczy obróbkowej podawanej z minimalnym wydatkiem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej w procesie szlifowania” – zrealizowany w latach 2010-2013

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • ROSIK RADOSŁAW – Nowe zastosowanie glikolu propylenowego. Patent nr. 212206, przyznano 20.09.2012r.

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim