Portfolio

dr inż. Radosław Rosik
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Kępczak N., Rosik R., Pawłowski W., Sikora M., Witkowski B., Bechciński G., Stachurski W.: The dynamics of wear of cutting inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 20 (3): 478–483, 2018
 • ANNA GRDULSKA, RADOSŁAW ROSIK: Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury, Mechanik 8/9 2016 str 1176 – 1178
 • NORBERT KĘPCZAK, RADOSŁAW ROSIK: Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego na warstwę wierzchnią podczas szlifowania odlewu mineralnego, Mechanik 8/9 2016 str 1128-1130
 • NORBERT KĘPCZAK, RADOSŁAW ROSIK: Analiza wpływu głębokości szlifowania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego, Mechanik 8/9 2016 str 1050-1052
 • RYSZARD WÓJCIK, ANNA GRDULSKA, RADOSŁAW ROSIK AND PRZEMYSŁAW WEJMAN: The analysis of the cutting forces and surface layer stereometry in the grinding process of abrasion–resisting materials, Mechanics and Mechanical Engeenering  Vol. 20. No.1, 2016
 • WÓJCIK RYSZARD, WLAZŁO JAKUB, ROSIK RADOSŁAW: Analiza zjawisk zachodzących w poliuretanie podczas procesów szlifowania ściernicami z elektrokorundu szlachetnego, Mechanik 8-9/2015, str. 360-363
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, WEJMAN PRZEMYSŁAW, WALCZAK ROBERT: Stereometria warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnościeralnych, Mechanik 8-9/2015, str. 355-35
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, WEJMAN PRZEMYSŁAW, WALCZAK ROBERT: Analiza składowych sił skrawania w procesie szlifowania materiałów trudnościeralnych, Mechanik 8-9/2015, str. 352-354
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Wpływ sposobu obciągania ściernicy quantum ze spoiwem vitrium na parametry opisujące mikrogeometrię powierzchni, Mechanik 8-9/2015, str. 292- 295
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Wpływ stopnia zużycia ściernicy na wartości składowych sił szlifowania, chropowatość powierzchni oraz temperaturę w procesie szlifowania płaszczyzn, Mechanik 8-9/2015, str. 288-291
 • ROSIK RADOSŁAW, RYSZARD WÓJCIK, GRDULSKA ANNA: Wpływ rodzaju ziarna ściernego nowej generacji na chropowatości powierzchni inconelu 718, Mechanik 8-9/2015, str. 282-287
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Wpływ prędkości szlifowania na stan warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu tytanu, Mechanik 8-9 2014r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5, Mechanik 8-9 2014r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, HIERONIM KORZENIESKI: Wybór medium obróbkowego dla mql, a efekty szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V, Czasopismo Obróbka Metalu, nr 6/2014
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW: Proces szlifowania niklu, Mechanik 8-9 2013r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Wpływ materiału ściernego na stan warstwy wierzchniej podczas szlifowania stopów tytanu, Mechanik 8-9 2013r
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Określenie granicy stężenia glikolu propylenowego na stereometrię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania, Mechanik 8-9 2013r (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW: Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metodą mql z emulgolem na warstwę wierzchnią podczas procesu szlifowania, Mechanik 8-9 2012r. (publikacja na płycie CD)
 • ROSIK RADOSŁAW, JAKUB ŚWIERCZYŃSKI: Wpływ metody mql na parametry kształtowania czynnej powierzchni ściernicy i chropowartość warstwy wierzniej przedmiotu obrabianego, Inżynieria Maszyn, Rok  16, zeszyt 1-2,2011, str: 175-185
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW: Badanie wpływu mql z użyciem glikolu propylenowego na chropowatość powierzchni przedmiotu szlifowanego, Inżynieria Maszyn, Rok 15, zeszyt 4, 2010, str. 124-131

Referaty zamieszczone w materiałach konferencji naukowych

 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Wpływ prędkości szlifowania na stan warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu tytanu, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Kołobrzeg 2014r., str.284-288
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej Kołobrzeg 2014r., str.138-142
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW: Proces szlifowania niklu, XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski 2013r., str.456-465
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Wpływ materiału ściernego na stan ww podczas szlifowania stopów tytanu, XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski 2013r., str.152-159
 • ROSIK RADOSŁAW, GRDULSKA ANNA: Określenie granicy stężenia glikolu propylenowego na stereometrię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania, XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski 2013r., str.341-348
 • ROSIK RADOSŁAW: Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metodą mql z emulgolem na warstwę wierzchnią podczas procesu szlifowania, XXXV NSOŚ Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej – str.135-140, 2012r
 • ROSIK RADOSŁAW: Zastosowanie nowego medium chłodzącego w metodzie mql i wpływu jego na wartwę wierzchnią podczass procesu szlifowania stopu tytanu, Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki, 2012r, str. 179-187
 • ROSIK RADOSŁAW: Płyny chłodząco smarujące stosowane w procesie szlifowania, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, Częstochowa 2011r, str. 173-182
 • ROSIK RADOSŁAW, JAKUB ŚWIERCZYŃSKI: Wpływ udziału metody mql na parametry kształtowania czynnej powierzchni ściernicy oraz ich oddziaływanie na chropowatość warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego, Materiały konferencyjne XXXIV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej – Współczesne problemy, Gdańsk 2011, str:423-431
 • KORZENIEWSKI HIERONIM, WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, KASZEWSKI RAFAŁ: Wpływ medium chłodząco-smarującego na moment obciążający narzędzie do gwintowania otworów w stopach aluminium, materiały konferencyjne IV Szkoły Obróbki Skrawaniem – Obróbka Skrawaniem Współczesne Problemy, Łódź 2010, str.261-268
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW, ŚWIERCZYŃSKI JAKUB: Badania nad areozolami i ich wpłyem na obniżenie kosztów operacji szlifierskiej, Materiały konferencyjne XXXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej – Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź 2010, str:549-560
 • WÓJCIK RYSZARD, ROSIK RADOSŁAW: Glikol propylenowy jako ciecz obróbkowa podawana z minimalnym wydatkiem w strefę szlifowania, Materiały konferencyjne XXXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej – Podstawy i technika obróbki ściernej, Łódź 2010, str:349-356

Komunikaty i streszczenia w materiałach konferencyjnych

 • ROSIK RADOSŁAW: Influence effects propylene glycol as medium of lubrication during of titanium alloy TIGR2 in grinding process, III WSNDPŁ Rogów 2013r., str.93
 • ROSIK RADOSŁAW: Porównanie wpływu glikolu propylenowego podawanego metedą mqlz emulgolem podczas procesu szlifowania tytanu, II WSNDPŁ Rogów 2012, str. 75-77
 • ROSIK RADOSŁAW: Investigations influence of propylene glycol as grinding fluid feeding minimaly quality lubrication on selection properties surface layer in process grinding, I WSNDPŁ Rogów 2011

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • ROSIK RADOSŁAW: Nowe zastosowanie glikolu propylenowego, patent nr. 212206, przyznano 20.09.2012r.

Udział w konferencjach

 • XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Łańcut 2016
 • XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Uniejów 2015
 • XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Kołobrzeg 2014
 • XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Baranów Sandomierski 2013
 • III Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ Rogów 2013 – poster
 • XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Lądek Zdrój 2012
 • II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ Rogów 2012
 • Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, Częstochowa 2011r – poster
 • XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej Gdańsk 2011
 • I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ Rogów 2011
 • IV Szkoła Obróbki skrawaniem – Łódź 2010
 • XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Łódź 2010

Udział w projektach badawczych

 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2017. Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego, a także różnych parametrów wejściowych na topografię warstwy wierzchniej oraz temperaturę w procesie szlifowania i frezowana materiałów trudnoskrawalnych – udział własny: kierownik projektu
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2016 Wpływ optymalizacji podawania płynu chłodząco-smarującego na topografię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnoskrawalnych – udział własny: kierownik projektu
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2015 Wpływ optymalizacji podawania płynu chłodząco-smarującego na stan warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnoskrawalnyc – udział własny: kierownik projektu
 • Grant z Funduszu Młodych Naukowców 2014 Monitorowania stanu temperatury w warstwie wierzchniej w procesie szlifowania z udziałem metody MQL – udział własny: kierownik projektu
 • Grant promotorski (Nr. N N503 158240) Badanie wpływu glikolu propylenowego jakocieczy obróbkowej podawanej z minimalnym wydatkiem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej w procesie szlifowania – zrealizowany w latach 2010-2013 – udział własny: główny wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim