Portfolio

dr inż. Robert Święcik
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Publikacje

  • SUTOWSKI P., ŚWIĘCIK R.: The estimation of machining results and efficiency of the abrasive electro-discharge grinding process of Ti6Al4V titanium alloy using the high-frequency acoustic emission and force signals, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2017)
  • GOŁĄBCZAK A., GOŁABCZAK M., KONSTANTYNOWICZ A., ŚWIĘCIK R.: Modelling and reserch of temperature distribution in surface layer of titanium alloy workpiece during AEDG and conventinal grinding, Continuum Mechanics and Termodynamics, Vol. 28, no. 3, (2016), pp. 1-9
  • GOŁĄBCZAK A., GOŁĄBCZAK M., KONSTANTYNOWICZ A., ŚWIĘCIK R., GALANT M.: Modeling and Experimental Investigations of the Surface Layer Temperature of Titanium Alloys during AEDG Processing, Defect and Diffusion Forum Vols. 365 (2015) pp. 63-70
  • GOŁĄBCZAK A., ŚWIĘCIK R.: Assessment of Energy Consumption and Internal Stresses in Surface Layer in the Abrasive Electro-discharge Grinding (AEDG) Process, Defect and Diffusion Forum Vols. 334-335 (2013) pp. 89-96
  • GOŁĄBCZAK A., ŚWIĘCIK R.: Electro-discharge Grinding: Energy Consumption and Internal Stresses in the Surface Layer, Proceedings 16th International Symposium for Electromachinig ISEM XVI, 2010, Shanghai, China, pp.: 517-522
  • ŚWIĘCIK R.: Experimental investigation of abrasive electrodischarge grinding of Ti6Al4V titanium alloy, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2009, 37/2, pp.: 706-711
  • GOŁĄBCZAK A., ŚWIĘCIK R.: Studies of the Process of Electrodischarge Grinding of Hard Metals, Proceedings 15th International Symposium for Elektromachining ISEM XV, Pittsburgh, USA, 2007, pp.: 445-450

Udział w projektach badawczych

  • Projekt promotorski Roberta Święcika: Wpływ warunków elektroerozyjnego szlifowania na przebieg procesu i wyniki obróbki, numer N503 024 31/2973, 2006-2008 – udział własny: główny wykonawca

researchgate.net
scholar.google.pl

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim