Portfolio

dr inż. Ryszard Dębkowski
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Dębkowski R., Rosiak A.: Badania entalpii strugi tworzącej się podczas obciągania ściernicy, Mechanik, Vol.90, nr 10, 2017
 • Dębkowski R.: Emisja akustyczna w procesie obciągania ściernic obciągaczem wieloziarnistym o różnym stopniu zużycia, Mechanik, Vol. 89, nr 10, 2016
 • Herman D., Gołąbczak A., Dębkowski R., Pobol T.: Właściwości eksploatacyjne ceramicznych ściernic cBN w zależności od zastosowanej w ich budowie odmiany ziarna ściernego, Mechanik, Vol. 89, nr 10, 2016
 • Dębkowski Ryszard: Potencjał użytkowy ściernicy obciąganej wieloziarnistym warstwowym obciągaczem stojącym, Mechanik, Vol. 87, nr 8-9, 2014
 • Dębkowski R., Urbaniak M.: Wpływ przyspieszenia kątowego ściernic do przecinania na ich wytrzymałość na rozerwanie, Mechanik, Vol. 88, nr 8-9, 2015
 • Dębkowski R., Ostrowski P.: Analiza MES wpływu wielkości oraz rozkładu sił mocowania na dokładność obróbki przedmiotu o małej sztywności, Mechanik, Vol. 87, nr 8-9, 2014
 • Herman D., Gołąbczak A., Dębkowski R., Walkowiak W., Pobol T.: Wytrzymałość ściernic CBN z korpusem ceramicznym i szklanokrystalicznym spoiwem w warstwie ściernej, Mechanik, Vol. 87, nr 8-9, 2014
 • Dębkowski R., Kulesza Z., Torzewicz T.: Badania czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego, Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 128-135
 • Dębkowski R: Analiza możliwości oceny rozkładu ziaren ściernych na czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego, Mechanik, Vol. 86, nr 8-9, 2013, str. 120-127
 • Rosiak A., Dębkowski R.: Modelowanie rozpraszania ciepła wywiązującego się w procesie cyklicznego obciągania ściernicy z elektrokorundu diamentowym obciągaczem jednoziarnistym Mechanik, Nr 8-9, 2012
 • Dębkowski R., Rosiak A.: Ocena obciążenia cieplnego ziarna diamentowego obciągacza jednoziarnistego, Mechanik, Nr 8-9, 2012
 • Dębkowski R.: Ocena możliwości aplikacji metody Razor Blade do oceny zmian indywidualnego obciążenia ziaren ściernych na czynnej powierzchni ściernicy, Obróbka ścierna – współczesne problemy red. Adam Barylski. Politechnika Gdańska 2011
 • Dębkowski R., Matczak M.: Wpływ parametrów obróbki na temperaturę skrawania i chropowatość powierzchni w toczeniu tworzyw termoplastycznych, Obróbka skrawaniem – nauka a przemysł red. Wit Grzesik. Szkoła Obróbki skrawaniem Wrocław/Opole 2011
 • Dębkowski R.: Ocena temperatury pracy wierzchołków ziaren diamentowych stojącego obciągacza wieloziarnistego, Podstawy i technika obróbki ściernej, PAN, Sekcja Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn, Łódź 2010, (autor)

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim