Portfolio

dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw. PŁ
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

 • R. Wójcik, R. Rosik „Proces szlifowania niklu”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Baranów Sandomierski 2013. s.456-465
 • R. Wójcik „Wpływ modyfikacji ściernicy na stan napręźeń własnych w procesie szlifowania powierzchni walcowych wewnętrznych”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Baranów Sandomierski 201. s.466-475. Wydanie CD 8-9/2013 MECHANIK
 • R. Wójcik „Monitoring of surface layer and strain in the process of plane surface grinding”, Archives of mechaical technology and automation Vol.33 no 4, 2013. s.45-52
 • R. Wójcik „The grinding of titanium alloys”, Archives of mechaical technology and automation Vol.33 no 4, 2013. s.49 – 60
 • R. Wójcik „The effect of grinding in titanium alloy deformation”, Mechanics and Mechanical Eangineering Vol. 17, No. 4 (2013) 5–15 Lodz University of Technology s.309-315
 • R. Wójcik, J. Wlazło „Damage of the surface layer gears in grinding process”, Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 17, No. 4, 2013 Lodz University of Technology s. 317-323
 • Wójcik R., Korzeniewski H. „Moment skrawania w procesie gwintowania PA6 a wybór medium obróbkowego”, Stal – Metal & Nowe Technologie. 2/2014, s.80-84
 • Wójcik R. „Bazy danych – narzędzie wspomagające proces szlifowania”, 3-cia Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt: ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ – ZT”14. Gorzów Wielkopolski, s. 57-62
 • Wójcik R. „Techniki laserowe w badaniach zachowania aerozoli i płynów w strefie skrawania ściernica przedmiot”, VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: WARSTWA WIERZCHNIA – WW’14, Gorzów Wielkopolski
 • Wójcik R. „Zachowanie warstwy wierzchniej i odkształceń w procesie szlifowania”, Obróbka Metalu 2/2014, s.28-30, ISSN 2081-7002
 • Wójcik R., Wejman P., Walczak R. „Wpływ energii szlifowania powierzchni walcowych na stan naprężęń własnych warstwy wierzchniej stali stopowych”, Obróbka Metalu” 3/2014, s.32-38, ISSN 2081-7002
 • WÓJCIK R., KĘPCZAK N. „Computer simulations of the behavior of strain of the holes in bodies during machining”, ARCHIVES OF MECHAICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATION. no34 Vol.1, 2014. s.41-49
 • Stachurski W., Wójcik R. „Wpływ alternatywnych metod podawania płynów obróbkowych podczas ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Kołobrzeg 2014, s.298-301/727. Konferencja i na CD Mechanik 8-9/2014
 • Wójcik R., Stachurski W. „Proces szlifowania stopów niklowo – chromowych”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Kołobrzeg 2014, s.339-342/727. Konferencja i na CD Mechanik 8-9/2014
 • Wójcik R., Kaczmarek Ł. „Wpływ procesu szlifowania stopu aluminium po umocnieniu warstwy wierzchniej”, XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Kołobrzeg 2014, s.335-338/727. Mechanik 8-9/2014 CD
 • Wójcik R., Kępczak N. „Wpływ ustalenia i mocowania korpusów przekładni technologicznie podobnych na kształt otworów pod łożyska”, SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM. SYNERGIA NAUKI Z PRZEMYSŁEM. Międzyzdroje – Szczecin 2014 s.361-368/734. Mechanik 8-9/2014 CD
 • Wójcik R. „Effect of carbon content in stainless steels on quantity of grinding energy”, Advances in Materials Science. Vol. 14, nr. 3 (41) 2014 r., s.45-52
 • WÓJCIK R., KĘPCZAK N. „Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem”, XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. Koła Zębate KZ i XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
 • WÓJCIK R., KĘPCZAK N. „Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem”, LOGISTYKA 6/2014, s 113310-11336 wydanie DVD nr 3
 • Wójcik R., Nadolny K. „The effect of various cutting fluids given by MQL method on the nickel-based alloys surface grinding process”, Jurnal of Engineering Manufacturing
 • Kaczmarek Ł., Zawadzki P., Stegliński P., Wójcik R., Klich M., Kyzioł K., Kottfer D., Januszkiewicz B., Pawłowski W. „The effect of two-stage age hardening tretment combined with shot peening on stress distrbution in the Surface layer of 7075 aluminium allooy”, Archives of Metallurgy and Materials (Impact Factors 1.09) AMM 3/2015, tom 60
 • Wójcik R., Wlazło J., Rosik R. „Analiza zjawisk zachodzących w poliuretanie podczas procesów szlifowania ściernicami z elektrokorundu szlachetnego”, XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź – Uniejów 2015, s.360-363. CD
 • Wójcik R., Wlazło J. „Siły i stereometria warstwy wierzchniej poliuretanu po różnych obróbkach skrawania”, IX Szkoła Obróbki Skrawaniem. Kielce-Sandomierz, s.742-75. 8-9/2015 C
 • Wójcik R., Wożniak R. „Analiza niewyważenia wrzeciennika szlifierki w oparciu o analizę drgań”, XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź – Uniejów 2015, s.346-351. CD
 • Wójcik R., Wożniak R. „Wpływ modyfikacji ściernicy na stan niewyważenia wrzeciennika szlifierki SPD-30”, XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź – Uniejów 2015, s.340-345. CD
 • Kruszyński B., Sawicki J., Wójcik R. „Wpływ nowoczesnych procesów obróbki cieplno – chemicznej i ściernej na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stali 17CRNi6-6”, XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź – Uniejów 2015, s 217-220, Mechanik Nr 8-9/2015 CD.
 • Kieraś S., Nadolny K., Wójcik R. „Aktualny stan wiedzy i techniki w zakresie chłodzenia i smarowania strefy obróbki w procesach szlifowania”, XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź – Uniejów 2015, s 204-211, Mechanik Nr 8-9/2015 CD
 • Rosik R., Wójcik R., Grdulska A. „Wpływ rodzaju ziarna ściernego nowej generacji na chropowatość powierzchni Inconelu 718”, XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź – Uniejów 2015, s 282-287
 • Wójcik R., Rosik R., Wejman P., Walczak R. „Analiza składowych sił skrawania w procesie szlifowania materiałów trudnościeralnych”, Mechanik Nr 8-9/2015 CD. Łódź – Uniejów 2015, s 352-354, Mechanik Nr 8-9/2015 CD
 • Wójcik R., Rosik R., Wejman P., Walczak R. „Stereometria warstwy wierzchniej w procesie szlifowania materiałów trudnościeralnych”, Mechanik Nr 8-9/2015 CD. Łódź – Uniejów 2015, s 355-359, Mechanik Nr 8-9/2015 CD
 • Korzeniewski H., Wójcik R. „Szlifowanie stali odpornych na korozję niskoenergetyczne”, Stal – Metal & Nowe Technologie. 8-10/2015, s.120-122
 • Ryszard WÓJCIK, Anna GRDULSKA, Radoslaw ROSIK and Przemysław WEJMAN „The Analysis of the Cutting Forces and Surface Layer Stereometry in the Grinding Process of Abrasion–Resisting”, Materials PDF 2100 kB. Mechanics and Mechanical Engineering. 2016
 • Wójcik R.,Wejman P. „Grinding Process Results with Oil Mist”, Mechanics and Mechanical Engineering. Vol. 20, No.3 (2016), s.255-261
 • Stajuda M., Sobczak K., Wójcik R. „Symulacja numeryczna przepływu płynu w procesie szlifowani”, XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej Rzeszów – Łańcut, 2016 10/2016, s. 1318-1320
 • Wójcik R. „Proces szlifowania materiałów trudnoskrawalnych”, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Tworzenia Powierzchni. Poznań – Gorzów Wielkopolski 2016
 • Wójcik R., Nadolny K. „The effect of the grinding wheel modification on the state of the workpiece surface layer after internal cylindrical grinding of steel C45”, in its current form for publication in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2016/6/23
 • Wójcik R. „Zastosowanie metody PIV do obserwacji zachowania płynów podawanych z minimalnym wydatkiem w procesach szlifowania”, Monografia 2016
 • Wójcik R., Nadolny K. „The effect of modification of the grinding wheel macro-geometry on the workpiece surface layer state after internal cylindrical grinding of steel C45”, Archive of Civil and Mechanical Engineering 2016

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim