Portfolio

dr inż. Stanisław Midera
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje

 • Stachurski W., Midera S., Kruszyński B.: Mathematical model describing the course of the process of wear of a hob cutter for various methods of cutting fluid supply, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 18/1, 2016, str. 123–127
 • Stachurski W., Midera S., Ostrowski D.: Wpływ parametrów skrawania podczas toczenia lotniczego stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej, Mechanik, Nr 8-9/2015, str. 725/365-373
 • Stachurski W., Midera S., Korzeniewski H.: Toczenie płytkami Wiper. Wpływ warunków skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej i siły skrawania, Stal, Metale & Nowe Technologie, Nr 3-4/2014, str. 34-38
 • Stachurski W., Midera S.: Badania zużycia płytek skrawających z węglików spiekanych w gatunku GC4325 z powłoką Inveio i GC4215, Mechanik, nr 8-9/2014, str. 161-168/732
 • Stachurski W., Midera S.: Badania trwałości płytek skrawających typu Wiper, Mechanik, nr 8-9/2013, str. 161-168/710
 • Stachurski W., Midera S.: Wyznaczanie zależności matematycznej do obliczeń i analizy chropowatości powstałej w procesie toczenia, Mechanik, nr 03/2013, str. 204-210
 • Stachurski W., Midera S., Kruszyński B.: Determination of mathematical formulae for the cutting force Fc during the turning of C45 steel, Mechanics and Mechanical Engineering, vol. 16, nr 2 (2012), str. 73-79
 • Stachurski W., Kruszyński B., Midera S.: Influence of cutting conditions in turning with wiper type inserts on surface roughness and cutting forces, Mechanics and Mechanical Engineering, vol. 16, nr 1 (2012), str. 25-32
 • Stachurski W., Midera S., Zgórniak P.: Siła skrawania Fc podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z zastosowaniem wybranych metod chłodzenia i smarowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 30 nr 4, 2010, str. 37-46
 • Wójcik R., Midera S., Oryński F.: Dobór parametrów skrawania dla tokarki karuzelowej dwustojakowej TCW3100, Obróbka skrawaniem. Współczesne problemy, B. Kruszyński (red.), Łódź: Wydaw. Politechnika Łódzka, 2010, str. 145-154
 • Stachurski W., Midera S., Kruszyński B.: Siły skrawania podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z minimalnym wydatkiem cieczy obróbkowej (MQL), Obróbka skrawaniem. Zaawansowana technika, H. Latoś (red.), Bydgoszcz: Wydaw. Uczel. Uniw. Technol.-Przyr., 2009, str. 155-162
 • Midera S.: Modelowanie sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2006, vol. 26, nr 2, str. 37-44
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Górecki G.: Wpływ kierunku podawania cieczy obróbkowej z minimalnym wydatkiem na siły szlifowania, Obróbka ścierna w technikach wytwarzania. Badania i aplikacje.”, L. Dąbrowski (red.), Warszawa: Ofic. Wydaw. Politech. Warsz., 2005, str. 152-155
 • Kruszyński B., Midera S., Pazgier J.: Szlifowanie kompozytów magnetycznych z zastosowaniem minimalnego wydatku cieczy obróbkowej, DMC 2005. The 5th International Scientific Conference Development of Metal Cutting.”, Kosice, 2005, str. PL40-PL42
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z. Badania zmęczeniowe szlifowanych kół zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, 2004, vol. nr 64, str. 104-111
 • Kruszyński B., Midera S., Wójcik R., Zgórniak P., Gawroński Z. Wpływ rodzaju ściernicy na wytrzymałość zmęczeniową zębów szlifowanych kół zębatych, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego – Politechnika Koszalińska”, 2004, vol. nr 36, str. 105-110
 • Kruszyński B., Midera S.: Problemy modelowania obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, Konferencja N-T „KOŁA ZĘBATE. Wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”, „KZ’2001”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr188, Mechanika z. 57. Rzeszów, 2001, str. 115-121
 • Kruszyński B., Midera S.: Analitical and Experimental Investigations of Forces in Gear Grinding, Bulletin of Institute for Environmental Protection, Tohoku Gakuin University, Japan, 3/2000, str. 106-114
 • Kruszyński B., Midera S., Zgórniak P.: The Method of in Situ Measurement of Effective Grinding Depth During Gear Grinding Process, The 3rd International Conference on Development of Metal Cutting – DMC 2000, Koszyce, Słowacja, 2000
 • Kruszyński B., Midera S.: Problemy modelowania sił szlifowania w procesie obwiedniowo-podziałowej obróbki kół zębatych, Konferencja N-T „KOŁA ZĘBATE. Warstwa wierzchnia, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”, „KZ’2000”, Poznań, 2000, str. 43-48
 • Pazgier J., Midera S.: Komputerowe wspomaganie procesu kontroli kół zębatych, Konferencja N-T „KOŁA ZĘBATE. Warstwa wierzchnia, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”, „KZ’2000”, Poznań, 2000, str. 135-140
 • Kruszyński B., Midera S., Zgórniak P.: The Method of in Situ Measurement of Effective Grinding Depth During Gear Grinding Process, The 3rd International Conference on Development of Metal Cutting – DMC 2000, Koszyce, Słowacja, 2000
 • Kruszyński B., Midera S.: Modelowanie procesu szlifowania kół zębatych, III Ogólnokrajowa Konferencja N-T „Postępy w Technice Wytwarzania Maszyn”, Kraków, 1999, str. 117-124
 • Midera S.: Oprogramowanie komputerowe do analizy geometrycznej procesu kształtowania zarysu i obliczania sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, IV Konferencja N-T „Współczesne metody konstrukcji i technologii elementów uzębionych”, Łódź, 1999, str. 101-110
 • Kruszyński B., Midera S.: Forces in Generating Gear Grinding. Theoretical and Experimental Approach, Annals of the CIRP, Vol. 47/1/1998, str. 287-290
 • Kruszyński B., Midera S.: Wpływ parametrów obróbki na poziom maksymalnych sił skrawania podczas szlifowania kół zębatych wg metody Niles’a, XXI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Warszawa-Miedzeszyn, 1998, str. 64-67
 • Kruszyński B., Midera S.: The Influence of Process Conditions on Forces in Generating Gear Grinding, The 2nd International Conference on Development of Metal Cutting – DMC 98, Koszyce, Słowacja 1998, str. 56-60
 • Kruszyński B., Lorenc A., Midera S.: Badania sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Komisja Budowy Maszyn PAN – Oddział w Poznaniu, vol. 17 nr 2, 1997
 • Kruszyński B., Midera S.: Analityczna metoda określania sił podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, XX Jubileuszowa Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Poznań-Błażejewko, 1997, str. 147-150
 • Korzeniewski H., Jamiński J., Midera S.: Sposób obróbki wolnobieżnych kół zębatych o dużych modułach na obrabiarce CNC, XVI Ogólnopolska Konferencja n-t. „Przekładnie Zębate”, (II Międzynarodowa Konferencja ICESA 97), Referaty, Zeszyt 1/97, Ustroń 1997, str. 100-105
 • Marciniak T., Midera S.: Analiza zaostrzenia zębów ślimacznicy, XVI Ogólnopolska Konferencja n-t. „Przekładnie Zębate”, (II Międzynarodowa Konferencja ICESA 97), Referaty, Zeszyt 1/97, Ustroń 1997, str. 144-149
 • Kruszyński B., Midera S.: Forces in gear grinding – theoretical & experimental approach, 4th Int. Conf. AMST’96, Udine, Włochy, str. 201-208
 • Kruszyński B., Lorenc A., Midera S., Pazgier J.: Forces in Gear Grinding Process, International Conference on Development of Metal Cutting – DMC 96, Koszyce, Słowacja 1996, str. PL43-PL46
 • Kruszyński B., Midera S., Lorenc A., Jamiński J.: Wpływ warunków obróbki na siły skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, XIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – Łódź’96, Łódź 1996, str. 29-34
 • Kruszyński B., Lorenc A., Midera S.: Analiza teoretyczna kształtowania zarysu zęba podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, Koła zębate. Wytwarzanie, pomiary, eksploatacja. KZ’96, Poznań 1996, str. 164-171
 • Kruszyński B., Lorenc A., Wójcik R., Midera S., Pazgier J., Jamiński J.: Zmienność sił podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, Koła zębate. Wytwarzanie, pomiary, eksploatacja. KZ’96, Poznań 1996, str. 158-163
 • Kruszyński B., Midera S.: Zmienność warunków obróbki podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, XVIII Szkoła Obróbki Ściernej. Wrocław 1995, str. 253-258
 • Meldner B., Gałczyński R., Midera S.: Dokładność drganiowej detekcji zużycia freza ślimakowego, Podstawy technologii maszyn ’91, Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej nr 49, seria; Konferencje nr 18, Wrocław 1991, str. 206-211

Udział w projektach badawczych

 • Projekt Badawczy KBN nr 5 T07D 034 24 Szlifowanie kompozytów magnetycznych ściernicami z mikrokrystalicznego elektrokorundu spiekanego z zastosowaniem minimalnego smarowania (minimum quanity lubrcation-MQL), zakończony w 2005 – udział własny: wykonawca
 • Projekt Badawczy 7 102 026 06 Komputerowo wspomagane obliczanie sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych, Komitet Badań Naukowych, zakończony w 1996 – udział własny: wykonawca
 • Projekt Badawczy 709109101 Ocena detekcyjnych cech sygnału drganiowego, Komitet Badań Naukowych, zakończony w 1993 – udział własny: wykonawca

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim