Portfolio

dr inż. Stanisław Midera
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim