Portfolio

dr inż. Tomasz Rutkiewicz
Zakład Technologii Maszyn

Dorobek naukowy

Publikacje

  • RUTKIEWICZ Tomasz, URBANIAK Mirosław: Porównanie procesu szlifowania płaszczyzn bez chłodzenia i z chłodzeniem, Referat plenarny wygłoszony na konferencji: XXXVI NAUKOWEJ SZKOLE OBROBKI ŚCIERNEJ w Baranowie Sandomierskim wg programu: 18.09.2013 godz.: 15.45-16.00
  • RUTKIEWICZ Tomasz, URBANIAK Mirosław, WAJSZCZYK Piotr: Selected Relationships between Process Magnitudes during Surface Grinding with and without Cooling, Mechanics and Mechanical Engineering, vol. 13, no 2, 2012, 117-126
  • Kaczmarek J. i inni: Projektowanie z technologii maszyn, Wyd. 2 poprawione. Łódź, Politechnika Łódzka 2008, 192 s. – współautor 7 podrozdziałów
  • Koziarski A., Rutkiewicz T., Koziarski T., Szajder M.: Metoda miarodajnej oceny przebiegu procesu szlifowania obwodowego płaszczyzn, Wybrane problemy obróbki ściernej, Bochnia 2008, str. 195-204

Dydaktyka

brak danych