Portfolio

dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
Zakład Obrabiarek

Dorobek naukowy

Rozprawa habilitacyjna

 • Witold Pawłowski: Wibracyjne szlifowanie wgłębne wałków, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1068, Rozprawy Naukowe, Z. 393, Łódź, 2010

Publikacje

 • Kaczmarek L., Kula P., Kolodziejczyk Ł, Louda P., Boruvkova K., Niedzielski P., Szymanski W., Volesky L., Pawlowski W., Warga T., Zawadzki P.: Creation of a 3D structure based on the High Strength Metallurgical Graphene® Surface Review and Letters, accepted 28 April 2018
 • Kępczak N., Rosik R., Pawłowski W., Sikora M., Witkowski B., Bechciński G., Stachurski W.: The dynamics of wear of cutting inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 20 (3): 478–483, 2018
 • Sikorski J., Pawłowski W.: Innowacyjne mechanizmy wprowadzania napięcia wstępnego w układach łożysk skośnych, Mechanik, nr 2/2018, s.138÷140, 2018
 • Pawłowski W., Kępczak N.: Modal Identification of Dynamic Properties of the Cylindrical Grinder, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 21, No. 1 (2017), pp.147÷156, 2017
 • Pawłowski W., Kaczmarek Ł., Louda P.: Theoretical and Experimental Modal Analysis of the Cylinder Unit Filled with PUR Foam, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18 (3): 428–435, 2016
 • Batako A.D.L., Heisum E., Bechcinski G., Pawlowski W.: Vibro-impact machining – an application in surface Grinding, Proceedings “Advances in Transdisciplinary Engineering”, Volume 3: Advances in Manufacturing Technology XXX, Editors: Yee Mey Goh, Keith Cas, ISBN: 978-1-61499-667-5 (print)| 978-1-61499-668-2 (online), pp.25÷30, 2016
 • Oryński F., Pawłowski W., Kawczyński S.: Gasostatic Borehole Bearings, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 20, No. 1 (2016), pp.33÷41, 2016
 • Kaczmarek Ł., Zawadzki P., Stegliński M., Wójcik R., Klich M., Kyzioł K., Kottfer D., Januszewicz B., Pawłowski W.: The effect of two-stage age hardening treatment combined with shot peening on stress distribution in the surface layer of 7075 aluminum alloy, Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60, Issue 3, 2015
 • Kępczak N., Pawłowski W., Kaczmarek Ł.: Cast Iron and Mineral Cast Ap-plied for Machine Tool Bed – Dynamic Behavior Analysis, Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60, Issue 2, p.1023÷1029, 2015
 • Bechciński G., Pawłowski W.: Wpływ procesu szlifowania wibracyjnego na stan powierzchni płaskich, Mechanik, nr 8-9/2015, s.36÷39, 2015
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna korpusu obrabiarki, Mechanik, nr 8-9/2015, s.194÷198, 2015
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Teoretyczne badania właściwości dynamicznych łóż obrabiarki wykonanych z żeliwa i hybrydowego połączenia żeliwa z odlewem mineralnym, Mechanik, nr 8-9/2015, s.199÷203, 2015
 • Pawłowski W., Bojanowski S.: Optymalizacja cyfrowych prototypów zespołów obrabiarek z wykorzystaniem programów CAD, Mechanik, nr 8-9/2014, s.604÷609, 2014
 • Kępczak N., Pawłowski W.: Application of Mineral Casting for Machine Tools Beds, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 3 (2013) 5–15, pp.3÷7, 2013
 • Pawłowski W.: Dynamic Model of Oscillation-Assisted Cylindrical Plunge Grinding With Chatter, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 135(5):051010-051010-6, 2013
 • Oryński F., Pawłowski W.: Simulation and Experimental Research of the Grinder’s Wheelhead Dynamics, International Journal of Vibration and Control, Vol. 10 Nr 6, June 2004, pp.915 930, 2004
 • Oryński F., Pawłowski W.: The mathematical description of dynamics of the cylindrical grinder, International Journal of Machine Tools and Manufacture, nr 42/7, 2002, pp.773-780, 2002
 • Oryński F., Pawłowski W.: The influence of grinding process on forced vibration damping in headstock of grinding wheel of cylindrical grinder, Interna-tional Journal of Machine Tools and Manufacture, nr 39, 1999, pp.229-235, 1999

Udział w projektach badawczych

 • Lightweight nanocrystalline aluminum based material for space applications (modeling and technology verification) (akronim LightMat4Space) – projekt realizowany wspólnie z Instytutem Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, Institute of Metal Physics Ural Division of Russian Academy of Sciences ROSJA oraz Institute of Materials Research of Slovak Academy of Sciences SŁOWACJA. Źródło finansowania: European Commission from ERA.Net RUS Plus, 2015-2017 – udział własny: wykonawca
 • Budowa i badania karuzelowej tokarki sterowanej numerycznie, typu TCW 3100, do wykorbień wałów składanych silników okrętowych projekt celowy ROW-II-398-2008, kierownik ze strony PŁ – prof. dr hab. inż. F. Oryński, 2008-2009 – udział własny: wykonawca
 • Wibracyjne szlifowanie płaszczyzn i wałków, projekt badawczy KBN N N503 1185 33, kierownik projektu prof. dr hab. inż. F. Oryński, 2007-2010 – udział własny: wykonawca
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wykonania oraz badania niezawodnościowe rodziny wymiennych narzędzi chirurgicznych do wykorzystania w polskim robocie kardiochirurgicznym RobIn Heart®, projekt 4 T07D 031 26, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 15.03.2004-15.03.2006 – udział własny: wykonawca
 • Sterowanie telemanipulatorem względem wirtualnie unieruchomionego układu współrzędnych, projekt badawczy, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 01.10.2001-30.09.2004 – udział własny: wykonawca
 • System czasu rzeczywistego do nawigacji swobodnych bezobsługowych środków transportu w elastycznych systemach produkcyjnych, projekt badawczy nr 7 T07D 017 13, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 01.07.1998-31.06.2000 – udział własny: wykonawca
 • System dynamicznej nawigacji robotów mobilnych w przestrzeni ze zmieniającymi się przeszkodami, projekt badawczy nr 8 T11A 027 12, kierownik projektu: Leszek Podsędkowski, czas trwania projektu 01.04.97-31.03.99 – udział własny: wykonawca
 • Metoda diagnozowania luzów w robotach przemysłowych, projekt badawczy nr 7 S101 043 07, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 07.07.94-31.12.96 – udział własny: wykonawca
 • Konstrukcja, prototypy i badania elektrowrzecion n=160-180 tyś. obr/min łożyskowanych aerostatycznie, projekt badawczy nr 704509101, kierownik projektu: Leszek Kwapisz, czas trwania projektu 1990-1993 – udział własny: wykonawca

scholar.google.pl
researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku obcym

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim