Portfolio

dr inż. Wojciech Stachurski
Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Dorobek naukowy

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Publikacje

 • Korecki M., Wołowiec-Korecka E., Sut M., Brewka A., Stachurski W., Zgórniak P.: „Precision case hardening by low pressure carburizing (LPC) for high volume production”, HTM Journal of Heat Treatment and Materials, 2017, vol. 72, nr 3, str. 175-183.
 • Stachurski W.: Influence of supplying the vegetable oil with minimal quantity lubrication on wear of the hob during hobbing process of the gears, Journal of Mechanical and Energy Engineering, vol. 1, Nr 1(41), 2017, str. 31-36
 • Wójcik R., Stachurski W.: Application of PIV method to study the speed distribution of oil mist particles in the orthogonal cutting process, Journal of Mechanical and Energy Engineering, vol. 1, Nr 1(41), 2017, str. 51-56
 • Stachurski W., Zgórniak P., Sawicki J., Przybysz M.: “Hardening-related deformations of gear wheels after vacuum carburising and quenching in a 4D quenching chamber”, Advances in Science and Technology-Research Journal, 2017, 11(1), str. 237-245, DOI: ISSN: 2299-8624
 • Wołowiec-Korecka E., Korecki M., Stachurski W., Zgórniak P., Sawicki J., Brewka A., Sut M., Bazel M.: System of single-piece flow case hardening for high volume production, Archives of Materials Science and Engineering, 79/1 (2016), str. 37-44
 • Ostrowski D., Stachurski W., Lajmert P.: Wpływ warunków obróbki na chropowatość powierzchni po szlifowaniu wgłębnym stopu niklu 201, Mechanik, Nr 8-9/2016, str. 1178-1179
 • Stachurski W., Ostrowski D.: Wpływ głębokości skrawania podczas toczenia stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej, Mechanik, Nr 8-9/2016, str. 1032-1033
 • Stachurski W., Ostrowski D., Lajmert P.: Badania wpływu warunków obróbki na chropowatość powierzchni obrobionej podczas szlifowania wgłębnego stopu tytanu Ti-6Al-4V na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, Nr 8-9/2016, str. 1096-1097
 • Stachurski W.: Wpływ posuwu wzdłużnego na zużycie frezu ślimakowego i siły skrawania podczas frezowania obwiedniowego z minimalnym wydatkiem cieczy obróbkowej (MQL), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, vol. 89/2015, str. 155-161
 • Korzeniowski H., Marciniak T., Stachurski W.: Frezowanie obwiedniowe kół zębatych walcowych. Diagonalne czy konwencjonalne?, Stal Metale & Nowe Technologie, Nr 3-4/2015, str. 66-70
 • Lajmert P., Stachurski W., Kruszyński B.: Badania wpływu warunków obróbki na przebieg procesu szlifowania wgłębnego stopów tytanu na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, Nr 12/2015, str. 982/34-37
 • Stachurski W., Midera S., Ostrowski D.: Wpływ parametrów skrawania podczas toczenia lotniczego stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej, Mechanik, Nr 8-9/2015, str. 725/365-373
 • Stachurski W., Zgórniak P.: Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do wyznaczenia temperatury skrawania podczas toczenia stali stopowej 42CrMo4, Mechanik, Nr 8-9/2015, str. 721/105-112
 • Lajmert P., Pisarek B., Stachurski W., Zgórniak P., Kruszyński B., Pacyniak T.: Szlifowanie brązu krzemowego BK31 na szlifierce kłowej do wałków, Mechanik, Nr 8-9/2015, str. 714/231-236
 • Stachurski W., Midera S., Korzeniewski H.: Toczenie płytkami Wiper. Wpływ warunków skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej i siły skrawania, Stal, Metale & Nowe Technologie, Nr 3-4/2014, str. 34-38
 • Stachurski W., Wójcik R.: Wpływ alternatywnych metod podawania cieczy obróbkowej podczas ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy, Mechanik, nr 8-9/2014, str. 298-301/727
 • Wójcik R., Stachurski W.: Proces szlifowania stopów niklu – Inconel 600 i Monel 400, Mechanik, nr 8-9/2014, str. 339-342/728
 • Zgórniak P., Stachurski W.: Wykorzystanie laserowego skanera 3D oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej do budowy i oceny modelu koła zębatego, Mechanik, nr 8-9/2014, str. 438-450/600
 • Stachurski W., Midera S.: Badania zużycia płytek skrawających z węglików spiekanych w gatunku GC4325 z powłoką Inveio i GC4215, Mechanik, nr 8-9/2014, str. 161-168/732
 • Stachurski W., Zgórniak P., Sawicki J., Ostrowski D., Januszewicz B.: Naprężenia własne występujące w obszarze temperatury generowanej w przedmiocie obrabianym podczas frezowania, Inżynieria Materiałowa, Nr 6 (196), 2013, str. 895-898
 • Zgórniak P., Stachurski W., Ostrowski D., Kruszyński B.: Wpływ wybranych parametrów skrawania na temperaturę w strefie obróbki podczas frezowania, Mechanik, nr 8-9/2013, str. 589-596/716
 • Stachurski W., Midera S.: Badania trwałości płytek skrawających typu Wiper, Mechanik, nr 8-9/2013, str. 161-168/710
 • Stachurski W., Midera S.: Wyznaczanie zależności matematycznej do obliczeń i analizy chropowatości powstałej w procesie toczenia, Mechanik, nr 03/2013, str. 204-210
 • Stachurski W.: Application of minimal quantity lubrication in gear hobbing, Mechanics and Mechanical Engineering, vol. 16, nr 2 (2012), str. 133-140
 • Stachurski W., Midera S., Kruszyński B.: Determination of mathematical formulae for the cutting force Fc during the turning of C45 steel, Mechanics and Mechanical Engineering, vol. 16, nr 2 (2012), str. 73-79
 • Stachurski W., Kruszyński B., Midera S.: Influence of cutting conditions in turning with wiper type inserts on surface roughness and cutting forces, Mechanics and Mechanical Engineering, vol. 16, nr 1 (2012), str. 25-32
 • Stegliński M., Kaczmarek Ł., Sawicki J., Gawroński Z., Januszewicz B., Stachurski W.: Zmiana właściwości tribologicznych oraz naprężeń własnych stopu aluminium PN-EN 7075 wywołana odkształceniem plastycznym procesu kulowania, Inżynieria Materiałowa, nr 5, 2012, str. 377-380
 • Stachurski W., Sawicki J., Kaczmarek Ł.: Wpływ czynnika chłodząco-smarującego na stan warstwy wierzchniej zębów kół frezowanych obwiedniowo, Tribologia, nr 1/2012 (241), str. 147-156
 • Marciniak T. Stachurski W.: Zastosowanie frezowania diagonalnego w aspekcie jakości powierzchni roboczych zębów koła zębatego oraz zużycia narzędzia, Mechanik, nr 03/2012, str. 182-188
 • Stegliński M., Kaczmarek Ł., Świniarski J., Stachurski W., Sawicki J.: Optimization of the heat and mechanical treatment of the Al-Zn-Mg-Li alloy, Archives of Foundry Engineering, volume 10, special issue 3/2010, Katowice-Gliwice 2010, str. 277-282
 • Zgórniak P., Stachurski W.: Determination of systematic errors of 3D printer in order to ensure manufacturing correctness of the prototype, Advances in Manufacturing Science and Technology, vol. 34 nr 4, 2010, str. 35-45
 • Stachurski W., Sawicki J.: Wpływ warunków obróbki ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy, Inżynieria Materiałowa, nr 4/2010, str. 1241-1244
 • Marciniak T., Stachurski W.: Stan geometryczny powierzchni bocznych zębów kół zębatych po frezowaniu diagonalnym, Inżynieria maszyn, rok 15, zeszyt 4, 2010, str. 20-29
 • Kruszyński B., Stachurski W., Zgórniak P.: Wpływ warunków obróbki podczas toczenia ostrzami typu Wiper na jakość powierzchni obrobionej i siły skrawania, Inżynieria maszyn, rok 15, zeszyt 4, 2010, str. 7-19
 • Stachurski W., Midera S., Zgórniak P.: Siła skrawania Fc podczas frezowania obwiedniowego kół zębatych z zastosowaniem wybranych metod chłodzenia i smarowania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 30 nr 4, 2010, str. 37-46

Patenty, zgłoszenia patentowe i wzory użytkowe

 • Zgłoszenie patentowe nr P.423353 na wynalazek: Sposób wprowadzania czynnika chłodząco-smarującego do strefy frezowania obwiedniowego kół zębatych, 03.11.2017
 • Zgłoszenie patentowe nr P.421830 na wynalazek: Układ do oceny odporności na zużycie ścierne materiału zębów ostrzy frezów ślimakowych, 08.06.2017
 • Patent nr 222435: Sposób wprowadzania czynnika chłodząco-smarującego do strefy szlifowania podczas ostrzenia frezu ślimakowego, 2016
 • Patent nr 222700: Układ do oceny odporności na zużycie materiału zębów kół zębatych, 2016

Udział w projektach badawczych

 • Projekt nr POIR.04.01.04-00-0087/15 Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk Akronim UCM. Kierownik projektu: dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka (Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ) Zadanie 5: Koordynator: dr hab. inż. Jacek Sawicki (Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ), 2014-2020 – udział własny: wykonawca
 • Projekt RPO – praca badawczo-rozwojowa nt.: Analiza dokumentacji, materiałów, technologii materiałowych oraz technologii wytwarzania oraz badania w ramach umowy zawartej z: P.P.H.U. PROF MET s.c., J. Cieślak, W. Sadowski, 2014 – udział własny: wykonawca
 • Projekt INNOTECH-K1/IN1/5/159396/NCBR/12 – Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń do wysokowydajnego nawęglania próżniowego z funkcją kontroli naprężeń i odkształceń hartowniczych, praca zlecona nt.: „Pomiar odkształceń detali referencyjnych”, 2013-2014 – udział własny: wykonawca
 • Projekt Badawczy KBN N503 007 31/1283 (promotorski) – Wpływ warunków podawania cieczy obróbkowej w strefę obróbki z minimalnym wydatkiem na zużycie frezu ślimakowego, Politechnika Łódzka, 2006-2008 – udział własny: główny wykonawca

researchgate.net

Dydaktyka

Przedmioty obligatoryjne prowadzone / współprowadzone w języku polskim

Przedmioty fakultatywne prowadzone / współprowadzone w języku polskim