Terminy zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2016/2017

semestr IV, studia stacjonarne, 1-wszy stopień
Business and Technology Manufacturing
egzamin
IFE
22.06.2017 (czwartek) godz. 12.15- 14.00 (sala 404, budynek A20, IV piętro)
28.06.2017 (środa) godz. 10.15-12.00 (sala 404, budynek A20, IV piętro)
05.09.2017 (wtorek) godz. 10.15-12.00 (sala 404, budynek A20, IV piętro)
dr hab. inż. Paweł Leżański
Programowanie Obiektowe
kolokwium poprawkowe
Automatyka i Robotyka
28.06.2017 (środa) godz. 10.15-12.00 (sala 305, budynek A20, III piętro)
05.07.2017 (środa) godz. 10.15-12.00 (sala 305, budynek A20, III piętro)
dr inż. Paweł Żak
CAD 3D
kolokwium poprawkowe
Automatyka i Robotyka
28.06.2017 (środa) godz. 08.15-10.00 (sala 305, budynek A20, III piętro)
06.09.2017 (wtorek) godz. 08.15-10.00 (sala 305, budynek A20, III piętro)
dr inż. Piotr Wróblewski
CAD 3D
kolokwium poprawkowe
Mechatronika
28.06.2017 (środa) godz. 08.15-10.00 (sala 305, budynek A20, III piętro)
06.09.2017 (wtorek) godz. 08.15-10.00 (sala 305, budynek A20, III piętro)
dr inż. Piotr Wróblewski

semestr IV, studia niestacjonarne, 1-wszy stopień
Techniki Wytwarzania
kolokwium wykładowe
Mechanika i Budowa Maszyn
02.07.2017 (niedziela) godz. 10.15-11.00 (sala 4M14, budynek A20, I piętro)
dr inż. Wojciech Stachurski

semestr V, studia stacjonarne, 1-wszy stopień
Robotyka
egzamin poprawkowy, część pisemna
Automatyka i Robotyka
26.06.2017 (poniedziałek) godz. 12:15-14:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
Technologia Maszyn
egzamin poprawkowy
Mechanika i Budowa Maszyn
24.06.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
01.07.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
09.09.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
dr inż. Robert Święcik
Podstawy robotyki
kolokwium poprawkowe
Mechatronika
26.06.2017 (poniedziałek) godz. 12:15-14:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski


semestr VI, studia stacjonarne, 1-wszy stopień
Bazy danych i sztuczna inteligencja
kolokwium zaliczeniowe
Automatyka i Robotyka
ZMIANA TERMINU
28.06.2017 (środa) godz. 13:15-15:00 (sala 404, budynek A20, IV piętro)
dr hab. inż. Paweł Leżański
Robotyka
kolokwium poprawkowe
Mechanika i Budowa Maszyn
19.06.2017 (poniedziałek) godz. 08:15-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
26.06.2017 (poniedziałek) godz. 12:15-14:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

semestr VI, studia niestacjonarne, 1-wszy stopień
Technologia Maszyn
egzamin
Mechanika i Budowa Maszyn
24.06.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
01.07.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
09.09.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 208, budynek A20)
dr inż. Robert Święcik

semestr I/II, studia stacjonarne, 2-gi stopień
Modelowanie, Identyfikacja I Diagnostyka Systemów
wykład
Automatyka i Robotyka
22.06.2017 (czwartek) godz. 10:15-12:00 (sala 404, budynek A20, IV p.)
29.06.2017 (czwartek) godz. 10:15-12:00 (sala 404, budynek A20, IV p.)
05.09.2017 (wtorek) godz. 10:15-12:00 (sala 404, budynek A20, IV p.)
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ
Roboty medyczne i montażowe
kolokwium zaliczające
Automatyka i Robotyka
27.06.2017 (wtorek) godz. 10:15-12:00 (sala 404, budynek A20, IV p.)
dr inż. Grzegorz Bechciński
Zaawansowane Programowanie Obiektowe
kolokwium poprawkowe
Automatyka i Robotyka
28.06.2017 (środa) godz. 10.15-12.30 (sala 305, budynek A20, III piętro)
05.07.2017 (środa) godz. 10.15-12.30 (sala 305, budynek A20, III piętro)
dr inż. Paweł Żak
Narzędzia i Systemy Narzędziowe
kolokwium wykładowe
Automatyka i Robotyka
30.06.2017 (piątek) godz. 08.15-10.00 (sala 412, budynek A20, IV piętro)
dr inż. Wojciech Stachurski
Technologia Budowy Maszyn
egzamin poprawkowy
Mechanika i Budowa Maszyn
28.06.2017 (środa) godz. 08:00-10:00 (sala 1M01, budynek A22)
prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Narzędzia i Systemy Narzędziowe
kolokwium wykładowe
Mechanika i Budowa Maszyn
30.06.2017 (piątek) godz. 08.15-10.00 (sala 412, budynek A20, IV piętro)
dr inż. Wojciech Stachurski

semestr I/II, studia niestacjonarne, 2-gi stopień
Technologia Budowy Maszyn
egzamin poprawkowy
Mechanika i Budowa Maszyn
01.07.2017 (sobota) godz. 08:00-10:00 (sala 4M01, budynek A20)
prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Systemy w maszynach i urządzeniach
kolokwium poprawkowe
Mechanika i Budowa Maszyn
01.07.2017 (sobota) godz. 10.15-12.00 (sala 418, budynek A18, IV piętro)
dr inż. Błażej Witkowski