Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze transportu

Celem głównym projektu jest to podniesie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, językowych i zawodowych studentów Politechniki Łódzkiej 2 ostatnich semestrów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku: automatyka i robotyka (WM i WEEIA), mechanika i budowa maszyn (WM) oraz mechatronika (WEEIA) w obszarze transportu.

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje wsparcia:

  • Warsztaty z języka angielskiego z obszaru transportu
  • Design Thinking – techniki kreatywnego generowania licznych rozwiązań – praktyczne warsztaty w języku angielskim
  • Interdyscyplinarne projekty zespołowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym z obszaru transportu.
  • Szkolenia zawodowe
  • Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne

Realizacja: 01.02.2017r.-30.03.2020r.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Szychta
Koordynator ds. Wydziału Mechanicznego: dr inż. Agnieszka Kobierska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.