O Instytucie

Instytut i Technologii Budowy Maszyn powstał w 1970 roku z połączenia dwóch Katedr: Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz Technologii Budowy Maszyn. Na Dyrektora Instytutu został powołany prof. Zbigniew Kornberger (1970-75). Po jego śmierci i rocznym kierowaniu Instytutem przez doc. Bogdana Meldner (1975-76), Dyrektorem Instytutu został wybrany w 1977 roku doc. Jan Rafałowicz. W Instytucie zostały powołane cztery zakłady: Zakład Obrabiarek, którego kierownikiem został prof. Leszek Kwapisz, Zakład Technologii Maszyn, którego kierownikiem został prof. Andrzej Koziarski, Zakład Automatyzacji Obrabiarek, którego kierownikiem był prof. Jan Rafałowicz oraz Zakład Obróbki Skrawaniem, którym kierował doc. Mieczysław Skiedrzyński.

W 1997 roku Zakład Technologii Maszyn przekształcił się w Katedrę Technologii Maszyn. W 2002 roku zmarł Dyrektor Instytutu prof. dr inż. Jan Rafałowicz pełniący funkcję nieprzerwanie od 1977 roku. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie konstrukcji i automatyzacji obrabiarek. W 2002 roku Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński.

W 2002 roku Instytut składał się z trzech Zakładów: Zakładu Obrabiarek i Robotów pod kierunkiem prof. dr inż. Leszka Kwapisza, Zakładu Obróbki Skrawaniem i Narzędzi pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogdana Kruszyńskiego oraz Zakładu Automatyzacji Obrabiarek, którym kierował dr hab. inż. Paweł Leżański.
W 2004 roku Zakład Obrabiarek i Robotów zmienia nazwę na Zakład Robotyki i Automatyzacji. Kierownikiem zostaje prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski.
W 2009 roku do Instytutu dołącza Zakład Zarządzania, Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
W 2011 roku kierownikiem Zakładu Obrabiarek zostaje dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw. PŁ.
W 2013 roku Zakład Obrabiarek wprowadza się do Fabryki Inżynierów XXI wieku, a rok później Zakład Robotyki i Automatyzacji przeprowadza się do budynku A20, dołączając „fizycznie” do Instytut.
W 2017 roku Katedra Technologii Maszyn dołącza do Instytutu. Powstaje nowy Zakład Technologii Maszyn z połączenia dołączanej katedry i Zakładu Zarządzania, Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Kierownikiem nowo utworzonego zakładu zostaje prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak.

Główna tematyka prac badawczych:

 • badanie metod obróbki ubytkowej,
 • modelowanie, monitorowanie i sterowanie procesów szlifowania,
 • badanie warstwy wierzchniej po obróbce,
 • projektowanie, wykonywanie i optymalizacja przekładni zębatych,
 • projektowanie, sterowanie i badanie robotów:
  • robotów kardiochirurgicznych,
  • urządzeń medycznych,
  • robotów mobilnych,
 • badanie łożyskowań hydro i aerostatycznych,
 • badanie napędów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji,
 • badanie zespołów obrabiarek.